Vidareutbildning -Vårdens lokalerVåra vidareutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som utveckla sin professionella kompetens samt hålla sig uppdaterade inom aktuell forskning och metodutveckling med anknytning till vårdens arkitektur. De arrangeras regelbundet och annonseras på vår hemsida samt genom utskick inom vårt nätverk. För våra vidareutbildningar ansvarar kvalificerade lärare ur vår akademiska fakultet och de håller samma höga kvalitet som den ordinarie utbildningen på Chalmers.


Vårdens lokaler 2022

Anmälan öppnar hösten 2021. Besked om detta skickas på vår maillista. Kontakta cva.arch@chalmers.se om du vill vara på listan. Med erfarenheter från den nu pågående pandemin kan detta dock förändras. Mer information kommer senvåren 2021.


Vårdens lokaler 2020


Vårdens lokaler 2018

 

Vårdens lokaler 2016

Vårdens lokaler
Flyer
| Schema

Projektledning för utveckling av vårdens lokaler
Flyer
| Schema

  

Vårdens lokaler 2015

Vårdens lokaler 2.0
Planering och design av framtidens
hälso- och sjukvård – 7,5 hp
info (pdf)

Projektledning för utveckling
av vårdens lokaler – 7,5 hp
info (pdf)

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.