Lediga examensarbeten

Du kan antingen välja ett av de annonserade examensarbetena i listan nedan eller kontakta CCRs koordinator eller föreståndare med ett eget förslag till examensarbete så får du hjälp att hitta lämplig handledare och examinator. För att få idéer kan du titta i listan över projekt som bedrivs inom CCR.  

Just nu finns följande förslag till examensarbeten: 

1. Innovativ demontering av stora transformatorer i fält (On-Site Dismantling of Large Transformers)

Hos Stena Recycling har man identifierat ett behov av att hitta smarta och innovativa lösningar för att på ett smidigt sätt kunna demontera och på så vis effektivt återvinna moderna större transformatorer. Problembilden ligger i att moderna transformatorer har svetsade lock istället för skruvade vilket försvårar själva öppningsprocessen av transformatorerna. Anta denna utmaning och bidra till ett mer resurseffektivt samhälle genom att hitta en effektiv, säker och miljövänlig teknisk metod för öppnandet av transformatorlocken. Examensarbetet vänder sig främst till studenter inom maskinteknikområdet. För mer information se annons via länken nedan:
 
Kontakt: Bitr prof. Björn Johansson, Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers 
 

2. Ammoniaklakning av olika fraktioner från krossning och separarering av elektronikskrot

En idé från Stena Recycling AB är att undersöka vilka metaller som kan lakas ut ur skrotfraktionerna med ammoniak.

Kontakt: prof. Britt-Marie Steenari, Industriell Materialåtervinning, Chalmers 
 

3. Återvinning av fosfor ur askor från avfallsförbränning

Inom forskargruppen Industriell Materialåtervinning på Chalmers (länk till hemsida in här) pågår ett projekt där processer för lakning och separation av intressanta metaller från avfallsaska utvecklas. Detta arbete kan utvidgas med en undersökning av utlakning och renframställning av fosfor i någon form.
 
Kontakt: prof. Britt-Marie Steenari, Industriell Materialåtervinning, Chalmers
 

4. Återvinning av material från uttjänta lysdioder

Eftersom lysdioderna nu tar över marknaden inom belysning är det viktigt att utreda möjligheterna att återta material och värdefulla ämnen ur dem. Det kan till exempel gälla gallium och indium.
 
Kontakt: prof. Britt-Marie Steenari, Industriell Materialåtervinning, Chalmers
 
   

5. Återvinning av titandioxid från färgrester och andra avfall

I ett pågående doktorandprojekt om återvinning av TiO2 ur färgrester finns det möjlighet att göra ett examensarbete, till exempel att studera återvinningsmetoder för Ti ur andra avfall som aska eller plast.
 
Kontakt: Mikael Karlsson, doktorand, Industriell Materialåtervinning, Chalmers
 
 

6. Finding recyclable plastics for Nickel-Metal Hydride Batteries

Investigate if it is possible to recycle the current used plastics within the battery in existing recycling streams, and/or if it is possible to find a plastic material that can be used in our existing product and in the next generation product to increase the toatal recycling rate.
 Kontakt: prof. Antal Boldizar, Polymers and composites, Chalmers
   

Sidansvarig Publicerad: to 21 jan 2016.