Vidareutbildning -Vårdens lokalerVåra vidareutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som utveckla sin professionella kompetens samt hålla sig uppdaterade inom aktuell forskning och metodutveckling med anknytning till vårdens arkitektur. De arrangeras regelbundet och annonseras på vår hemsida samt genom utskick inom vårt nätverk. För våra vidareutbildningar ansvarar kvalificerade lärare ur vår akademiska fakultet och de håller samma höga kvalitet som den ordinarie utbildningen på Chalmers.

Nästa gång ges kursen 2024. Besked om anmälan skickas på vår maillista. Kontakta cva.arch@chalmers.se om du vill vara på listan.


Vårdens lokaler 2022


Vårdens lokaler 2020


Vårdens lokaler 2018

 

Vårdens lokaler 2016

Två kurser erbjöds: Vårdens lokaler och Projektledning för utveckling av vårdens lokaler

  

Vårdens lokaler 2015

Vårdens lokaler 2.0
Planering och design av framtidens
hälso- och sjukvård – 7,5 hp
info (pdf)

Projektledning för utveckling
av vårdens lokaler – 7,5 hp
info (pdf)

Sidansvarig Publicerad: ti 14 jun 2022.