Andras arrangemang

Forum vårdbyggnads höstkonferens

Konferens

Datum: 20-21 november

Plats: Quality Park Hotel i Södertälje

webbsida: https://www.forumvardbyggnad.se/kurs_konferens/


ARCH 19: Building for Better Health - Research & Innovation in Architecture & Urban Design for Care & Health

Konferens

Datum: 12-13 juni 2019

Plats: Kunnskapssenteret St. Olavs hospital, Trondheim, Norge


Forum Vårdbyggnads vårkonferens i Göteborg

Konferens

Datum: 21-22 maj 2019

Plats: Folkets hus i Göteborg

Webbsida: https://www.forumvardbyggnad.se/kurs_konferens/


Europe Design&Health - Salutogenic Hospital Design & Urban Health

Symposium

Datum: 28-31 mars 2019 

Plats: Politecnico di Milano

Webbsida: https://www.designhealtheurope2018.com/


Forum Vårdbyggnads höstkonferens i Uppsala

Konferens

Datum: 20-21 november 2018

Plats: Ekonomikum i Uppsala

Webbsida: https://www.forumvardbyggnad.se/kurs_konferens/


I sinnenas och minnenas trädgård - demens, ljudmiljö & åldrande - tvärvetenskapligt symposium

Symposium

Datum: 14 september 2018

Plats: Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet

Webbsida: https://www.lu.se/event/i-sinnenas-och-minnenas-tradgard-demens-ljudmiljo-aldrande-tvarvetenskapligt-symposium


Fremtidens hospitaler - helende arkitektur

Utställning

Datum: 10 januar - 29 april 2018

Plats: Dansk arkitektur center, Köpenhamn

Webbsida: https://dac.dk/udstillinger/fremtidens-hospitaler-helende-arkitektur/


Forum Vårdbyggnads årsmöte och vårkonferens

Konferens

Datum: 16 - 17 maj 2018

Plats: Garnisonen Konferens i Stockholm

Webbsida: http://www.vardbyggnad.se/


The next step in hospital design - Presenting the new Erasmus MC

Konferens

Datum: 12-14 april 2018

Plats: Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Nederländerna

Hospitalsbyggeri er andet end mursten!

Seminarium
Datum: 28 februari 2018
Plats: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Danmark

European Health Property Network workshop i Italien

Workshop

Datum: 20. - 22. November 2017

Plats: Torino, Italien

http://euhpn.eu/


Forum vårdbyggnads höstkonferens

Konferens

Datum 21-22 november 2017

Plats: Malmö

www.vardbyggnad.se


 

Hvad gør kunst på hospitaler?
 

Utställning

Datum: 9. september 2017 – 1. april 2018

Plats: Køge, Danmark


Stat og regioner bygger og renoverer netop i disse år hospitaler for omkring 42 mia kroner. Forventningerne til de nye byggerier er høje både til teknologi og til at skabe humane og helende rum for patienten, og her spiller kunst en central rolle. Med udstillingen ”Hvad gør kunst på hospitaler?” sætter KØS fokus på, hvilken forskel kunst kan gøre på hospitalerne, hvor mangfoldigt den udfolder sig, hvilke forventninger der er til den, og hvilke oplevelser hospitalets brugere har med kunsten.

 


Healthcare Design Expo and Conference 2017

Konferens

Datum: 11-14 november 2017

Plats: Orlando, Florida

http://www.hcdexpo.com/conference/about-the-conference/


European Healthcare Design 2017

Konferens

Datum 12-13 juni 2017

Plats: London

http://europeanhealthcaredesign2017.salus.global/conference-show/european-healthcare-design-2017


Health Equity: The New Urban Agenda and Sustainable Development Goals

Konferens

Datum 26-29 September 2017

Plats: Coimbra, Portugal

Arrangör: International Society for Urban Health

http://www.icuh2017.org/


Visioning the future: Designing for change in people-centred health systems

Kongress och utställning

Datum: 11-14 juni 2017

Plats: Royal College of Physicians (RCP), London

Call for papers


Activity- and Health-enhancing Physical Environments: Action at a Local Level for Better Urban Planning, Food and Health.Konferens

Datum: 1 september 2016

Plats: KADK, Köpenhamn


The conference aims to disseminate the latest knowledge about activity- and health-enhancing physical environments in communities and urban environments. The basis builds on a broad understanding of public health, offsetting in local urban spaces which increasingly serves as arenas for physical activity and new initiatives. A special focus will be on everyday life activities and how social interaction, movement and food can support inclusion, and promote health and quality of life.


Broschyr och program (pdf)

- - - - 

 

Temadag Smart Housing Småland 3 mars 2016 - Det ålderbeständiga boendet


Temadag

Datum: 3 mars 2016

Plats: Tekniska högskolan i Jönköping, sal E1405.


Smart Housing Småland bjuder in till en temadag om det åldersbeständiga boendet. Högskolan i Jönköping har tagit initiativ till ett nytt nätverk för boendefrågor för äldre, BOÄL, med visionen att bidra till byggandet av ett åldersbeständigt boende.


Program


- - - -

Master i universelt design og tilgængelighed2 års vidareuddannelse
Datum: Februar 2016-januar 2018
Plats: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, A.C.

Information
Flyer
Webbsida med info och ansökan


- - - -


The human being at home, work and leisure. Sustainable use and development of indoor and outdoor spaces in late modern everyday life.

 

Konferens
Datum: 26 juni till 1 juli 2016
Deadline för abstrakt: 15 december 2015
Plats: Lunds tekniska högskola

Information
www.iaps24.se


- - - -


ViS nätverksskapande workshop för vårdforskareWorskhop

Datum
: Den 24 november 2014

Workshopens syfte och mål
”Att nya samarbeten skapas, möjliggöra att nya projektidéer och forskningsprojekt initieras. Syftet med hela workshopen för ViS är också att få input från dig om vilket eller vilka områden som vi ska fortsätta arbeta med.”
Läs mer på https://vardforskningisamverkan.wordpress.com/workshop-2014/

Kontaktperson
Janna Wellander
Projektsamordnare Vårdforskning i Samverkan (ViS)
Göteborgs Universitet
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa
Telefon: +46 31 786 61 01
Mail: janna.wellander@gu.se


- - - -


ARCH 14, Conference on research on Health Care Architecture.


Konferens
Datum: November 19-21 2014
Plats: Aalto Design Factory, Betonimiehenkuja 5,  Aalto University, Espoo, Finland.
https://blogs.aalto.fi/arch14conference/

The conference aims to bring researchers and practitioners from across disciplines and countries to discuss the following themes:

  • Healthcare reform processes
  • Green care - Supportive environments
  • Resilient social and health care
  • Usability of healthcare facilities
 

Forum Vårdbyggnad höstkonferens 2014Konferens
Datum: den 11-12 november 2014
Plats: Hotell Hilton Slussen, Stockholm
 
Program
Välkommen till höstkonferensen på Hotell Hilton Slussen i Stockholm! Temat är Medicinsk teknik i vårdmiljöer och vårdens administrativa lokaler och mötesplatser. Sista anmälningsdag är den 28 oktober!
Konferensavgifterna är oförändrade från föregående år. Det betyder 5000kr + moms för medlemmar och 7500kr + moms för icke medlemmar. I den avgiften ingår gemensam middag. Kom ihåg att markera på anmälan om ni önskar specialkost.
Forum har reserverat ett begränsat antal hotellrum som du själv bokar.
Väl mött i Stockholm!
Ni hittar program här!
 
Kontaktperson
Läs mer om föreläsarnas material.
 
- - - -
 

Sjukhusdagarna i Örebro

 
 
 
Kurs/ Utbildning
Datum: den 6-7 oktober 2014
Plats: Örebro
 
Program och kursinnehåll
De populära sjukhusdagarna i Örebro arrangeras för 3:e gången av Sjukhusgruppen inom R3 Nordic. Ni hittar program och kursinnehåll här​
 
Kontaktperson
Lennart Hultberg
Telefon: +46 42-28 85 97


 
 - - - -

Lokalt Forum i Skåne bjuder in till studiebesök

 
Studiebesök
Datum: den 15 oktober 2014
Tid: 15.00

Plats: Rådhus Skåne i Kristianstad

 
Program

Lokalt Forum i Skåne kommer inledningsvis att få en presentation av Greger Dahlström, Fojab arkitekter​ och Torbjörn Lindqvist, koncernkontoret. Därefter blir det rundvandring i lokalerna och äter middag tillsammans till självkostnadspris. Var och en tar sig dit på egen hand. Anmäl ditt intresse för detta i samband med din anmälan till studiebesöket!

 
 

 - - - -

Design the Smartest ED (Emergency Department)Kurs/ Utbildning
Datum: den 7-9 juli 2014
Plats: Downing College, Cambridge.
 
Program
Process, Space and People. Ni hittar program här
 
Kontaktperson
Mrs Sue East,
Postgraduate Medical Centre, Clinical School, Box 111,
Addenbrooke’s Hospital, Hills Road,
Cambridge CB2 0SP
E-post: sme32@medschl.cam.ac.uk
Telefon: 01223 256506


 
 - - - -

Forum Vårdbyggnad vårkonferens


Konferens
Datum: den 20 maj 2014
Tid: 09:30-16:00
Plats: World Trade Center, Stockholm
 
Program
Du är välkommen att ta del av nya kunskaper och erfarenhet samt möta kollegor och samarbetspartners från området fysisk miljö för vård, omsorg och boende. Forum Vårdbyggnads vårkonferans med temat Rättspsykiatri, fyra nya kliniker presenteras liksom aktuell forskning om vårdmiljön inom rättspsykiatrisk vård. Under dagen hålls också årsmöte i Forum Vårdbyggnad, alla konferensdeltagare är välkomna att delta i årsmötet även om man inte är röstberättigad medlem. Ni hittar program här!
 
Kontaktperson
Läs mer om Forum Vårdbyggnad
 
 - - - -

​Att tänka och bygga nytt för framtidens patientKonferens
Datum: den 24-25 april 2014
Plats: Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna
 
Program

Den 24-25 april 2014  genomförs konferensen om att tänka och bygga nytt för framtidens patient som kommer hållas i  Konferensen tar avstamp i projektet Nya Karolinska Solna, som blir ett toppmodernt universitetssjukhus – världsledande inom högspecialiserad vård med patientsäkerhet i fokus.

 
Du kommer att inspireras av experter som berättar om utvecklingen av modern sjukvård och forskning, både i Sverige och internationellt. Du får också träffa människorna bakom Nya Karolinska Solna.

Några av de medverkande är: Torbjörn Rosdahl, Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Filippa Reinfeldt, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Johan Karlström, Koncernchef, Skanska, Henny van Laarhoven, Director of Shared Service Center Orbis, Nederländerna, Birgir Jakobsson, Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset, Martin Ingvar, vicerektor för samordning av frågor avseende framtidens hälso- och sjukvård, Karolinska Institutet, och Stefan Hyttfors, årets talare 2012.

Moderator är Sylvia Schwaag Serger, Direktör internationell strategi, VINNOVA och Adjungerad professor forskningspolitik, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.
 

Sidansvarig Publicerad: må 20 sep 2021.