Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 21 Sep 2018 16:20:33 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/ccr/kalendarium/Sidor/CEB-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/ccr/kalendarium/Sidor/CEB-2018.aspxCircular Economy of Battery Production and Recycling<p>Gothenburg, Sweden (Chalmers conference centre, Lindholmen)</p><p></p><div> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/GoCAS-public-lectures180924.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/GoCAS-public-lectures180924.aspxGoCAS public lectures in programme Advanced Prediction of Earth and Climate<p>Hörsalen, Guldhedsgatan 5C</p><p>​Dr Jean Jouzel, Dr Lonnie Thompson, Dr Örjan Gustafsson, Dr Katarina Gårdfeldt</p><p>​<br />No registration required.</p> <p>Dr. Jean Jouzel, 14:40-15:10: Water isotopes from pole to pole: what do we learn from paleodata?</p> <p>Dr. Lonnie Thompson, 15:10-15:40: Glacier Archives from the Tropics to the Poles as Recorders and Indicators of Climate Change</p> <p>Dr. Örjan Gustafsson, 15:40-16:10: Thawing permafrost and light-absorbing aerosols: two grand challenges for climate research in the Arctic and the Third Pole</p> <p>Dr. Katarina Gårdfeldt, 16:20-16:40: A short overview of the Swedish polar research</p> <p>Panel discussion on researches in the three poles and possible synergies, 16:40-17:25</p>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Livepodd!-Målmedvetenskap,-stafettsamtal-om-de-globala-målen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Livepodd!-M%C3%A5lmedvetenskap,-stafettsamtal-om-de-globala-m%C3%A5len.aspxLivepodd! Målmedvetenskap, stafettsamtal om de globala målen<p>Chalmers Vasaområde Veras gräsmatta, Vera Sandbergs allé 8</p><p>​Välkommen till en liveinspelning av podden Målmedvetenskap då forskare från Chalmers och Göteborgs universitet diskuterar med varandra parvis i en serie stafettsamtal. Samtalen kretsar kring de globala målen för hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap och innovation. Vad krävs av forskningen och forskarna för att uppnå målen, hur kan vi stimulera och stötta innovativa hållbara lösningar och hur kan studenter bidra? Detta är öppningsevent för Act Sustainable, då Göteborgs universitets prorektor Mattias Goksör inviger årets hållbarhetsvecka för studenter.</p>​Forskarnas samtal följer upplägget för den filmade podden <a href="https://www.gmv.chalmers.gu.se/malmedvetenskap">&quot;Målmedvetenskap&quot;</a>: Forskarna har med sig var sitt globalt mål och har själva fått välja en samtalspartner från det andra lärosätet som de vill prata med. Sedan får nästa forskare bjuda in en ny diskussionsspartner till nästa samtal. Samtalsledare är Anna Wallin Adersjö, kommunikatör på Göteborgs centrum för hållbar utveckling. Platsen är Veras gräsmatta, den nya mötesplatsen för innovation och entreprenörskap. <br /><br /><strong>Program: </strong><br />15.30 <br />Mattias Goksör, prorektor Göteborgs universitet inviger Hållbarhetsveckan Act Sustainable <br /><br />16.00 <br />Samtal 1: Björn Sandén, Chalmers (mål 9) och Sverker Jagers, Göteborgs universitet (mål 16) <br /><br />16.30 <br />Samtal 2: Sverker Jagers, GU (mål 16) och Maria Grahn, Chalmers (mål 7) <br /><br />17.00 <br />Samtal 3: Maria Grahn, Chalmers (mål 7) och Maria Sundin Göteborgs universitet (mål 9) <br /><br />17.30 <br />Samtal 4: Maria Sundin Göteborgs universitet (mål 9) och Björn Sandén, Chalmers (mål 9) <br /><br />18.00-18.30 Avslutande frågestund <br /><br />18.30 -20.00 Mingel på Veras gräsmatta <br />  <br />Studenter vid Chalmers och Göteborgs universitet som föranmäler sig ges förtur till sittplatserna som är begränsade, <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/e97d16d0-6ac7-47e7-bf35-13bae2f08ce1">anmäl dig här!</a> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/WiSE-seminarium-med-Claudia-Eckert.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/WiSE-seminarium-med-Claudia-Eckert.aspxWiSE seminarium med Claudia Eckert<p>EDIT-rummet, våning 3, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg</p><p>​Claudia Eckert är professor of design vid The Open University i Storbritannien och jubileumsprofessor på Chalmers 2018.​</p>​<div><a href="/en/departments/e2/calendar/Pages/WiSE-seminar-with-Claudia-Eckert.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Lä​s mer i det engelska kalendariet</a></div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Kalendarium/WiSE/WiSE_250px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />Women in Science – WiSE – är ett nätverk med målet att stödja, inspirera och uppmuntra samarbete mellan kvinnor i den akademiska världen.<br />​ <a href="/sv/institutioner/e2/natverk/wise/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om WiSE</a><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Seminarium-Claudia-Eckert_26sept2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Seminarium-Claudia-Eckert_26sept2018.aspxUnderstanding engineering design processes - a key to sustainable ICT and software engineering<p>Room Tesla, Lindholmen conference centre, Lindholmspiren 5, Göteborg</p><p>​Welcome to a seminar with Professor Claudia Eckert, The Open University, UK, and currently Jubilee Professor at Chalmers.</p><div>​ <br /></div> <div><span class="text-normal page-content"><strong>Abstract:</strong><br />Studying the design processes that lead to the development of complex incremental products reveals problems that are due to component connectivity and the timing of design decisions. Many of the key decisions about new technologies are taken early in product development processes. Most complex products are designed incrementally with a large degree of carryover parts or systems; and also have a long time in development with long lead-times components and system. This constraint the design processes and forces engineers to make decisions about new technology before they can access the risks and opportunities fully. The order in which decisions are taken in an organisation lock companies into technological pathways, making the cost of fundamental changes to the product in light of new possibilities and concerns prohibitive. New technology is also an opportunity for the rethinking of the decision making processes in organisation, however, in practice, this can take many years to be implemented. This talk will argue that we need a greater understanding of product development processes to harness the potential of new technologies in a positive way.<br /><br /><strong>Speaker:</strong><br />Claudia Eckert is Professor of Design at The Open University, and is currently Chalmers Jubilee Professor. Her research interests include design processes of complex incremental products in industry, and addressing problems through tools, methods and the development of design theory. She has worked with engineering design, fashion design and construction, which has led to an interest in comparisons between design domains. She has a background in Artificial Intelligence.</span><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Hur-bygger-vi-ett-samhalle-i-den-digitala-staden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Hur-bygger-vi-ett-samhalle-i-den-digitala-staden.aspxHur bygger vi ett samhälle i den digitala staden?<p>Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12</p><p>​MELLANRUM #96 : Vi lever alltmer uppkopplade och våra fysiska mötesplatser tycks spela mindre roll, framförallt för yngre generationer. Samtidigt kan digitala verktyg hjälpa nya grupper att visualisera, förstå och påverka samhällsbyggande. Våra gäster ger exempel på hur virtuella samhällen faktiskt kan förändra den fysiska världen.</p>​<span style="background-color:initial">Medverkande:</span><div>Per Vorberg, Kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun och Landvetter Södras styrelseordförande</div> <div>Andreas Jonsson, Stadsbyggnadskontoret</div> <div>Malin Hjalmarsson, Stadsdelsförvaltningen Centrum</div> <div>Thomas Lidén, Göteborgsregionen</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div>Mellanrum är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgs Universitet, Mistra Urban Futures och Göteborgs stad S2020.</div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/The-Role-of-Human-Reliability-in-the-Design-of-Systems,-Ronald-Laurids-Boring.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/The-Role-of-Human-Reliability-in-the-Design-of-Systems,-Ronald-Laurids-Boring.aspxThe Role of Human Reliability in the Design of Systems, Ronald Laurids Boring<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory,</p><p>​Welcome to this talk by Ronald Laurids Boring - Distinguished Scientist in Human Factors and Human Reliability Idaho National Laboratory - on 27 September 2018, followed by coffee/cake and informal discussions.</p><strong>​</strong><span style="background-color:initial"><strong>About the Talk </strong></span><div>Human reliability analysis (HRA) is often treated primarily as a way to quantify human errors in support of probabilistic safety assessments. This view greatly oversimplifies HRA and excludes one of the most powerful uses of HRA—the design of systems. HRA is a series of techniques for predicting human performance and identifying vulnerabilities in human-system interactions. As such, HRA can serve an important but still underutilized role in the design of safety-critical systems. HRA can identify human error traps and prioritize mitigation strategies. This talk will review recent applications of human reliability for the design of systems and as a complementary tool to more traditional human factors design and evaluation methods. Examples of HRA in design will be provided for control rooms in nuclear power, vehicles for long-duration space flight, new oil and gas systems, military systems, and in conventional usercentered design interfaces. The talk will conclude with ideas for new research and development opportunities for informing design through human reliability. About the Presenter Dr. Boring is a Distinguished Scientist in human factors and human reliability.</div> <div><br /></div> <div><div><strong>About the Presenter </strong></div> <div>Dr. Boring is a Distinguished Scientist in human factors and human reliability at Idaho National Laboratory, where he has worked as a researcher and principal investigator on projects for the U.S. Nuclear Regulatory Commission, NASA, the U.S. Department of Energy, the Canadian Nuclear Safety Commission, the U.S. Department of Defense, and the Norwegian Research Council. He previously worked as a human reliability researcher at Sandia National Laboratories, a usability engineer for Microsoft Corporation and Expedia Corporation, a guest researcher in human-computer interaction at the National Research Council of Canada, and a visiting human factors scientist at OECD Halden Reactor Project. Dr. Boring has a Ph.D. in Cognitive Science from Carleton University. He was a Fulbright Academic Scholar to the University of Heidelberg, Germany. He has published over 200 research articles in a wide variety of human reliability, human factors, and human-computer interaction forums. He is the founder of the Human Error, Reliability, Resilience, and Performance conference, and he is Chair Elect for the 2018-2021 annual meetings of the Human Factors and Ergonomics Society.</div></div> <div><br /></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/2D-materials-beyond-graphene.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/2D-materials-beyond-graphene.aspxInitiativseminarium: 2D materials beyond graphene<p>Palmstedtsalen, Campus Johanneberg</p><p>​Excellensinitiativ Nano och Grafencentrum Chalmers välkomnar dig till initiativseminariet &quot;2D materials beyond graphene</p>​<div><span style="background-color:initial">The continuing trend to miniaturization of devices in modern technology faces fundamental physical limits of applied materials. The search for novel structures with new functionalities has brought </span><span style="background-color:initial">atomically thin two-dimensional (2D) nanomaterials</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">into the focus of current research. They represent a new class of materials that are characterized by a wide range of exceptional optical, electronic, mechanical, chemical, and thermal properties suggesting technological application in </span><span style="background-color:initial">next-generation flexible and transparent nanoelectronic devices</span><span style="background-color:initial">.</span></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/GoCAS-public-lecture181001.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/GoCAS-public-lecture181001.aspxGoCAS public lecture in programme Advanced Prediction of Earth and Climate<p>Euler, Skeppsgränd 3</p><p>​Dr. Ruby Leung, U.S. Department of Energy Pacific Northwest National Laboratory: Global Warming and Extreme Events</p><p>​<br /><strong>Abstract</strong>:<br />Since the preindustrial era, the Earth has warmed by about 1oC globally, with significant climatic, hydrological, and ecological changes observed regionally. Changes in the mean climate can also have important effects on extreme events such as floods and droughts, heat waves and cold air outbreaks, and a host of severe weather events such as hurricanes, tornadoes, and hail storms. A suite of modeling tools is available to develop theory, understanding, and projections of how extreme events may respond to warming. In this lecture, I will introduce the key factors that control how global warming may perturb weather and climate extremes and use examples to illustrate insights that can be gained through data analysis and modeling experiments.</p> <p><strong>Short biography of the speaker</strong>:<br />Dr. L. Ruby Leung is a Battelle Fellow at U.S. Department of Energy (DOE) Pacific Northwest National Laboratory and an Affiliate Scientist at National Center for Atmospheric Research. Her research broadly cuts across multiple areas in modeling and analysis of climate and water cycle. Dr. Leung is the Chief Scientist of DOE’s Energy Exascale Earth System Model (E3SM), a project involving over 100 scientists across eight DOE multi-disciplinary national laboratories and university collaborators. She has served on advisory panels and National Research Council committee that define future priorities in climate modeling. Dr. Leung is an elected member of the U.S. National Academy of Engineering and the Washington State Academy of Sciences. She is also a fellow of the American Association for the Advancement of Science (AAAS), American Geophysical Union (AGU), and American Meteorological Society (AMS). She received a BS in Physics and Statistics from Chinese University of Hong Kong and an MS and PhD in Atmospheric Sciences from Texas A&amp;M University. She has published over 250 peer-reviewed journal articles. </p> <p>Coffee and snacks will be served after the lecture.</p>https://www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/kalendarium/Sidor/Who-will-receive-the-Nobel-Prize-in-Physics-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/kalendarium/Sidor/Who-will-receive-the-Nobel-Prize-in-Physics-2018.aspxVem får Nobelpriset i fysik 2018?<p>Kollektorn, lecture room,</p><p>Forum för tekniska fysiker inbjuder till en rykande färsk presentation av Nobelpriset i fysik.</p><div>Tillsammans följer vi livesändningen av Kungliga Vetenskapsakademiens tillkännagivande av Nobelpriset i fysik. Detta sker tidigast klockan 11.45, efter akademiens beslut. Därefter presenterar någon i Nobelkommittén priset närmare och försöker ringa pristagarna. Sedan följer presskonferensen.  <br /></div> <div><br /></div> <div>Välkommen!</div> <a href="https://tekniskafysiker.wordpress.com/"><div><br /></div> <div><span></span><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Forum för tekniska fysikers hemsida.</div> </a>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linne-Alessandro-Ferraro.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linne-Alessandro-Ferraro.aspxLinnaus Colloquium: Unconditional non-gaussianity as a resource for quantum computation in opto-mechanical systems<p>Kollektorn, lecture room,</p><p>​Talk by Alessandro Ferraro, Queens University Belfast, UK</p><h5 class="chalmersElement-H5">​Abstrakt:</h5> <div>The development of quantum information science aims at exploiting quantum features as technological resources suitable to process information. This endevour has led to the introduction of precise mathematical definitions of various notions of quantum resources, and manipulations thereof. In this talk, I will introduce a resource theory for infinite-dimensional (continuous-variable) quantum systems, grounded on operations routinely available within current technologies. The present theory lends itself to quantify both quantum non-Gaussianity and Wigner negativity as resources. This framework finds immediate application in continuous-variable quantum computation, where the ability to implement non-Gaussian operations is crucial to obtain universal control. In this context, I will illustrate a scheme to arbitrarily process quantum information over mechanical oscillators (e.g., opto- and electro-mechanical systems, photonic crystals, trapped ions, ...). In particular, I will show how universal non-Gaussian gates can be unconditionally attained by making use of cubic non-linearities.<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/ECSS2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/ECSS2018.aspxEuropean Computer Science Summit<p>Chalmers conference centre, Chalmersplatsen 1, Gothenburg</p><p>​ECSS 2018 with the main theme &quot;Informatics Transforms and Renews&quot; will take place in Gothenburg (Sweden), 08-10 October 2018, at Chalmers Conference Center, organized by the Department of Computer Science and Engineering of Chalmers University of Technology and University of Gothenburg.</p><div>​ <br /></div> <div><div>The annual  European Computer Science Summit is the only place, where leaders and decision makers in Informatics research and education in Europe gather to debate <strong>strategi</strong><strong></strong><strong>c themes and trends</strong> related to research, education and policies.</div> <div><br /></div> <div>For more information, visit the event webpage: <a href="http://www.informatics-europe.org/ecss/home.html">www.informatics-europe.org/ecss/</a></div> <br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/CDIO-seminar---Gender-and-diversity-inclusive-engineering-education.-What-are-the-challenges-for-C.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/CDIO-seminar---Gender-and-diversity-inclusive-engineering-education.-What-are-the-challenges-for-C.aspxCDIO seminar - Gender and diversity inclusive engineering education.<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory,</p><p>​​This seminar aims to discuss gender and diversity issues with particular relevance to CDIO education. For example, CDIO programmes feature many team-based projects. Appropriate approaches for managing team dynamics and task selection are critical. If the team is international, gender issues may be even more critical. In addition, many CDIO programmes are male-dominated,  in terms of student numbers as well as the culture in the programmes.</p><span style="background-color:initial">The seminar will provide an opportunity to learn insights from some leading experts in the area and to share knowledge and experiences with other CDIO educators.</span><div><br /></div> <div><strong>Target audience</strong></div> <div><br /></div> <div><ul><li>Teachers in CDIO programmes<br /></li> <li>Educational leaders<br /></li> <li>Engineering education scholars with a particular interest in problem-based learning and CDIO<br /></li></ul> <div><br /></div></div> <div><a href="http://cdio.org/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />More information on CDIO.org​</a></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Seminarium-Mark-Coeckelbergh_10okt2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Seminarium-Mark-Coeckelbergh_10okt2018.aspxEthics of Robotics and AI: Moral responsibility and societal challenges<p>Chalmers konferenscenter, Chalmersplatsen 1, Johanneberg</p><p>​Lunchseminarium med professor Mark Coeckelbergh, Department of Philosophy, University of Vienna and President of the international Society for Philosophy and Technology.</p><div>​ <br /></div> <div><span class="text-normal page-content"><div>Vänligen anmäl dig till detta seminarium, antalet platser är begränsat. Först till kvarn. </div> <div><h4 class="chalmersElement-H4"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/efb7bcd4-f113-4f8b-a4bf-fd0939a3ad20" target="_blank"><span>Anmälan via denna länk, senast tisdag 2 oktober &gt;</span></a></h4></div></span></div> <div><br /></div> <div><span class="text-normal page-content"><strong>Abstract</strong><br />Robotics and AI raises many questions, fears, and expectations, both among experts and in public discussions. This talk looks beyond the hype and discusses some urgent ethical issues and potential societal consequences of current developments in these areas. Particular attention will be given to issues concerning responsibility in situations where there is a high degree of automation, including the case of self-driving cars. The talk also explores some implications for technology development and innovation policy and reflects on how to bring together philosophy and technological practice.<br /><br /><strong>Short Bio</strong><br />Prof. Dr. Mark Coeckelbergh is a full Professor of Philosophy of Media and Technology at the Department of Philosophy of the University of Vienna and President of the international Society for Philosophy and Technology. His expertise focuses on ethics and technology. He is the author of 9 books and numerous articles in this area, including New Romantic Cyborgs (MIT Press, 2017). He is currently a member of various entities for the support of policy building in the area of robotics and embedment of ethical standards in AI system such as the High Level Expert Group on Artificial Intelligence which advises the European Commission, the Robotik-Rat Council – established by the Austrian Government to support policy building in the area of robotics, the Foundation for Responsible Robotics, and the IEEE Global Initiative for Ethical Considerations in Artificial Intelligence and Autonomous Systems. Previously he was the co-Chair of the IEEE Robotics and Automation Society Technical Committee on Robot Ethics. He is involved in interdisciplinary collaborations in the context of European research projects such as INBOTS (Inclusive Robotics for a better Society), DREAM (robot-enhanced therapy) and previously SATORI (ethical impact assessment of research and innovation). </span><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Den-fororenade-staden---urban-efterbehandling.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Den-fororenade-staden---urban-efterbehandling.aspxWorkshop: Den förorenade staden - urban efterbehandling?<p>Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11</p><p>​Takten på pågående omvandling och utbyggnad av städer och infrastruktur saknar motstycke i svensk historia - samtidigt som mycket av marken vi vill använda för utveckling är mer eller mindre förorenad. Efterbehandling av förorenad mark, vatten och sediment är därför idag en ofrånkomlig del av de flesta stadsutvecklingsprojekt. Kom med när FRIST anordnar en dag där vi tillsammans tar ett helhetsgrepp på urban efterbehandling!</p>​<span class="text-normal page-content"><div>Efter många år av forskning och samverkan inom dessa frågor har vi inom FRIST identifierat några nyckelaspekter för att åstadkomma en mera effektiv och hållbar efterbehandling av förorenad mark, vatten och sediment <span> </span>i en urban miljö: </div> <ul><li><span><span><span></span></span></span>Utvärdering av hållbarhet – vad behöver vi ta hänsyn till för att säga att en åtgärd faktiskt är både effektiv och hållbar?</li></ul> <div> </div> <ul><li><span><span><span></span></span></span>Metoder för efterbehandling, återvinning och återanvändning – hur kan vi behandla de områden vi vill använda på ett så resurseffektivt sätt som möjligt? Hur kan vi återvinna värdefulla material och hur kan vi återanvända jordmassor för att minska deponeringen av avfall?</li></ul> <div> </div> <ul><li><span><span></span></span>Planeringsfrågor – hur kan frågor omkring hanteringen av förorenade områden integreras i högre grad än idag i planeringsprocessen? </li></ul> <p class="chalmersElement-P"> <span>Välkommen till en workshop på <a href="https://www.chalmersskahuset.se/">Chalmersska huset </a>där vi presenterar delar av vårt arbete och diskuterar frågeställningarna med er representanter från myndigheter, konsultbolag, problemägare och statliga verk. Workshopen är viktig för att belysa aktuella och centrala frågor inom efterbehandling, och för att knyta ihop forskning och utveckling med branschens behov.<br /><br /><a href="http://www.chalmers.se/sv/centrum/frist/kalendarium/Documents/Den%20fororenade%20staden_Inbjudan%20och%20program.pdf">Den förorenade staden_Inbjudan och program</a><br /><br /><strong style="font-size:16px">Hur anmäler jag mig?</strong><br />Deltagaravgift är 1100:- exkl.moms. <a href="https://bit.ly/2MsgpOE">Anmälan och betalning via kort görs här</a><br />Är du intresserad av att delta men saknar möjlighet att betala deltagaravgiften via kort, kontakta <a href="mailto:catharina.bjork@chalmers.se">catharina.bjork@chalmers.se </a><br /></span></p> <span></span> </span> <span class="text-normal"> <h5 class="chalmersElement-H5">​Program:</h5> <div>09.00 – 09.30 Dropin registrering, kaffe med fralla</div> <div>09.30 – 09.45  <strong>Välkommen!</strong> <span>Moderator Malin Norin (NCC)<span style="display:inline-block"></span></span></div> <div><strong>Urban efterbehandling – inledning</strong>. Lars Rosén &amp; Ann-Margret Strömvall (Chalmers)</div> <div>09.45 – 10.15 <strong>Utmaningar vid stadens omvandling – exemplet Göteborg.</strong> Henrik Kant, (Göteborgs Stad)</div> <div>10.15-10.30 Kaffe</div> <div>10.30 – 11.30 <strong> </strong><strong> </strong><span><strong>BLOCK 1: Tema jord och massor</strong></span></div> <ul><li><span>Bedömning av miljörisker inom förorenade områden. Resultat ffrån projektet APPLICERA.

</span><span><span><br />Dan Berggren Kleja (SLU/SGI)<span style="display:inline-block"></span></span></span><span></span><span></span></li> <li><span>Utmaningar och möjligheter med riskbaserad hantering av förorenade massor.

</span><span><br /></span><span><span>Jonny Bergman (RGS Nordic)


<span style="display:inline-block"></span></span></span><span></span><span></span></li> <li><span>Återanvändning av förorenade massor och material.<br /></span><span><span>Nanna Bergendal &amp; Sixten Lindberg (Renova)<span style="display:inline-block"></span></span></span><span></span></li> <li><span>Cirkulär hantering av förorenade massor.


<br /></span><span><span>Petra Brinkhoff (NCC), Jenny
 Norrman &amp; Lars Rosén (Chalmers) <span style="display:inline-block"></span></span></span><span></span></li> <li><span>Vad är effektiv och hållbar efterbehandling?</span><br /><span></span><span>Lars Rosén &amp; Jenny Norrman (Chalmers)</span><span> </span> <br /></li></ul> <div> 11.30-12.15 <strong>Workshop: Tema &quot;Jord och massor&quot;</strong></div> <div>12.15 – 13.15 <strong>Lunch</strong> </div> <div>13.15 – 14.15 <strong>BLOCK 2: Tema &quot;Vatten och sediment&quot;</strong></div> <ul><li>Hantering av förorenat dagvatten i staden.<br /><span>Lena Blom (Göteborgs
Stad/Chalmers)

<span style="display:inline-block"></span></span></li> <li>Är Mikroplaster från trafiken – ett problem för urbant dagvatten?<br /><span>Ida Järlskog (VTI/Chalmers) <span style="display:inline-block"></span></span></li> <li>Hållbara lösningar för hantering av föroreningar från vägar och dagvatten.<br /><span>

Karin Björklund &amp; Anna 
Markiewicz, (Chalmers)<span style="display:inline-block"></span></span></li> <li>Förorenade sediment i staden – Länsstyrelsens perspektiv.
<br /><span>Henrik Bengtsson &amp; Uffe Schultz, (Länsstyrelsen)<span style="display:inline-block"></span></span></li> <li>Metallförorenade sediment – en dold skatt?<span><br /> 

Anna Norén (Chalmers) &amp; Karin Karlfeldt Fedje (Renova/Chalmers)<span style="display:inline-block"></span></span><br /></li></ul> <div> 14.15 – 15.30 <strong>Workshop: Tema &quot;Jord och massor&quot;</strong></div> <div>15.30 – 16.00 <strong>Summering</strong></div></span>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Lärarfortbildning-om-hållbar-energi-för-alla.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/L%C3%A4rarfortbildning-om-h%C3%A5llbar-energi-f%C3%B6r-alla.aspxLärarfortbildning om hållbar energi för alla<p>Södra vägen 50, Göteborg</p><p>​Välkommen till en lärarfortbildning om hållbar energi för alla! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.</p>​Nu är det dags för globala målet 7: Hållbar energi för alla i vår serie med fortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling för dig som är lärare i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. <br /><br />Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNPS vårgala 2018 om globala målen i kategorin bästa partnerskap. <br /><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/lararfortbildning-om-fn-s-globala-hallbarhetsmal">Se tidigare och kommande lärarfortbildningar här</a> <br /><br /><div>Vid höstterminens första tillfälle handlar det om mål 7 Hållbar energi för alla: Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad. <br /><br /><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2018-10-18/">Anmäl dig här</a><br /></div> <div><br /></div> <div><span class="calFactLabel">Arrangörer: </span>Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum, Världskulturmuseet<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsföreläsning,-Stefan-Pettersson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsf%C3%B6rel%C3%A4sning,-Stefan-Pettersson.aspxInstallationsföreläsning, Stefan Pettersson<p>EC, lecture hall, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen till installationsföreläsning: Stefan Pettersson för positionen som adjungerad professor vid Institutionen för Elektroteknik.</p>​<div><div>Titel: Collaborative academia-institute-industry/society electromobility research</div> <div><br /></div> <div><a href="/en/departments/e2/calendar/Pages/Inauguration-lecture,-Stefan-Pettersson.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer i det engelska kalendariet​​</a></div></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Chalmers-Hallbarhetsdag2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Chalmers-Hallbarhetsdag2018.aspxChalmers Hållbarhetsdag 2018<p>Campus Johanneberg, mestadels i Chalmers konferenscenter, Kårhuset</p><p>​Chalmers Hållbarhetsdag är tillbaka – tisdag 23 oktober 2018. Temat för i år är God hälsa och välbefinnande.</p><div>​</div> <h4 class="chalmersElement-H4"> Programmet är publicerat!</h4> <div>Chalmers Hållbarhetsdag kommer att erbjuda ett spännande och omfattande program, öppet för alla Chalmers anställda och studenter. </div> <div><br /></div> <div>Program och anmälan: <a href="/sv/om-chalmers/miljo-och-hallbar-utveckling/hallbarhetsdagen2018/Sidor/default.aspx">Chalmers Hållbarhetsdag 2018</a>.</div> <div> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/CDIO-Faculty-Development-Course,-Implement-the-CDIO-approach-in-your-course.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/CDIO-Faculty-Development-Course,-Implement-the-CDIO-approach-in-your-course.aspxInbjudan till: CDIO Faculty Development Course, Implement the CDIO approach in your course<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory,</p><p>Kursen hålls på Engelska.​This 2nd version of the CDIO Faculty Development Course at Chalmers focuses on theimplementation of the CDIO approach in the participants’ own courses. The targeted audience are course examiners, teachers and teaching assistants who wish to rethink their course in a structured way with the assistance of CDIO experts and peers. The 2-day course contains case studies, lectures and group work sessions. It is designed for both experienced and new participants. New participants will have the opportunity to learn about CDIO and its principles in the “Introduction to CDIO” parallel session during the first day of the course whereas the more experienced students could choose the lab visit instead .  Programme WHEN: October 29 10:00 - October 30 15:30, 2018 WHERE: Chalmers University of Technology in Gothenburg,  Industrial and Materials Science Department, Virtual Development Laboratory COST: The seminar is free of charge for partner universities in the CDIO EIT Raw Material Project, although seats are limited. Prior knowledge is not required. Registration is mandatory. ​</p><h2 class="chalmersElement-H2">​<span>Learning outcomes</span></h2> <div>After the course, participants will be able to:</div> <div> </div> <div><ol><li>Explain how th<span style="background-color:initial">e CDIO approach can be implemented in engineering education.</span><br /></li> <li>Apply the CDIO Methodology to course development, including<br />a) Formulating learning outcomes on the course level<br />b) Developing appropriate learning activities for discipline-led learning and for problem based/project organized learning<br />c) Developing appropriate assessment methods aligned with the intended learning outcomes​<br /><br /></li></ol></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Preparation</h2> <div>​To be able to gain most of this course each participant should, b<span style="background-color:initial">efore course, c</span><span style="background-color:initial">reate three slides of their own course with: </span></div> <div><ol><li>Course description with intended <span style="background-color:initial">learning outcomes, </span><br /></li> <li>How the course is taught, </li> <li>How the course is assessed.<br /></li></ol></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><strong>Please e-mail your presentation to <a href="mailto:%20panpapa@chalmers.se">panpapa@chalmers.se</a> at the latest 28th Oct​​</strong></div></div> <div><strong><br /></strong></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Certificate </h2> <div>Upon completion of the course a certification of participation will be provided to the attendees.​<strong><br /></strong></div> <div><br /></div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:26px;background-color:initial">​</span><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Towards-Nanotech-Safety.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Towards-Nanotech-Safety.aspxTowards Nanotech Safety<p>Clarion Hotel Post, Gothenburg</p><p>​Välkommen till den här konferensen för Mistra Environmental Nanosafety! Konferensen ska summera och reflektera över resultaten från forskningsprogrammets första fyra år, och diskutera hur vi hittar en hållbar strategi för riskbedömning av nanomaterial i framtiden. Målet är att möjliggöra strategier för riskbedömning av nanomaterials påverkan på miljön.</p>Välkommen till den här konferensen för Mistra Environmental Nanosafety! <br /><br />Konferensen ska summera och reflektera över resultaten från forskningsprogrammets första fyra år, och diskutera hur vi hittar en hållbar strategi för riskbedömning av nanomaterial i framtiden. Målet är att möjliggöra strategier för nanomaterials påverkan på miljön. <br /><br />För mer information och anmälan: <a href="http://conference.mistraenvironmentalnanosafety.org/">conference.mistraenvironmentalnanosafety.org<br /></a> <div class="calFact" style="clear:both"><p><span class="calFactLabel"><strong>Föreläsare:</strong> </span>Mark R Wiesner - James B. Duke Professor of Civil and Environmental Engineering at Duke University, USA. André Nel - Distinguished Professor of Medicine and is Founder and Chief of the Division of Nanomedicine. Begoña Espiña - Leader of the Water Quality Research Group within the Department of Life Sciences at INL, International Iberian Nanotechnology Laboratory, Portugal. <br /></p> <p><br /> </p> <p><span class="calFactLabel"><strong>Arrangör:</strong> </span>Mistra Environmental Nanosafety at Chalmers University of Technology<b></b><b></b><i></i><i></i><u></u><u></u><sub></sub><sub></sub><sup></sup><sup></sup><strike></strike><strike></strike><br /></p></div> <div class="calFact" style="clear:both"><p>​</p></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Centre-Day-Chase-On-GHz-Centre.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Centre-Day-Chase-On-GHz-Centre.aspxCentrumdag Chase-On + GHz Centre<p>Palmstedtsalen, university building,</p><p>Du är välkommen till en spännande centrumdag för ChaseOn och CHz-center</p><p class="chalmersElement-P">Dagen innehåller tekniska presentationer av samarbetsprojekt, en föreläsning av professor Sonia Heemtra University of Eindhoven och möjligheter till mingel och nätverkande med andra, samt en galamiddag som pricken över i:et.</p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">Missa inte chansen att bli uppdaterad om vad som händer inom dessa viktiga forskningsområden.</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Examensceremoni-hösten-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Examensceremoni-h%C3%B6sten-2018.aspxExamensceremoni hösten 2018<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​​​Chalmers tekniska högskola arrangerar examensceremonin och examensmiddagen för att hylla de nyutexaminerade studenterna. ​För mer information läs här</p>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Lärarfortbildning-om-att-minska-ojämlikheten-inom-och-mellan-länder.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/L%C3%A4rarfortbildning-om-att-minska-oj%C3%A4mlikheten-inom-och-mellan-l%C3%A4nder.aspxLärarfortbildning om att minska ojämlikheten inom och mellan länder<p>Världskulturmuseet, Södra vägen 54</p><p>​Välkommen till en lärarfortbildning om att minska ojämlikheten inom och mellan länder! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.</p>​<span style="display:inline !important;float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Nu är det dags för det tionde målet - minska ojämlikheten inom och mellan länder - i serien med fortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling för dig som är lärare i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="display:inline !important;float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"> </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="display:inline !important;float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNPS vårgala 2018 om globala målen i kategorin bästa partnerskap. </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/lararfortbildning-om-fn-s-globala-hallbarhetsmal" style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-decoration:underline;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Se tidigare och kommande lärarfortbildningar här</a><span style="display:inline !important;float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"> </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="display:inline !important;float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"> </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="display:inline !important;float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Vid höstterminens andra tillfälle handlar det om mål 10 Minskad ojämlikhet: Minska ojämlikheten inom och mellan länder. </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="display:inline !important;float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"> </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><div><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2018-11-22/" style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-decoration:underline;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Anmäl dig här<br /></a></div> <div><br /></div> <div><span class="calFactLabel" style="background-color:transparent;display:block;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:700;letter-spacing:normal;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Arrangörer:</span><span style="display:inline !important;float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum, Världskulturmuseet</span><br /><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2018-11-22/" style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-decoration:underline;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"></a><span style="display:inline !important;float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"> </span></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Winter-Simulation-Conference-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Winter-Simulation-Conference-2018.aspxWinter Simulation Conference 2018<p>Svenska Mässan</p><p>​Välkommen att deltaga vid årets Winter Simulation Conference: For a Noble cause</p><span style="background-color:initial">Konferensen samlar forskare och industri från världens alla hörn (ca 45 länder medverkar) för att dela med sig och nätverka för ett mer hållbart samhälle. </span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Temat för årets konferens, som arrangeras för 51 året, är ”Simulation for a Noble cause” och konferensen kommer att karaktäriseras av hur man kan använda digitala verktyg för att främja hållbarhetsaspekter i samhället. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Konferensen har drygt tjugo parallella spår som riktar sig mot olika branscher/aktörer i samhället som till exempel, logistik, sjukvård, produktion, miljö och standardisering. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>Bland årets key-note talare märks Dr. Jean Baderschneider som är CEO för The Global Fund to End Slavery.</div> </div></div>