Residential Healthcare - Housing for Seniors

På Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik genomförs årligen en Master Studio där studenterna ritar bostäder för äldre. Kursen heter Residential Healthcare - Housing for Seniors. Vi arbetar med olika boendeformer för äldre - både särskilda och ordinära boendeformer. En viktig aspekt är att bostaden ska kunna ge utrymme för den vård som bedrivs och samtidigt inte inkräkta för mycket på den boendes personliga integritet. Kursen handlar både om boende och vård och hur arkitektur och utformning kan stödja dessa processer.

Nivå: Master
Ämne: Arkitektur
Examiner: Morgan Andersson

Projekt från hösttermin 2019

Projekt från hösttermin 2018
Projekt från hösttermin 2017

Några projekt från hösttermin 2016

Projekt från hösttermin 2015

Publicerad: on 25 mar 2020.