Lokaler för framtidens öppenvård

Lokaler för öppenvård – kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar” är ett arbete som har genomförts av PTS forum i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers. Det har letts av en styrgrupp och genomförts av en arbetsgrupp på CVA i samverkan med en projektgrupp. Forskningsöversikten är genomförd och sammanställd av institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.''

Syftet med rapporten ”Lokaler för öppenvård – kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar” är att erbjuda en sammanställning av kunskap som kan användas som underlag. Både när beslut ska fattas om lokaler inom öppenvården, framför allt vårdcentraler och specialistmottagningar, och under planeringsskede inför ombyggnation och nybyggnation.

Rapport (pdf)

Sidansvarig Publicerad: to 16 jun 2016.