Here, there and everywhere - Chalmersgemensam trackskurs 7,5 hp.

​”Here, there and everywhere- healthcare integrated in our everyday life and places” heter en ny masterskurs som genomförs i samverkan mellan medarbetare vid Chalmers knutna till CVA, CHI (Centre for Healtcare Improvement) och E2 (Elektroteknik). Kurserna bygger på ett tvärdisciplinärt angreppssätt och utgår från FNs hållbarhetsmål ”God hälsa och välbefinnande”. Utgångspunkter är de utmaningar som våra sjuk- och hälsovårdssystem står inför med bl.a. åldrande befolkning, ökade behov av resurseffektivitet och nya tekniker. Också reformen Nära vård och effekter av Covid-19 kommer att ingå i utgångspunkterna för studenternas projekt.

Sidansvarig Publicerad: to 01 sep 2022.