Rapporter

2021

Covid-19-pandemins effekter på Nära vård: En intervjustudie med företrädare från kommuner och regioner
Erik Eriksson, Patrik Alexandersson, Christian Gadolin, Johanna Eriksson, Göran Lindahl

2020

Registerbaserade studier för forskning och utveckling av byggd vårdmiljö: en outnyttjad guldgruva
Kartläggning och exempel på användningsområden av Socialstyrelsens registerdata
Charlotta Thodelius, Ellen Dahllöf Boyd, Göran Lindahl, Helle Wijk

E-hälsa - Hur påverkar vårdens digitala utveckling behovet av lokaler och utformningen av dem?
Göran Lindahl, Charlotta Thodelius, Abderisak Adam, Helle Wijk

2019

Den goda vårdavdelningen 2019
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard
 
Evidence-Informed Design Recommendations for Juvenile Facilities in Sweden - Report prepared for the Swedish National Board of Institutional Care (SiS)
Roger S. Ulrich, PhD

Förstudie: Högteknologiska vårdmiljöer - Intensivvård och operation
Centrum för vårdens arkitektur

2017

SiS Vårdmiljö - En guide för lokalutveckling.
Göran Lindahl och Sofia Park.

Enpatientrum i Sverige - förstudie om vårdavdelningar med fokus på nuläge.
Se också presentation.
Marie Strid och Kristin Schmitt.

Ljus i vårdmiljöer - dokumentation av en temadag 19 september 2016.
Centrum för vårdens arkitektur, Forum vårdbyggnad och LINK Arkitektur.

Framtidens vårdbyggnader - Framtidens vårdbyggnader bjuder in patienten att vara medskapare i sin egen vård.
Peter Fröst och Christine Hammarling.

Spri-tiden. Planering av vårdbyggnader i Sverige 1968 till 1989.
Lennart Ring.

2015

Handbok om utvärdering av vårdbyggnader och Jämförande utvärdering av lokaler för intensivvård (IVA).
Mike Apple.

2014

1 promille av vårdens miljardinvesteringar i nya byggnader går till forskning om deras betydelse för bättre vård!
En rapport som översiktligt kartlägger omfattningen av forskningsområdet vårdens arkitektur och miljö i Sverige och jämför detta med samlade kostnader och investeringar i vård-­ och omsorgsbyggnader.
av Peter Fröst och Helle Wijk.

2012

Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0. Forskning som stöd för utformning av den fysiska vårdmiljön.
Roger Ulrich, PhD, EDAC.

Sidansvarig Publicerad: ti 07 sep 2021.