Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA


Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA är ett projekt som har genomförs av PTS Forum (Program för Teknisk Standard) bestående av 13 landsting/regioner i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers.

Syftet med projektet är att ta fram evidens- och erfarenhetsbaserade riktlinjer för hur framtidens hållbara högteknologiska vårdmiljöer för operation och intensivvård kan utformas. Det överordnade målet är ta fram bättre planerings och beslutsunderlag när vårdens lokaler planeras och byggs. Projektet ingår som en del av PTS forum strävan att utforma evidensbaserade konceptprogram för vårdlokaler.

En uppdatering kommer att publiceras våren 2020.

Sidansvarig Publicerad: on 16 dec 2020.