Film: Nya samarbeten skapar samlat stöd till cancerberörda

Tillsammans kan vi bli bättre på att möta behov hos cancerberörda. ​Det är utgångspunkten i det sociala innovationsprojektet Kraftens hus, som engagerat patienter, närstående, sjukvård, myndigheter, näringsliv och sociala aktörer i en gemensam tjänstedesignprocess. I en kort film berättar projektdeltagare själva om processen bakom projektet, sina tankar och erfarenheter.
​Pilotprojektet Kraftens hus kopplar samman flera samhällsresurser för att skapa ett gemensamt helhetsperspektiv, anpassat efter cancerberördas behov. Kraftens hus är framförallt en mötesplats som kompletterar vården, och andra aktörer, för att ge psykiskt, socialt och praktiskt stöd till alla cancerberörda.
– Syftet är att förbättra förutsättningarna för patienter och närstående under och efter hela sjukdomsförloppet att ge känslomässigt, praktiskt och socialt stöd för cancerberörda, säger Carina Mannefred, projektledare för Kraftens hus och utvecklingsledare vid RCC Väst.

Projektarbetet beskrivs i kort film

Tanken med Kraftens hus är att ge kraft till cancerberörda genom att erbjuda en naturlig mötesplats för alla som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked.
– Kraftens hus ska också underlätta cancerberördas vardag genom att sammanfoga samhällets resurser på ett nytt sätt, säger Carina Mannefred.

Genom designworkshops och dialogmöten gemensamt med representanter från alla inblandade aktörer har projektet skapat förutsättningar för att gå in med öppet sinne och gemensamt kunna ifrågasätta den rådande ordningen och undersöka vilka behov som verkligen finns.
– Det har möjliggjort att vi tillsammans omformulerat vår tro på vad som är möjligt och omdefinierat lösningar och ansatser kring hur cancerberördas behov kan tillfredsställas. Det handlar om att tänka nytt, säger Andreas Hellström, forskare vid Centre för Healthcare Improvement vid Chalmers.

I filmen ”Tänk nytt” beskriver projektdeltagare tankarna bakom Kraftens hus och erfarenheterna från det gemensamma arbetet.
 

FAKTA: Pilotverksamhet startar 2018

  • Regionalt Cancercentrum Väst gjorde under 2016 en förstudie för inrättande av ett Kraftens hus på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) i Västra Götalandsregionen.
  • HSS har beslutat att ge resursstöd till en pilotverksamhet, Kraftens hus Sjuhärad, som är planerad att starta i Borås under första kvartalet 2018. Verksamheten kommer att vara den första av sitt slag i Sverige.

Fler artiklar om Kraftens Hus:

Kontaktperson för Kraftens Hus från CHI, Centre Healthcare Improvement, Chalmers:
Andreas Hellström,
andreas.hellstrom@chalmers.se


Sidansvarig Publicerad: sö 10 dec 2017.