CHAIR konsortium partners
​Från vänster: Ivica Crnkovic, föreståndare CHAIR, Shafiq Urréhman, CEVT, Johan Lundén, Volvo Group, Prof Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Stefan Bengtsson, Chalmers rektor, Aneta Vulgarakis Feljan, Ericsson Research, Kristian Abel, Volvo Cars.​​

Arbete med core partners inlett

​Chalmers AI research centre har skrivit avtal med fem strategiska partners som nu utgör en kärna i samarbetet med industri och offentlig sektor. Därmed skapas ytterligare goda förutsättningar för ett starkt regionalt ekosystem av AI-forskning.
Den 10 mars hölls en kick-off för det nya konsortiet i Chalmersska huset. Chalmers rektor Stefan Bengtsson hälsade samtliga partners välkomna och påtalade att förväntningarna är högt uppskruvade. CHAIR-konsortiets nya partners instämde och gav sina perspektiv under mötet.

Föreståndare Ivica Crnkovic presenterade den övergripande planen och pekade på stora utmaningar i samhället där AI har en potential att bidra.
– CHAIRs partners representerar olika branscher men de AI-utmaningar de möter är likartade. Det finns stora möjligheter för samarbete och vi kan åstadkomma goda synergieffekter, säger Ivica Crnkovic.

Kristian Abel från Volvo Cars beskrev Data Science och AI som avgörande för att utveckla och leverera framtida mobilitet, både i produkter och i verksamhet. 
– CHAIR bidrar till att stärka AI-forskning och kompetens i regionen och också stärka samarbetet inom området. Vi ser CHAIR som ett viktigt tillägg till den svenska AI-scenen, säger Kristian Abel från Volvo Cars.

Professor Ann-Marie Wennberg från Sahlgrenska universitetssjukhuset beskrev de utmaningar som vårdsektorn står inför och påtalade att teknisk utveckling och artificiell intelligens har potential att erbjuda viktiga lösningar. Hon ser samarbetet mellan parterna inom CHAIR som ett självklart steg och en nödvändighet för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ericsson forskar och utvecklar AI-teknik för att automatisera telekomnätverk, förbättra effektiviteten och leverera optimala användarupplevelser.
– Samarbetet med Chalmers AI Research Center kommer att höja vår expertis och excellens inom artificiell intelligens och erbjuda utbyte av kunskap och erfarenheter med övriga partners, säger Aneta Vulgarakis från Ericsson Research.

Johan Lundén från Volvo Group har stor tillförsikt till de möjligheter AI kommer att öppna för Volvogruppen och förmågan att forma framtidens hållbara transporter.
– I linje med det har vi högt ställda förväntningar på det samarbete som vi ser fram emot inom ramen för CHAIR, säger Johan Lundén, Volvo Group.

Shafiq Urréhman från CEVT instämmer.
– Vi ser regionala ekosystem som viktiga för forskning och utveckling och AI-relaterade tekniker är strategiska områden för CEVT. CHAIR erbjuder en viktig del i transformationen mot AI-baserade tillämpningar, där samarbete och uppbyggnad av kompetens är avgörande.

De fem parterna har ingått avtal om samarbete under perioden 2020-2024, med möjlighet till förlängning: CEVT, Ericsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Volvo Cars samt Volvo Group. 


Sidansvarig Publicerad: to 12 mar 2020.