Residential Housing - Housing for Seniors

​På Chalmers Arkitektur genomförs årligen en längre kurs där studenterna ritar bostäder för äldre (OBS inte äldreboende). Kursen heter Residential Housing - Housing for Seniors. En viktig aspekt är att bostadslägenheterna ska kunna klara att ge utrymme för den vård som numera ofta bedrivs i privata bostäder och samtidigt inte inkräkta för mycket på den boendes personliga integritet. Vi har alltid en knytning till en stad eller stadsdel där man planerar att bygga bostäder för äldre, s k Trygghetsboende.

Nivå: Master
Ämne: Arkitektur
Examiner: Inga Malmqvist

Projekt från hösttermin 2017

Utvalda projekt från hösttermin 2016


Publicerad: ti 07 feb 2017. Ändrad: ti 16 jan 2018