Förbättringskunskap för ST-läkare, 7,5 hp (Avancerad nivå)

Kursen erbjuder en god överblick över principerna inom förbättringskunskap (improvement science) och hur man kan driva förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Vår ambition är att erbjuda en professionell akademisk utbildning, visa på praktiska erfarenheter inom kvalitetsförbättring, erbjuda en introduktion till lämpliga forskningsmetoder och tillsammans med kursdeltagarna skapa en stimulerande och stödjande miljö för intellektuell utveckling.


Kursen behandlar hur man kan leda utvecklingsarbete med fokus på förbättring, kundtillfredsställelse och effektivitet. Kursdeltagarna skall efter fullgjord kurs ha tillägnat sig principerna för kvalitetsutveckling, ha god kännedom om de viktigaste kvalitetsverktygen, ha god kunskap och insikt vad avser förbättringskunskap och kunna fungera som ledare för kundfokuserad verksamhetsutveckling inom sitt verksamhetsområde. I kursen varvas teoretiska aspekter med förbättringsprojekt och tillämpningar i den egna organisationen, och reflektioner tillsammans med övriga deltagare i kursen med utgångspunkt från erfarenheterna.

Kursen omfattar följande teman:
• Grundläggande förbättringskunskap
• Patient- och kundfokus  
• Basera beslut på fakta 
• Ständigt förbättringsarbete 
• Processorienterat arbetssätt  
• Allas delaktighet
• Ledarskap för förbättring
• Systemtänkande

Kontaktperson

Patrik Alexandersson

Kursens institution

Centre for Healthcare Improvement, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola

Sidansvarig Publicerad: on 16 dec 2020.