Pågående projekt

Här hittar du pågående forskningsprojekt hos Centre for Healthcare Improvement


Kraftens Hus – från kraft att överleva till kraft att leva
Kraftens Hus är ett innovativt tjänstedesignprojekt som utgår från tron att vi tillsammans kan bli bättre på att möta behov hos alla cancerberörda. Tanken med Kraftens hus är att ge kraft till alla cancerberörda genom att erbjuda en naturlig mötesplats för alla som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked, och underlätta deras vardag genom att sammanfoga samhällets resurser på ett nytt sätt.

Mot en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård
Regionalt cancercentrum (RCC) Väst har tagit fram en strategi för utveckling av den regionala cancervården i västra Sverige. Planen innefattar bl.a. utveckling avseende primär prevention, vårdprocesser, kunskapsstyrning, patientfokuserad klinisk FoU, palliativ vård och omhändertagande av canceröverlevare.


Operationalisering, utvärdering och styrning av kvalitet vid upphandling av vård och omsorg
Offentliga upphandlingar genomförs normalt genom ett anbudsförfarande där priset är det dominerande bedömningskriteriet. Förståelsen för hur kvalitet kan operationaliseras och utvärderas inom vård och omsorg i en upphandlingssituation brister idag. Vidare saknas en gemensam bild av hur man går tillväga då man faktiskt tar med kvalitetskriterier i upphandlingsprocessen.


I nedan presentation redovisas ett axplock av pågående och avslutade projekt, relaterade till CHI. Notera att förteckningen inte är heltäckande och är under ständig utveckling.
Du kan även ladda ner presentationen här >>


Sidansvarig Publicerad: on 23 jan 2019.