Erik och Annika

Uppsatspris till förbättringsarbete kring lunginflammationsvård

​Annika Pålsson och Erik Mårtensson uppsats inom förbättringsarbete för lunginflammationspatienter har vunnit pris för bästa uppsats inom kvalitets- och verksamhetsutveckling.
​Att behandla lunginflammation är generellt en ganska standardiserad process inom svensk sjukvård. Trots det förekommer en mängd variation i hur vården ser ut på olika sjukhus och inom olika verksamheter som påverkar hur det går för patienterna. Variation medför oönskade konsekvenser, men även möjligheter till förbättring.

Annika Pålsson och Erik Mårtensson genomförde båda sina exjobb på Skaraborgs sjukhus för att just försöka förstå, beskriva och hantera variation i dessa flöden på ett bättre vis. Genom bland annat datamining för att se hur patienterna flyttas mellan olika avdelningar och djupgående analys av kvalitativa data såväl som kvantitativa data blev ett antal förbättringsområden tydliga.

Utvecklingsområdena kommer att ha stor vikt i den fortsatta utvecklingen av patientprocessen. Trots en pågående pandemi tog sig medarbetare och chefer på sjukhuset tid för att dela med sig av sina med insikter om hur vården för dessa patienter kan förbättras.

Svante Lifvergren, Skaraborgs sjukhus och CHI, har varit en av handledarna och beskriver uppsatsens betydelse:
– Studenternas arbete är mycket innovativt och värdefullt för det fortsatta arbetet med att utveckla vården för patienter med lunginflammation. Just kombinationen av datamining samt intervjuer av medarbetare och chefer i kombination med analys av process- och resultatmått är ett utmärkt tillvägagångssätt som kan vara av stort värde i all utveckling av olika patientprocesser.

För sitt prestation blev Annika och Eriks arbete utsett till bästa uppsats/examensarbete av Svenska föreningen för kvalitet:
– Vi är väldigt glada att vi har kunnat använda oss av process-mining för att för analysera förbättringspotential i dessa processer och vi ser att metoden skulle kunna spridas ytterligare. Vi rekommenderar andra studenter att söka priset, det är en häftig upplevelse att få vinna!

Hendry Raharjo, docent på TME, har varit handledare tillsammans med Svante Lifvergren. Reza Javid Gholam från Skaraborgs sjukhus har också bistått med analys av kvantitativa data.

Mer om OJ-priset
Uppsatsen som presentation
Här finns hela uppsatsen att läsa 


Sidansvarig Publicerad: må 13 dec 2021.