Temadagar och workshops


Workshop om hybrid- och interventionssalar

Datum 2019-10-23
Plats: Chalmers, Göteborg
Resultatet kommer att ingå i underlag för uppdatering av Evidensbaserade konceptprogram Högteknologiska vårdmiljöer Intensivvård och operation som kommer att publiceras 2020.

Temadag om vårdvetenskap och arkitektur: Framväxt av ett gemensamt forskningsområde - exemplet Room4Birth, rum för födande

Datum 2019-10-22
Plats: Chalmers, Göteborg
Slides: Intro | Framtidens förlossningsrum | Rum för födande | Registerinventering och fallstudier
Program
Video (kommer snart, inga video från efter pausen kommer att laddas upp pga tekniska problem vid filmningen)

Vårdarkitektur för politiker - Samordnad kunskap som grund för goda investeringsbeslut

Datum: 2019-03-21
Plats: SKL, Stockholm

Temadag om lokaler för framtidens psykiatri

Datum: 2018-10-16
Plats: Chalmers, Göteborg

Temadag: Framtidens vårdcentral - ett närsjukvårdscentrum? Hur bygger vi för framtidens vård utanför sjukhusen?

Datum: 2018-04-17
Plats: SKL, Stockholm


Workshop: Uppdatering av konceptprogram Den goda vårdavdelningen.

Datum: 2018-09-19
Plats: Chalmers, Göteborg


Varför bygger vi fel ibland - när vi vet bättre? 

Kunskap och kvalitet inom vårdbyggandet.

Datum: 2018-03-06

Plats: SKL Stockholm

Slides

Program

Video


Temadag om dialog för (vård)arkitektur och samhällsbyggnad

Datum: 2017-10-18

Plats: Chalmers, Göteborg

Dokumentation


Temadag om vårdbyggnader för en post-antibiotika värld

Datum: 2017-09-21
Plats: Chalmers, Göteborg
Video


Temadag om enpatientrum

Datum: 2017-05-11

Plats: Hotell Scandic Crown, Göteborg.

Video

Program (pdf)


Ljus i vårdmiljöer

Datum: 2016-09-19

Plats: Hornsgatan 20, Stockholm. Sveriges Kommuner och Landsting. Lokal torget, plan 6.

Dokumentation (pdf)

Video (youtube playlist)

Program (pdf)


Temadag: Hur skapas god vårdarkitektur

Datum: 2016-06-02

Plats: Hornsgatan 20, Stockholm. Sveriges Kommuner och Landsting. Lokal torget, plan 6.

Video (youtube playlist)

Program (pdf)


Temadag om visualisering

Tillsammans med Forum vårdbyggnad
Datum 2016-05-11
Plats: Chalmers, Göteborg.

Framtidens vårdbyggnader


Datum: 4 april 2016
Tid: 9:30-16:00
Plats: Sveriges kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
Hämta program (pdf)http://play.skl.se/video/framtidens-vardbyggnader-4-april-2016-04-apr-15-35


Innehållsförteckning med tider:

Christine Hammarling, Chalmers CVA. 

Välkomna – syfte med dagen >> 00:00 - 11:30 | (pdf)

 

Emma Kinch, Forum vårdbyggnad >> 11:30 - 17:30

 

Anna Ingmansson, Regeringskansliet. 

Hur ska sjukvården förändras och bli mer effektiv? >> 17:30 – 40:15 | (pdf)

 

Göran Henriks, Chief Executive of Learning, Region Jönköpings Län.

Morgondagens hälsa och vård – design för individ och invånare med integration i fokus >> 40:15 – 1:05:43 | (pdf)

 

Johannes Pedersen, NORD arkitekter.

Co-creating framtidens vårdbyggnader. >> 1:05:43 – 1:32:00 | (pdf)

 

Roger Molin, SKL och analytiker.

Framtidens sjukvård. >> 1:35:00 – 2:06:00

 

Stefan Anskär, Programansvarig Verksamhetsplanering. Framtidens US, Universitetssjukhuset i Linköping.

Planering om- och nybyggnation inom US Linköping. >> 2:06:00 – 2:35:00 | (pdf)

 

Marie Öberg, VD Helseplan.

Vårdbyggnader för en förändrad framtid  - Hur bygger vi rätt givet vårdens utmaningar och för vilka bygger vi framtidens sjukhus?  >> 3:31:00 – 3:55:41 | (pdf)

 

Johan Permert, Utvecklings- och innovationsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset.

Arkitektur, en grundläggande förutsättning för vårdens framtid, men mycket mer en fysisk byggnation. >> 3:55:41 – 4:30:00 | (pdf)

 

Ninja Westberg och Ena Sredanovic, Chalmers studenter.

Life Gateway Jönköping - A New Addition to Ryhov Hospital >> 4:49:40 – 5:04:30 | (pdf)

 

Emelie Joelsson, Xue Han och Zhao Wu, Chalmers studenter.

Life Gateway Jönköping - Future Healthcare for Ryhov 2025 >> 5:04:30 – 5:20:00 | (pdf)

 

Göran Lindahl, Chalmers CVA.

CVA Presentation >> 5:20:00 – 5:28:00 | (pdf)


Temadag om lokaler för öppenvård samt planering av vårdcentraler och mottagningar

Datum: 27 januari 2016
Tid: 10:00-15:00
Plats: Palmstedtsalen, Chalmers kårhus

Hämta program (pdf)

Hitta rapporten Lokaler för öppenvård: Kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar på: http://www.ptsforum.se/forskning/lokaler-foer-oeppenvaard/

Följande föreläsningar går att ladda ner:

Peter Fröst: Bakgrund till konceptprogrammet samt öppenvårdens utmaningar

Eva Lidén: Vilka evidens finns att utgå från? Forskningsöversikt

Eva Ek och Elin Rittmark: Lokaler för öppenvård: undersökningar, utformning och förslag

Life Gateway Jönköping: Wave

Life Gateway Jönköping: Bellon, Brander, SöderstedtHederssymposium för Roger Ulrich

Roger Ulrich is a professor of architecture at the Department of Architecture and the Center for Healthcare Architecture at Chalmers University of Technology in Sweden. He is the most frequently cited researcher internationally in evidence-based healthcare design.
 
In his work, Roger Ulrich has bridged the gap trans-disciplinary and trans-scientifically by raising awareness and interest for the importance of the health care environment among researchers from many different scientific fields - architecture, psychology, nursing, medicine, etc. He replaced the previously frequently used  concept of "healing environments" with "evidence-based design". This invited actors from surrounding fields such as medicine to be interested and assimilate the importance of Health care environments into their work and knowledge.

Rogers early significance of supportive design from a physical and psychosocial aspects, as well as to the aesthetic aspect of the environment in order to support  health and recovery, have been very important. Rogers work has directly impacted the design of hospital constructions and improved the health outcomes and safety of patients around the world. His recent work has dealt with the effects of single versus multi patient rooms, the negative impacts of hospital noise and how nature, gardens, and art can lessen pain, stress, and healthcare outcomes. 

Helle Wijk and Peter Fröst
 

Datum: 9 dec 2015
Tid: 09:30-15:30
Plats: Chalmers kårhus, ScaniasalenTemadag om flexibilitet och generalitet i vårdbyggnader

 

Datum: 8 sept 2015
Tid: 09:30-16:00
Plats: Scaniasalen, Chalmers kårhus

Hämta program (pdf)

Följande föreläsningsmaterial går att ladda ner:

Strukturalismen - Claes Caldenby

Arkitekttävling H-huset, Universitetssjukhuset, Örebro - Marie Larsson

Psykiatrins hus & Nya Karolinska sjukhuset - Gertrud Sjöström

Framtidssäkring av vårdbyggnader - Peter Fröst

Att motstå eller att reagera på förändring - Saga Karlsson

Södersjukhuset - Anna Espling Rolf

Nybyggnad av ersättningslokaler, Malmö sjukhusområde - Anna Persson & Cecilia SpannelWorkshop kring framtidens försörjningslösningar 17 juni17 juni genomfördes en workshop om hur vårdens utmaningar och behov kommer att påverka utveckling och organisering av vårdens försörjningsprocesser. Den genomfördes av Regionservice i VGR i samverkan med CVA och Teknikens ekonomi och organisation från Chalmers. Från CVA deltog Göran Lindahl som föreläste om: Hur verksamhetsutveckling i vården och utveckling av försörjning och lokaler integreras i en helhet samt Peter Fröst om: Planeringsprocessen för vårdlokaler samt vad som krävs för att kunna delta på ett kvalificerat sätt. Målet för workshopen var att lägga grunden till en gemensam målbild där ett antal prioriterade och gemensamma fokusområden identifierades tillsammans med en plan för hur man skall utveckla detta vidare.

 

Temadag om kunskapsöverföring mellan vårdbyggnadsprojekt

 
 

Investeringar i nya lokaler och byggnader för vård och omsorg i Sverige kommer att vara fortsatt stort inom en överskådlig framtid. Många projekt har genomförts och kan tjäna som goda förebilder. Hur kan vi som medverkat i projekten bidra med våra vunna erfarenheter till kommande uppdrag ?  Centrum för vårdens arkitektur bjuder in till en temadag för att ta del av olika erfarenheter både från projektens processer och utformning samt reflektioner ur användarens perspektiv.

 

Det är en komplex uppgift att utforma högkvalitativ vårdmiljö för patient och personal. Vi vet att välstuderad logistik leder till god orienterbarhet, bra samband och effektiva flöden. Detta bidrar både till känsla av trygghet och positiv upplevelse i mötet med vården och är samtidigt stödjande för nya arbetssätt, ny medicinteknisk utrustning och ny medicinsk utveckling. De olika aspekterna som även inkluderar generella stomsystem, installationsprinciper, bra materialval, balanserad färgsättning ska samverka i en långsiktigt hållbar helhetslösning – samlingsbegreppet för detta är god arkitektur.

 

Den stora investering som Sveriges landsting står inför avseende vårdbyggnader borde borga för ett nytt språng i utvecklingen. Inte sedan 60-talet har vi samtidigt sett ett så omfattande behov av uppgradering och nybyggande av vårdens lokaler. Nu måste vi ta tillfället i akt att samstämmigt dra nytta av vunna erfarenheter på området både nationellt och internationellt. Förhoppningen är att temadagen inspirerar till fortsatt samtal och strategiupplägg för att tillgängliggöra kunskapen i utformningen av framtidens vårdbyggnader. Tanken är också att tydliggöra och förmedla det helhetsansvar arkitekturen står för.

Datum: 26 maj 2015
Tid: 9:30-16:00
Plats: Chalmers arkitektur, VA salen


Hämta program (pdf)

Charlotte Ruben - Hur påverkar olika processer vårdbyggnadsprojektens innehåll och resultat?

Nina Borgström - Mänsklig processutveckling i vårdprojekt med Digital design & BIM

Gunda Höckenström - OPS och Kunden, erfarenheter från NKS

Tomas Boijsen - Sjukhusmiljöer omges av flera paradoxer, erfarenheter från Nya Karolinska Solna

 

Temadag om helhetslösningar för framtidens säkra operationsmiljöer

Datum: 18 mars 2015
Tid: 9:30-16:00
Plats: GD salen, Chalmers

Hämta program (pdf)

Temadag om administrativa arbetsplatser i vården och dess förvaltningar

 
Administrativa arbetsplatser i vården är det tredje samarbetsprojektet mellan PTS Forum och Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers för att utveckla evidensbaserade konceptprogram för vårdlokaler. Målet är bättre planerings- och beslutsunderlag när vårdens lokaler planeras och byggs. Tidigare genomförda projekt är ”Den goda vårdavdelningen” och ”Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA” som nu båda ingår i PTS – systemet.
Bra administrativa arbetsplatser kan stödja vården att göra det administrativa arbetet effektivare, ge mer tid till patienter och skapa en god arbetsmiljö. I rapporten “Administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar” utmanas vårdens traditionella expeditioner. Istället föreslås en palett av olika administrativa arbetsplatser som kan möta de många olika funktionsbehov som finns inom dagens vård. På temadagen kommer rapportens innehåll och resultat att presenteras. Vi kommer också att få en presentation av arbetet med en ny SKL rapport om aktivitetsbaserade kontor samt inspirerande exempel där man implementerat nya lösningar på administrativa arbetsplatser/kontor. Dagen avslutas med en paneldebatt och diskussion.
 
Datum:  Torsdag 5 februari 2015
Tid: kl 10:00-15:30, kaffe och registrering från 9:30
Plats: OBS! Vi bytt lokal på grund av stort intresse till V-huset, VR-salen
Chalmers tekniska högskola,
Sven Hultins gata 6, Göteborg
 

 

Temadag om arkitekttävlingar för vård och omsorg

CVA bjuder in till temadag om arkitekttävlingar för vård och omsorg tisdag 6 maj 2014 på Chalmers 9.30-16
Temadagen kommer att inledas med överblick om hur arkitekttävlingar används och goda arkitekttävlingar kan genomföras. Vi får också reflektioner från andra samhällssektorer i Sverige samt övriga Europa. Eftermiddagen inleds med konkreta erfarenheter av arkitekttävlingar inom vård och omsorg från Sverige och Danmark. Vi avslutar med grupparbete och diskussioner om hur vi gemensamt kan göra arkitekttävlingar till ett viktigt instrument för att höja kvaliteten på vårdens arkitektur.
NU ÄR PROGRAMMET KLART! Klicka på länken: Arkitekttävlingar för vård och omsorg >>

Patientnärmre vård

Tematräff 29 april 2014 där bland andra Peter Fröst och Sophy Sapan föreläser om arkitektur som stöd för det förhållningssätt som är temat.  Arrangör: Lokala forum för vårdbyggnad i samarbete med Forum vårdbyggnad och Västra Götalandsregionen.
 

Rum för att läka och leka 25 mars 2014

 

Teknikintensiva miljöer i sjukvården, påverkan på patienter och personal

 

Temadag om mötet mellan konst och arkitektur inom vård och omsorg

Centrum för vårdens arkitektur bjuder in till en temadag om mötet mellan konst och arkitektur inom vård och omsorg den 15 oktober 2013 - se dokumentationen!
 

Strategisk lokal- och fastighetsplanering för vården - vårdutveckling, verksamhetsutveckling och arkitektur - från en multidisciplinär till integrerad ansats

Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers bjuder i samverkan med Ernst & Young in till en heldagsworkshop 5 september 2012
 
Strategisk lokal- och fastighetsplanering för vården (2012-09-05) DOKUMENTATION
Workshop Chalmers 20120605 Ingela Andersson Lyberg
ConceptLiving, två exempel, tre slutsatser (2012-09-05) Petter Ahlstrom
Helena Ribacka om lokalförsörjning Chalmers 120905
Peter F Dialogprocesser 120905
Strategiseminarie Lindahl 120905
Sven Rune A Ös  FHS info Chalmers workshop 120905
Trendspaning 2012-09-05 Linda Andersson
Verktygslådan Konkurrenspräglad dialog v0.1 Linda Andersson
 
 

Evidence-based practice workshop, 12-14 juni 2012

Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers bjuder härmed in till en tredagars workshop om evidensbaserad praktik för vårdarkitektur - The Evidence-Based Practice Workshop 2012. Workshopen är en praktisk introduktion till hur man tillämpar en evidensbaserad design inom vårdens arkitektur. Workshopen kommer att genomföras vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, 12-14 Juni 2012. Workshopen riktar sig till dem som arbetar med utformning av byggnader och lokaler för vård och som är intresserade av att tillämpa evidensbaserad kunskap i praktiken. Detta inkluderar arkitekter, landskapsarkitekter, lokalplanerare, projektledare, forskare m fl. Workshopen genomförs under ledning av Kirk Hamilton och med deltagande av bland annat Roger Ulrich. Den har genomfört flera gånger tidigare i USA med stor framgång. Detta är första gången vi har möjlighet att ordna en sådan här kurs/workshop i Norden där behovet av praktisk kompetens inom evidensbaserad design är mycket stor. Workshopen är till sitt upplägg generell och tvärdisciplinär. Deltagare intresserade av andra byggnadstyper än vårdarkitektur är därför också välkomna.

Sidansvarig Publicerad: to 20 aug 2020.