ForskningForskningen inom Centre for Healthcare Improvment (CHI) har en stark prägel av aktionsforskning. Detta får till följd att vi inte gör någon större distinktion mellan forskning och utveckling, utan snarare ofta bedriver forskning genom att aktivt delta i utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården. Forskningen bedrivs således i partnerskap tillsammans med de inblandade verksamheterna med målet att nå gemensam kunskapsutveckling.


Vi har en rad olika forskningsprojekt inom CHI. En central utgångspunkt och gemensam nämnare i många av dem är att hitta former för ett framgångsrikt förbättringsarbete mot en mer patientorienterad, effektiv och säker sjukvård. I våra projekt eftersträvar vi en tvärprofessionell bemannad och en gemensam kunskapsgenerering mellan olika kunskapsdomäner, t.ex. teknik, medicin, ledning, vårdvetenskap.


Har du frågor om vår forskning eller idéer på forskningsprojekt – vänligen kontakta Andreas Hellström.

Sidansvarig Publicerad: fr 28 feb 2020.