Forskningsprojekt kopplade till CVAHelle Wijk: Stödjande och stimulerande vårdmiljöer för hälsa och välbefinnande.​


Morgan Andersson: Användning och användbarhet i särskilt boende för äldre


Morgan Andersson: New Swedish forensic psychiatric facilities: visions and outcomes


Morgan Andersson och Ola Nylander: Studie om flerbostadshus på Älvstranden i Göteborg.
 

Marie Elf & Inga Malmqvist: Designing sustainable healthcare spaces for the 21st century
 
 
Marie Elf & Helle Wijk: An assessment of the documents used for designing new healthcare environments in Sweden: what is included and excluded
 
 
Johanna Eriksson: Arena: Brukare &Krav. www.arenabrukarekrav.wordpress.com
 
 
Helle Wijk: Den fysiska miljöns påverkan på vården inom rättspsykiatrisk vård
 
 
Helle Wijk: Betydelsen av den fysiska och psykosociala vårdmiljön inom onkologisk vård


Publicerad: fr 10 jan 2020.