Utförda projekt

PhosRec
I PhosRec projektet studerades metoder för att återvinna fosfor ur industriella avfallsvatten. En av processerna gav produkten ammonium-magnesium-fosfat som kan användas som långsamlösligt gödningsmedel.
Läs mer om projektet här

QuickFlux
En saltslagg som bildas vid omsmältning av aluminiumskrot, black dross, skulle kunna omvandlas och användas som råvara vid tillverkning av stål. Idag klassas saltslaggen som farligt avfall och deponeras. Projektet utvecklade och testade en ny förbränningsprocess för omvandlingen, tänkt att användas i industriell skala.
Läs mer om projektet här.

Realize
Projektet hade som mål att hitta strategier för en mer resurseffektiv återvinning av fordon. Syftet var att säkra tillgången av kritiska material, nå högre återvinningsgrader, höja värdet på det återvunna materialet både i miljömässiga och ekonomiska termer, undvika förluster av material och minska restavfallet.
I Realize undersöktes utveckling av nya tekniska processer och arbetssätt såväl som dess förutsättningar för spridning i industriell verksamhet, genom affärsmodeller och intelligent politik.

  •     Realize tog ett helhetsgrepp om återvinning av fordon genom att:
  •     Utveckla och utvärdera tekniska lösningar för återvinning av fordon: demontering, fragmentering, sortering  och behandling av restfraktioner.
  •     Kartlägga vilka material som är kritiska för fordonsindustrin, hur de används och återvinns
  •     Identifiera organisatoriska och institutionella möjligheter att stödja utvecklingen av svensk återvinningsverksamhet.

Läs mer om projektet här.


Waste 2 Design

Waste to design prövade genom att ta fram konkreta prototyper i ett samarbete mellan återvinningsindustri och studenter i teknisk design. I fokus var material som idag varken återvinns eller förbränns utan deponeras, till exempel PVC-kablar och glasfiberarmerad plast.

Läs mer om projektet här.Sidansvarig Publicerad: fr 09 jun 2017.