Arbetsgrupper


CCRs arbetsgrupper bidrar till och tar del av omvärldsbevakning, men har också det uttalade syftet att leda till ökad samverkan mellan deltagarna och ytterst att leda till att konkreta projekt inom temaområdet initieras, där så är relevant och oftast med sikte på att få extern finansiering. Arbetsgrupper inom CCR som är relevanta för cirkulär materialanvändning kan initieras av vem som helst av medlemmarna. Arbetsgrupperna har normalt tre till fyra möten per år. 
Nya grupper kan bildas och andra avslutas, beroende på intressenter och omvärldsanalysobservationer.

Följande arbetsgrupper verkar inom CCR:

Cirkulär metallanvändning. 
Cirkulära affärsmodeller.
Att mäta cirkularitet


Sidansvarig Publicerad: fr 29 apr 2022.