Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 02 Dec 2022 08:53:00 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Venture-Pitch-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Venture-Pitch-.aspxVenture Pitch<p>Veras gräsmatta, meeting point, Vasa Hus 2-3 entréhall, Campus Johanneberg</p><p>​​Följ med oss ​​på Chalmers School of Entrepreneurships årliga Venture Pitch och möt morgondagens entreprenörer.</p><div><span style="background-color:initial">I</span><span style="background-color:initial"> somras påbörjade 8 nya projektteam processen att skapa sina egna bolag genom ett samarbete mellan Chalmers School of Entrepreneurship och Chalmers Ventures kallat Venture creation program. Programmet är en världsledande process för att skapa företag där tekniska idépartners matchas med studententreprenörer.</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><div>Under en spännande eftermiddag får du möjlighet att bekanta dig med projekten genom att lyssna på deras presentationer. Projektteamen har chansen att vinna priser.</div> <div><br /></div> <div>Efter det kommer det att hållas en mingelsession, under vilken du får chansen att diskutera vidare och njuta av lite lättare mat, inspireras av deras omvälvande affärscase och ta reda på hur de kommer att förändra industrier!</div> <div><br /></div> <div><a href="/en/departments/tme/school-of-entrepreneurship/technology-venture-creation/Pages/Current-Projects.aspx">Läs mer om de olika projektteamen här &gt;&gt;&gt;</a></div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/E_village/Morning%20Boost/Alla_projekt.png" alt="Bild på de olika projektteamen" style="margin:5px;width:700px;height:233px" /><br /><br /></div> <div><div><b>PROGRAM</b></div> <div><br /></div> <div>15:30 – Dörrarna öppnas och det bjuds på fika </div> <div>16:00 – Venture Pitch startar på scen</div> <div>Ca. 18:00 – Mingel och lättare mat</div></div></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-Mariliis-Lehtveer.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-Mariliis-Lehtveer.aspxDocentföreläsning, Mariliis Lehtveer<p>EL43, lecture room, Linsen, Campus Johanneberg</p><p>​Negative emissions in an energy system based on variable renewables</p>Mariliis Lehtveer, Göteborg Energi och tidigare forskare på avdelningen Energiteknik, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, håller sin föreläsning för befordran till (oavlönad) docent. <h3 class="chalmersElement-H3">Titel: ​</h3> <div>Negativa utsläpp i ett energisystem baserat på förnybara energikällor<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Abstract: ​</h3> <div><p class="chalmersElement-P">Tidigare forskning visar att kostnadseffektiva lösningar för klimatförändringarna innebär stora mängder sol- och vindkraft i elproduktionen och omfattande elektrifiering av andra sektorer som värme, transport, och industriproduktion. Storskalig utbyggnad av vind- och solkraft skapar dock nya utmaningar. Energin som tillförs från dessa teknologier varierar både på kort sikt (timmar och dagar) och på lång sikt (veckor och årstider). Höga nivåer av variabel förnybar energi (VRE) komplicerar systemdriften, med ett potentiellt överutbud av el på blåsiga och soliga dagar, vilket skulle resultera i perioder med låga elpriser och eventuellt försakande av elproduktion under perioder med särskilt hög tillgänglig VRE. Å andra sidan, när VRE-produktionen är för låg för att möta efterfrågan, måste andra kraftverk sättas in eller variationshanteringsstrategier såsom lagring, efterfrågeförskjutning etc. användas för att balansera systemet.</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Integrerade bedömningsmodeller (IAMs) används ofta för att generera möjliga vägar för att nå olika klimatmål. De flesta scenarier som tillhandahålls av dessa modeller inkluderar betydande mängder negativa nettoutsläpp under andra hälften av seklet. Dessa negativa utsläpp tillhandahålls på två huvudsakliga sätt: via beskogning som lagrar kol från atmosfären i biosfären; eller nyttjande av bioenergi med kolinfångning och lagring (BECCS) där biomassa används för att ta bort kol från atmosfären och lagra det i geologiska formationer. Direkt luftavskiljning med kolinfångning och lagring (DACCS) övervägs alltmer i IAM:erna och skulle möjliggöra frikoppling av utsläppskälla och avskiljningsplats.</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Ämnena negativa utsläpp och variabilitetshantering har behandlats separat och tillhört åtskilda forskargrupper inom modelleringsvärlden. Behovet av negativa utsläpp analyseras ofta med hjälp av IAM:er som möjliggör långa tidshorisonter men saknar tidsmässiga detaljer mellan år. Variabilitetshanteringsfrågor å andra sidan hanteras oftast med modeller med hög tidsupplösning (1 timme till 3 timmar) men som ofta täcker bara ett år eller begränsat geografiskt område, vilket ger begränsad förståelse för globala utsläppsbanor. Men för att lösa klimatproblemet måste höga andelar av VRE och negativa utsläpp sannolikt samexistera. Dessutom är implementeringen av BECCS och DACCS ett komplext fall då de behöver integreras i energisystemet och ha effekter på dess drift och optimala sammansättning.</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">I denna föreläsning utforskar jag behovet av negativa nettoutsläpp och konsekvenserna av att använda BECCS och DACCS i ett elsystem med hög andel el från VRE-källor. Dessutom kommer jag att diskutera systemfördelarna med negativa utsläpp kontra att använda infångad CO2 i elektrobränslen för transport dvs i kolbaserade bränslen från vätgas och infångad CO2 av biomassa med el som främst energikälla.</p></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel.aspxFöreläsning av Nobelpristagare Paul Milgrom<p>Malmstenssalen, lecture hall, Handelshögskolan, Campus Haga</p><p>​Välkommen till föreläsningen &quot;Why is water trading so difficult and how can it be done better?</p>​Paul Milgrom tilldelades Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2020.<span style="font-size:12pt;font-family:&quot;times new roman&quot;, serif"></span>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-14-december.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-14-december.aspxNobelföreläsningar av Carolyn Bertozzi, K. Barry Sharpless och Memorial<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen att lyssna till några av årets Nobelpristagare:</p>​Carolyn Bertozzi och K. Barry Sharpless tilldelades Nobelpriset i Kemi 2022 och människorättsorganisationen​ Memorial Fredspriset 2022.https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-15-december2.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-15-december2.aspxFöreläsning av Nobels fredspristagare Center for Civil Liberties<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​Människorättsorganisationen Center for Civil Liberties tilldelades Nobels fredspris 2022</p>​F<span style="background-color:initial">öreläsningen sker på engelska och arrangeras i samarbete med Göteborgs universitet.​</span><div><br /></div> <div>Datum: 15 december</div> <div>Tid: kl. 14.00- 15.30 (dörrarna öppnar 13.50, platser skall vara intagna 13.55)<br /></div> <div>Plats: RunAn, Chalmers kårhus Chalmersplatsen 1</div> <div><div><a href="https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2022/center-for-civil-liberties/facts/">Mer information on Center for Civil Liberties</a></div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2022/center-for-civil-liberties/facts/"></a></div> <div>Anmälan krävs, begränsat antal platser.</div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/36da0fcb-a300-4e02-a766-691ff0568af2" title="Länk till anmälan">Länk för anmälan till föreläsningen &gt;&gt;&gt;​</a></div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Utmaningar-och-mojligheter-med-ett-100-procent-fornybart-energisystem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Utmaningar-och-mojligheter-med-ett-100-procent-fornybart-energisystem.aspxUtmaningar och möjligheter med ett 100 procent förnybart energisystem<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>Den 16 december välkomnar Chalmers till ett seminarium där forskare och samhällsaktörer diskuterar och ger perspektiv på utmaningen med ett 100 procent förnybart energisystem. Idag används i världen och Europa mycket fossila bränslen för att producera el. Men billig förnybar el har gjort det ekonomiskt möjligt att inte bara ersätta fossil elproduktion, utan också ersätta fossila bränslen i transportsektorn och industrin. Under vissa förutsättningar dessutom ekonomiskt möjligt att använda el för att producera bränslen.  Tid &amp; plats: 12-14.30. Chalmers Konferenscenter, Palmstedtsalen, Chalmers platsen 2, Campus Johanneberg. En lunchwrap serveras från kl 11.45. Fika och mingel vid seminariets slut.​ Språk svenska.</p><div><span style="background-color:initial"><b>M</b></span><span style="background-color:initial"><b>ed ett, i det närmaste, fossilfritt elsystem </b>är Sverige ett land som kan börja detta omedelbart. Produktion av vätgas till stålindustrin och för produktion av bränslen för flyg och långväga sjöfart planeras av stora och små energiföretag och industrier. </span><span style="background-color:initial">E</span><span style="background-color:initial">tt sådant system kommer att fungera annorlunda än dagens.</span><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><ul><li><span style="background-color:initial">​Men hur går det med stabiliteten i elsystemet i olika tidsskalor? </span></li> <li><span style="background-color:initial">Fungerar dagens marknadsregler i ett sådant system? </span></li> <li><span style="background-color:initial">Vilka kostnader kan uppstå som bromsar utvecklingen? </span></li> <li><span style="background-color:initial">Vilka industriella lärkurvor kan få utvecklingen att accelerera?</span></li></ul></span></div> <div><b>​Program:</b><br /><ul><li><span style="background-color:initial">Välkomna, Moderator Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde energi</span></li> <li>&quot;Industriell användning av el för vätgasproduktion&quot; <b>M</b><span style="background-color:initial"><b>ikael Nordlander</b>, Director Industry Decarbonisation på Vattenfall​. </span></li> <li>&quot;Från elproduktion<span style="background-color:initial"> med bränsle till bränsleproduktion med el</span><span style="background-color:initial">&quot; </span><span style="background-color:initial"><b>M</b></span><span style="background-color:initial"><b>aria Grahn</b>, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers.</span><span style="background-color:initial"></span></li> <li>”Variationshantering i elsystemet – vad gör vi om det inte blåser?”​ <b>Lisa </b><span style="background-color:initial"><b>Göransson</b>, Energiteknik, Chalmers.<strong></strong></span></li> <li>&quot;Stödtjänster i elsystemet - hur säkerställer vi ett stabil elsystem med mindre svängmassa&quot; <b>P</b><span style="background-color:initial"><b>eiyuan Chen</b>, Elteknik, Chalmers.</span></li> <li>&quot;Vägval i energipolitiken​&quot; <b>A</b><span style="background-color:initial"><b>nders Ådahl,</b> Riksdagsledamot, Utbildning</span><span style="background-color:initial">sutskottet och Trafikutskottet.</span></li> <li>Moderatorledd p<span style="background-color:initial">aneldiskussion. Q&amp;A</span></li></ul></div> <div><span style="background-color:initial">S</span><span style="background-color:initial">eminariet är gratis </span><span style="background-color:initial">men föranmälan krävs. Språk svenska.</span><div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/96fd10e9-f0e9-44b6-a611-823308c4b4ad"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig till seminariet senast 3 december.​</a></div> <span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div> <strong>​</strong>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-24-januari.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-24-januari.aspxFöreläsning av Nobelpristagare Morten Meldal<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen att lyssna till Nobelföreläsning Morten Meldal tilldelades Nobelpriset i Kemi 2022</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/nordstat-2023.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/nordstat-2023.aspx29th Nordic Conference in Mathematical Statistics<p>Kemihuset, Kemigården 4</p><p>​(NORDSTAT 2023)</p>​​<br />NORDSTAT will be an in-person conference consisting of plenary lectures, invited and contributed talks, and a poster session. A preliminary program is available.