Utbildning för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård

Centre for Healthcare Improvement (CHI) vill se utbildning som en integrerad del av verksamhetsutveckling där utbildningsinsatser kan få rollen som en katalysator till förbättringar genom att teoretiska kunskaper tillämpas i den lokala kontexten och de generella teorierna översätts till lokal praktik. Sedan 2004 har CHI bedrivit en rad utbildningar för ledare och utvecklingsansvariga inom hälso- och sjukvården. 


Vår uppdragsutbildning vänder sig till verksamheter som är angelägna om att hålla sig uppdaterade i aktuell forskning och metodutveckling med anknytning till förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Med uppdragsutbildning menas sådan utbildning (kurser, seminarier och föreläsningsserier) som universitetet genomför på uppdrag av en arbetsgivare för dennes personal. Våra uppdragsutbildningar håller samma höga kvalitet som den ordinarie utbildningen på Chalmers och kan skräddarsys efter organisationens önskemål. Innehåll och uppläggning är något som kunden och högskolan kommer överens om.


Våra kurser:
Faktadriven verksamhetsutveckling i sjukvård pågående
Förbättringskunskap, 7.5 hp (avancerad nivå)
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, 15 hp (avancerad nivå)

Förbättringskunskap för ST-läkare, 7,5 hp (Avancerad nivå)

Sidansvarig Publicerad: on 08 jun 2022.