Rapporter

2017

SiS Vårdmiljö - En guide för lokalutveckling.
Göran Lindahl och Sofia Park.

Enpatientrum i Sverige - förstudie om vårdavdelningar med fokus på nuläge.
Se också presentation.
Marie Strid och Kristin Schmitt.

Ljus i vårdmiljöer - dokumentation av en temadag 19 september 2016.
Centrum för vårdens arkitektur, Forum vårdbyggnad och LINK Arkitektur.

Framtidens vårdbyggnader - Framtidens vårdbyggnader bjuder in patienten att vara medskapare i sin egen vård.
Peter Fröst och Christine Hammarling.

Spri-tiden. Planering av vårdbyggnader i Sverige 1968 till 1989.
Lennart Ring
.

2015

Handbok om utvärdering av vårdbyggnader och Jämförande utvärdering av lokaler för intensivvård (IVA).
Mike Apple
.

2014

1 promille av vårdens miljardinvesteringar i nya byggnader går till forskning om deras betydelse för bättre vård!
En rapport som översiktligt kartlägger omfattningen av forskningsområdet vårdens arkitektur och miljö i Sverige och jämför detta med samlade kostnader och investeringar i vård-­ o
ch omsorgsbyggnader.
av Peter Fröst och Helle Wijk.

2012

Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0. Forskning som stöd för utformning av den fysiska vårdmiljön.
Roger Ulrich, PhD, EDAC.

Publicerad: må 01 jun 2015. Ändrad: må 04 jun 2018