Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 21 Jan 2022 13:51:51 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Kan-vindkraft-mota-industrins-efterfragan-pa-el.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Kan-vindkraft-mota-industrins-efterfragan-pa-el.aspxKan vindkraft möta industrins efterfrågan på el?<p>Digitalt. Zoom</p><p>OBS! På grund av pandemin och nya restriktioner så ställer vi  om och håller seminariet digitalt. Inbjudan: Tisdag, 25 januari, 2022, kl 12.00-13.30, välkomnar Chalmers styrkeområde Energi till ett lunchwebbinarium om vindkraftens roll i ett framtida elsystem.Vindkraft kan byggas snabbt och behöver inga subventioner. Men klarar vindkraften industrins efterfrågan om man ska ersätta fossila bränslen? Finns det en tillräckligt stor ekonomisk potential? Går den att passa in i elsystemet? Webbinariet sänds via plattformen zoom. Länk får du i samband med att du anmäler dig. Den skickas också ut till samtliga anmälda den 24 januari.</p><span style="background-color:initial">Webbinariet är gratis och öppet för alla. Språk: Svenska. </span><div>Föranmälan krävs, senast 24 januari.</div> <div><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/db0760b3-3632-442c-8c34-bdc9989024be"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><strong>Anmäl dig här</strong></a></div> <div><br /></div> <div><b>Program</b></div> <div>12:00–13:45:</div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">​<b>Välkomna</b>, moderator Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi. </span></li> <li><b>Teknisk utveckling som sänker kostnader</b>. Sara Fogelström, föreståndare för Svenskt Vindkraftstekniskt centrum.</li> <li><b>Potential och investeringsvilja längs våra kuster</b>.​ C<span style="background-color:initial">harlotte Bergqvist VD i Cloudberry Offshore Wind AB med uppdrag att utveckla havsbaserad vindkraft i Norden.​</span></li> <li><b>Kan variabel vindkraft möta industrins elbehov?</b> Lisa Göransson, Forskarassistent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik, Chalmers.</li> <li><b>Fossilfri el och vätgas – grunden för nästa industriella revolution.</b> Mikael Nordlander utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten.</li></ul></div> <div><br /></div> <div><i>Välkomna till vårt lunchseminarium</i></div> <div>Tomas Kåberger</div> <div><i>Director of Energy Area of Advance</i></div> <div><br /></div> ​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Tvivelaktig-publicering-och-det-foranderliga-publiceringsklimatet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Tvivelaktig-publicering-och-det-foranderliga-publiceringsklimatet.aspxTvivelaktig publicering och det föränderliga publiceringsklimatet<p>Digitalt via Zoom</p><p>​ Vid seminariet diskuteras flera publiceringsrelaterade frågor, som ”öppen tillgång”, olika finansieringsmodeller samt sakkunnig värdering av forskning och publikationer. Vilka risker finns det med tvivelaktig publicering? Går det enbart att koppla till nya förlag eller används det även av etablerade förlag?​​​​</p>​<br /><span style="background-color:initial">Publicering av vetenskapliga resultat och sättet det utförs på förändras konstant. Från början var syftet med vetenskaplig publicering att kommunicera vem som var först med en ny idé eller ett resultat. Idag kan publicerade resultat utgöra underlag för att värdera kvalitet, fungera som underlag för policydiskussioner, tjänstetillsättningar, medelstilldelning och så vidare.</span><div><span></span><h3 class="chalmersElement-H3">Föredragshållare</h3> <div><ul><li>Gustaf Nelhans, Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, inom ett forskningsområde som rör forskningspolitiska aspekter av vetenskaplig publicering, Högskolan i Borås</li> <li>E<span style="background-color:initial">va Hessman bibliotekarie på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet</span></li> <li>Moderator: <span style="background-color:initial">E</span><span style="background-color:initial">lisabeth Jerlhag Holm, Professor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs uiniversitet.</span></li></ul></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Digitalt seminarium via Zoom</h3></div> <div>På grund av den ökade smittspridningen kommer seminariet endast att vara tillgängligt digitalt:<br /></div> <div><div><span style="background-color:initial"> <br /><a href="https://gu-se.zoom.us/j/66990965970?pwd=L3U5cis3QzNoQm9KMUxXSGZMbVJwQT09" target="_blank">https://gu-se.zoom.us/j/66990965970?pwd=L3U5cis3QzNoQm9KMUxXSGZMbVJwQT09​</a> <br />Passcode: 655087; Webinar ID: 669 9096 5970</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"><strong>Arrangör<br /></strong><br />Rådet för forskningsetik, Sahlgrenska akademin och Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet. Seminariet ingår i serien Forskningsetik i akademin – öppet fakultetsmöte.​</span></div></div> <div><br /></div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Batteriproduktion-i-stor-skala-miljovinster-och-nya-utmaningar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Batteriproduktion-i-stor-skala-miljovinster-och-nya-utmaningar.aspxBatteriproduktion i stor skala — miljövinster och nya utmaningar<p>OOTO Café, café, Sven Hultins Plats 2, Johanneberg Science Park 2</p><p>​OBS! På grund av pandemin så håller vi seminariet på nytt datum och tid.  Den 28  januari är vi tillbaka efter julledigheten med säsongens första Fredagsseminarium &amp; afterwork. Välkomna!Plats: Kafé Ooto, Guldhuset, Johanneberg Science Park, kl 12:30-14.00.  Den här gången bjuder vi in till ett seminarium om ett hett ämne: Batteriproduktion i stor skala — miljövinster och nya utmaningar.</p>​<span style="background-color:initial">Utmaningen med batteriproduktion och elektrifieringen är många. Använder fabriken som producerar batterierna förnyelsebar energi eller inte, en annan är tillgången på metaller och vilken roll återvinningen har.</span><div><br /></div> <div>Eftermiddagen startar med ett kort seminarium av Anders Nordelöf, med livscykelanalys som verktyg forskar om miljöaspekterna av elektrifierad vägtrafik för att stötta utvecklingen av fordon med minskad miljöbelastning. <br />Anders Nordelöf är temaledare för forskningsområdet Elektromobilitet i samhället inom Swedish Electromobility Centre, ett nationellt kompetenscentrum för elektromobilitet där Chalmers är värduniversitet. Han har även delat ansvar för Chalmers profilområde Hållbara fordonsteknologier.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Så </span><span style="background-color:initial">kom, lyssna, och träffa kollegor, och diskutera nya forskningsidéer och nyheter inom området.</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><div><b>För att vi ska kunna hålla avstånd och slippa trängas så ser vi gärna att ni anmäler er till seminariet.</b></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/1adad28e-3b4f-4521-af83-182bce00c2ea"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här​</a></div></span></div> <div><br /></div> <div><b>Program</b></div> <div><ul><li>12:30, Välkommen Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi.</li> <li>Batteriproduktion i stor skala — miljövinster och nya utmaningar, Anders Nordelöf, forksare vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.</li> <li>Fr<span style="background-color:initial">ågestund.</span></li> <li>13<span style="background-color:initial">:05-14:00, Mingel.</span></li></ul></div> <div><b><br /></b></div> <div><b>RELATERAT: </b><br /><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/EUs-arbete-for-elektrifiering-av-transportsektorn.aspx" style="background-color:rgb(255, 255, 255);outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​</a><a href="https://www.di.se/hallbart-naringsliv/atervinning-en-not-att-knacka-for-elbilar/">Återvinning — en nöt att knäcka för elbilar</a><br /><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/EUs-arbete-for-elektrifiering-av-transportsektorn.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Bidrar till EU:s arbete för elektrifiering av transportsektorn</a><br /></div> <div><a href="https://emobilitycentre.se/energy-management-is-the-main-focus-of-our-research/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Swedish Electromobility Centre<br /><span style="font-weight:300"></span></a><span style="background-color:initial"><font color="#1166aa"><a href="/sv/styrkeomraden/transport/profilomraden/Sidor/Hallbara-fordonsteknologier.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Hållbara fordonsteknologier​</a></font></span><br /></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-–-Mia-Bondelind.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-%E2%80%93-Mia-Bondelind.aspxDocentföreläsning – Mia Bondelind, WET<p>Online</p><p>​How do we take on present and future challenges for urban waters?</p>​<br />Abstract<br />The water cycle in urban environments start at the freshwater sources from which we produce drinking water. This water is used in households, commerce, and industry. Once used, it is sent to the wastewater treatment plant before being discharged into receiving waters. Urban runoff, caused by precipitation, is either sent to the wastewater treatment plant or discharged directly into receiving waters, from which we then produce drinking water again. Drinking water safety has an important role in determining the quality of life in our societies. In that perspective, problems with microbial pathogens, pollutants and climate change can have an important impact on public health. This presentation will focus on consumer perspectives and how modelling can be used to address challenges for urban waters.https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/STS-dagarna-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/STS-dagarna-2022.aspxSTS-dagarna 2022<p>TBD</p><p>​Välkommen till STS-dagarna 2022: 4-5 maj i Göteborg, den svenska mötesplatsen för Science &amp; Technology Studies i Sverige. Syftet med STS-dagarna är att skapa en mötesplats för forskare som är intresserade av frågor som rör teknik och vetenskap i samhället.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxDriver Distraction and Inattention - DDI2022<p></p><p>​Välkommen till den åttonde internationella upplagan av Driver Distraction and Inattention!</p>​<br />Denna konferens kommer att hållas i Göteborg, och arrangeras av fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers, Université Gustave Eiffel och University of New South Wales.<br /><br />Mer information finns på <a href="https://ddi2022.org/">konferensens hemsida här</a>.