Residential Housing - Housing for Seniors

​På Chalmers Arkitektur genomförs årligen en längre kurs där studenterna ritar bostäder för äldre (OBS inte äldreboende). Kursen heter Residential Housing - Housing for Seniors. En viktig aspekt är att bostadslägenheterna ska kunna klara att ge utrymme för den vård som numera ofta bedrivs i privata bostäder och samtidigt inte inkräkta för mycket på den boendes personliga integritet. Vi har alltid en knytning till en stad eller stadsdel där man planerar att bygga bostäder för äldre, s k Trygghetsboende.

Nivå: Master
Ämne: Arkitektur
Examiner: Inga Malmqvist

Utvalda projekt från hösttermin 2016

Senior Housing in Frihamnen, Göteborg - Small Housing in an Urban Context | Erik Brundin, Julie Vuillermet

Growing Old in Nature | Xiaojin Liu, Mariam Abdulhalim

Housing for Seniors | Beatrice Dryselius, Mattia Scarpellino

Frihamnen - Trygghetsboende | David Scavo, Henrik Svensson

Safe-Haven Residence | Yuchen Yang, Jawad Zafar


Publicerad: ti 07 feb 2017. Ändrad: ti 13 jun 2017