Seminarier


2020

2018

2017

Construction costs of hospitals

2016

Seminarium om vård i bostaden


Video av föredragen finns på CVA:s youtube kanal:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrUp_jFRpZojbg2KrBQUQszujevyJ2Gf-

 

Det egna hemmet - rum för vård och omsorg  (pdf)

Inga Malmqvist, professor, Inst för Arkitektur, Chalmers


Att bedriva avancerad vård i någons hem  (pdf)

Helle Wijk, docent, Inst för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska


Trygghetsbostäder - aspekter på vård och omsorg  (pdf)

Lisbeth Lindahl, fil dr, Välfärd GR


Patienters upplevelser av att bo hemma och vara beroende av teknik/teknologi  (pdf)

Berit Lindahl, professor, Högskolan i Borås


Särskilt boende för äldre - hemaspekter & vårdaspekter  (pdf)

Morgan Andersson, tekn dr, Inst för Arkitektur, Chalmers


Konceptbostäder för äldre inom ordinärt boende  (pdf)

Petter Ahlström, CLA Sweden AB
2015

Designkvaliteter i vårdmiljön - vilka är de och hur beskriver vi dem? Se evenemang i Chalmers kalendarium.


Maria Berezecka licentiatseminarium - Den fysiska vårdmiljöns påverkan på vårdpersonal och patienter på operationssalar och intensivvårdsavdelningar. Se evenemang i Chalmers kalendarium.


2014

Building for Better Healthcare

 
Peter Fröst, CVA:s föreståndare var en av föreläsarna på ett seminarium Building for Better Healthcare i Delft den 17 oktober 2014, tillsammans med ledande representanter för Europeiska Centra inom vårdarkitektur. Talarna kommer från Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. De kom att ta upp en rad olika ämnen inom vårdens arkitektur, evidensbaserad design och hur vårdinfrastrukturen kan ge mervärde för hälso- och sjukvårdvården. Peter Fröst talade om samarbetet inom PTS med evidensbaserade konceptprogram hur man på så sätt kan implementera evidensbaserad design.
 
Läs mer om Building for Better Healthcare.


2013

Mötet mellan konst och arkitektur inom vård och omsorgCVA i Almedalen 2013

Västra Götalandsregionen, VGR, presenterade CVA i Almedalen som höll ett entimmas-seminarium som finns som en video.Hur blir vårdens arkitektur god arkitektur?Forma framtidens äldreboende

Välkommen till en dag med samverkan om framtidens äldreboende. Fler och fler lever längre, är friskare och har höga förväntningar på boendet på äldre dar. Det innebär stora utmaningar för kommuner, vårdföretag och fastighetsägare. För att kunna finna bra lösningar, t ex vad gäller våtrummen krävs ytterligare forskning och framför allt ett ökat samarbete mellan äldreomsorgens olika aktörer.
 

2012

Framtidens äldreomsorg i världen

Framtidens Äldreomsorg i Världen. Diskussionsseminarium på Vigs Ängars Äldrecenter, 27 september 2012


When people (still) matter 

Feb 27th, 13-16 / Peter Ullmark
Apr16th, 13-16 / Gudrun Linn
Jun18th, 13-16 / Lisbeth Birgersson
Aug 20th, 13-16 / Jan-Åke Granath
Oct 22nd, 13-16 / Jesper Steen


Licentiatseminarium. Anders Melin - Närsjukhuset – Fysisk struktur för patientfokuserad vård. 

Diskussionsledare: Johan Calltorp. 14 mars 2012

 

Om vårdens informations- och kontorsmiljöer

Centrum för vårdens arkitektur arrangerar ett seminarium 19 april 2012 kl. 13-16.
Seminariet genomfördes under tre intensiva timmar där vi försökte identifiera och belysa detta strategiskt viktiga område. Att kunskap efterfrågas vittnar det stora intresset för seminariet om. Det underströks också i redovisningen från grupparbetena.
 
Dokumentation från föreläsningarna samt redovisningen av gruppdiskussioner och avslutande sammanfattning finns att ladda ner här. Min förhoppning är att detta material ska kunna ligga till grund för fortsatt samlat kunskapsbyggande genom Centrum för vårdens arkitektur. Men också direkt kunna inspirera och stödja er deltagare och andra att arbeta vidare med frågan i olika former.   Program   Dokumentation


Licentiatseminarium. Joel Msami - Mapping out Private Health Care Facilities in Decentralised System and Rapid Urbanisation Context in Peri-Urban areas, Dar es Salaam

Fredrik Nilsson är examinator, huvudhandledare är Inga Malmqvist och bitr. handledare är Aldo Lupala. Diskussionsledare är Lars Edgren, professor inom Care Science. 25 januari 2012.


 

2011

y

Centre for Healthcare Architecture invites to a seminar about "Future Proofing" of new healthcare facili
.
Inbjudan till Seminarium på Chalmers 9 mar
s 2011
 
Dokumentation:
Henk de Jong Seminar future proofing 09032011
9
e Wiklund Flexibilitet
Peter Fröst Future proofing 110309 PF
[2011-02-15]

 

Vårvinterns andra seminarium inom Centrum för Vårdens Arkitektur / 2nd seminar within the Center of Health care Arch

e

Do
g 24 februari kl. 13.00-15.00 Chalmers Arkitektur, Sven Hultinsgata 6, plan 3, rum 3209. [2011-02-03]
 

2010

Ark

?

D
et är den fråga som den nyblivne industridoktoranden Stefan Lundin, som en av författarna till antologin /Arkitektur som medicin,/försökt belysa.
Då handlade det om lokaler för psykiatrin, nu handlar det om rättspsykiatrins tre nya byggnader i Västra Götalandsregionen. Kring den rättspsykiatriska verksamheten och dess byggnader har Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU initierat ett forskningsprojekt. [2010-11-30]
 


Seminarium kring "Designrekommendationer för utformning av patientrummets interiör"

Centrum för vårdbyggnadsforskning bjuder in till seminarium torsdag den 11 november kl 10.00 -12.00
[2010-11-29]


Seminarium med Roger Ulrich: Methods for Researching the Effects of Healthcare Buildings on Patients
Chalmers tekniska högskola, Arkitektur, Sven Hultins gata 6, rum 2248, våning 2
Fredag den 20 augusti 2010. Tider: 10.00–12.00 del ett, 13.00–14.30 del två, 14.30–15.30 diskussion

 
Anders Melin presenterar sitt forskningsprojekt
20 januari 2010 kl. 10-12
 
Forskarskolan på Arkitektur bjuder in till doktorand Morgan Anderssons 25% seminarium
T
isdagen den 30/3 kl.9.00 i rum 2219
[2010-03-23]
 

2009

Hur kan forskning bidra till framtidens vårdbyggande - tre seminarier inom Centrum för vårdbyggnadsforskning

Syftet med seminarierna är att diskutera olika typer av forskning i relation till vårdens och vårdbyggandets kunskapsbehov och egna former för kunskapsutveckling. Vad är möjligt att bedriva forskning om och hur skall det gå till för att resultaten skall bli användbara?
 
Förhoppningen är att seminarierna skall vara ett stöd vid formuleringen av nya realistiska forskningsprojekt som är väl förankrat hos vårdens huvudmän och i vårdens olika yrkesgrupper, i vårdbyggandets praktik samt hos forskningsfinansiärerna.
 
Varje seminarium inleds med en kortare principiell diskussion om kunskapsbehoven och olika forskningsansatser. Några konkreta exempel från forskning eller praktik kommer också att presenteras. Huvuddelen av tiden kommer att användas för erfarenhetsutbyte och skapandet av en gemensam referensram. Seminarierna kommer att ledas av professor Peter Ullmark.
 
Seminarierna kommer att äga rum på Chalmers Arkiktektur, Sven Hultins gata 6 i Göteborg. Lokal enligt nedan. Anmälan om deltagande i de olika seminarierna sker till: Marie Strid, marie.strid@chalmers.se
 
1. Vården och den fysiska miljön
20/1 kl. 10-12 rum 4215 (i samband med nordiska konferensen)
 
2. Förändrings- och planeringsprocesser
25/2 kl. 10-12 rum 2248
 
3. Nya typer av lokaler och byggnader
25/3 kl. 10-12 rum 2248

Patientsäkerhet – ett av socialstyrelsens fokuserade områden. Ansvarig: Marie Elf, Chalmers 
9/10  kl. 10-12  

Presentation av CHI (Center for Healthcare improvement) samtAktuellt  inom äldreboendeforskning
4/11 kl.
13-15  

 Disputation Mose
s Mkon
y
11/12 kl. 13.00  

 

Sidansvarig Publicerad: to 20 aug 2020.