Rapporter

2017

SiS Vårdmiljö - En guide för lokalutveckling
Göran Lindahl och Sofia Park

Enpatientrum i Sverige - förstudie om vårdavdelningar med fokus på nuläge
Marie Strid och Kristin Schmitt

Ljus i vårdmiljöer - dokumentation av en temadag 19 september 2016
Centrum för vårdens arkitektur, Forum vårdbyggnad och LINK Arkitektur

Framtidens vårdbyggnader - Framtidens vårdbyggnader bjuder in patienten att vara medskapare i sin egen vård
Peter Fröst och Christine Hammarling

Spri-tiden. Planering av vårdbyggnader i Sverige 1968 till 1989
av Lennart Ring


2015

Handbok om utvärdering av vårdbyggnader och Jämförande utvärdering av lokaler för intensivvård (IVA)
Av Mike Apple


2014

1 promille av vårdens miljardinvesteringar i nya byggnader går till forskning om deras betydelse för bättre vård!
En rapport som översiktligt kartlägger omfattningen av forskningsområdet vårdens arkitektur och miljö i Sverige och jämför detta med samlade kostnader och investeringar i vård-­ o
ch omsorgsbyggnader.
av Peter Fröst och Helle Wijk

2012

Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0. Forskning som stöd för utformning av den fysiska vårdmiljön
av Roger Ulrich, PhD, EDAC

Publicerad: må 01 jun 2015. Ändrad: ti 19 dec 2017