Evenemang

Temadagar

Två till tre gånger per år anordnas  temadagar där olika områden inom materialåtervinning belyses. Denna typ av evenemang erbjuder även bra tillfällen att träffa andra parter för gemensamma FoI-projekt såväl som att ta del av aktuella utlysningar med offentlig finansiering. Utöver detta finns även möjligheten att träffa forskningsfinansiärer.

Medlemsmöten

Den andra typen av återkommande evenemang är medlems-/forskningsmötena som hålls vid 5-6 tillfällen per år. Här presenteras och diskuteras specifika forsknings- och innovationsområden mer ingående. Här ges också tillfälle för företag att  presentera frågeställningar och utmaningar av särskilt intresse för den egna verksamheten. Kommande medlemsmöten annonseras i kalendariet.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jan 2016.