Forskningsprojekt kopplade till CVA

Pågående


Room4Birth [mer info]
I samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet

Den fysiska och socio-spatiala miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen [mer info]
I samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet
Pågående från 2017

Stödjande och stimulerande vårdmiljöer för hälsa och välbefinnande​
Kontaktperson: Helle Wijk

Studie om flerbostadshus på Älvstranden i Göteborg [mer info]
Pågående från 2017
 

Avslutade


Digitala kulturmöten [pressmeddelande]
Pågående från 2019


Designing sustainable healthcare spaces for the 21st century [publikation]
Avslutades 2015
 
An assessment of the documents used for designing new healthcare environments in Sweden: what is included and excluded [publikation i Construction Management and Economics] [publikation i HERD 2012] [publikation i HERD 2014]
Avslutades 2014

New Swedish forensic psychiatric facilities: visions and outcomes [mer info]
Avslutades 2013

Användning och användbarhet i särskilt boende för äldre [mer info]
Morgan Anderssons doktorandprojekt 2009-2013

Den fysiska miljöns betydelse inom rättspsykiatrisk vård
Kontaktperson: Helle Wijk
 
Betydelsen av den fysiska och psykosociala vårdmiljön inom onkologisk vård [publikation]
Kontaktperson: Helle Wijk:
Avslutades 2013
 
 

Sidansvarig Publicerad: må 11 okt 2021.