ForskningCentrum för vårdens arkitektur (CVA) arbetar med att stärka den akademiska grunden för en praktiknära, samhällsrelevant forskning inom området "Vårdarkitektur" genom att utveckla och stärka forsknings- och utvecklingssamarbeten på nationell såväl som internationell nivå, framför allt inom områden som

  • Den fysiska miljöns betydelse för vårdens verksamhet, kvalitet och effektivitet samt dess betydelse för säkerhet, tillfrisknande och patienters upplevelse av vården som helhet (Evidensbaserad design)
  • Den fysiska miljöns möjligheter, innovation och kvalitetsutveckling genom arkitektur och designtänkande (Projektiv Design)
  • Planeringsprocessen med dess roller och verktyg som krävs för att leda och styra designarbetet och de slutgiltiga resultatens kvalitet (Designprocesser)
  • Arkitektur för åldrande

Har du frågor om vår forskning eller idéer på forskningsprojekt – vänligen kontakta Göran Lindahl, Helle Wijk, eller Johanna Eriksson.


 

Sidansvarig Publicerad: fr 30 sep 2022.