Chalmers AI Research Centre

Chalmers AI Research Centre, Chair, kommer att öka Chalmers expertis och excellens inom artificiell intelligens. I nära samarbete med industrin kommer vi att bygga upp ett regionalt ekosystem av AI-forskning och industriella tillämpningar.

Chalmers utför framstående forskning inom transport, automation, system och programvara. Det är områden där AI redan används eller kan vara till hjälp. Att kombinera dessa forskningsinsatser med AI-forskning och dra nytta av vårt samarbete med industrin ger oss grunden att bli ett enastående centrum inom Applied AI.

Hur?

Vi kommer att rekrytera internationellt välrenommerade experter, starta en en doktorandskola inom AI och genomföra spännande samarbetsprojekt som kommer att gynna både industri och samhälle. Vi kommer också att samla Chalmers forskare från olika forskningsområden och stödja utbildningsinsatser inom AI.

Centrumet finansieras av Chalmers Foundation och är öppet för samarbete med industri och offentlig sektor. 


Forskningsområden

Centrumet fokuserar på:

  • Tillämpad AI inom transport
  • Tillämpad AI inom life science och hälsa
  • Tillämpad AI inom automation och IoT
  • AI Enablers, AI-baserade system och programvara
  • AI Foundations, teorin bakom AI och algoritmer


Vår forskning bygger på verkliga utmaningar och kommer att genomföras i nära samarbete med våra partners.

Publicerad: fr 26 okt 2018. Ändrad: ti 19 mar 2019