Om CCR


Competence Centre Recycling har som målsättning att vara en kreativ mötesplats och plattform för en bred samverkan inom området cirkulär materialanvändning. Här återfinns universitet, företag och institut som alla strävar mot ett mer effektivt resursutnyttjande. Antalet medlemmar är cirka 20 stycken. Återanvändning av produkter och komponenter samt tekniker för återvinning är centrala delar av en cirkulär materialanvändning för ökad konkurrenskraft och ett hållbart samhälle. En sådan omställning ställer oss inför många, komplexa frågeställningar som måste bearbetas utifrån olika aspekter. CCR innehåller en palett av kompetenser som gör detta möjligt. 

Kompetenscentrat har sin hemvist på avdelningen Industriell Materialåtervinning, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, med Stenas professur i Materialåtervinning och en forskargrupp på 5 seniorer och 10 doktorander. CCR tillhör Chalmers Styrkeområde Materialvetenskap, men arbetar också nära Chalmers Styrkeområde Produktion och Styrkeområde Energi.

CCR syftar till att:

  • Samordna kompetens och resurser för forskning och innovation inom cirkulär materialanvändning

  • Fungera som en mötesplats och stimulera till gränsöverskridande samarbeten och nätverk

  • Initiera nationella forsknings- och innovationsprojekt

  • Vara en internationell nod för samarbeten med Europa (t ex inom FoU-programmet Horisont 2020)

  • Generera högkvalitativa forskningsresultat och nyttiggöra dessa

  • Utveckla och implementera teknik och innovationer för industri och samhälle

  • Kommunicera med forskningsfinansiärer och ge synpunkter på inriktning och strategi för svensk FoU inom området

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jan 2016.