NiMH batteriets roll i energisystemet och återvinningsmöjligheter

​Välkomna till ett seminarium i återvinningens och hållbarhetens tecken hos Chalmers Kompetenscentrum för Återvinning – CCR. Syftet är att diskutera återvinning av NiMH-batterier som energilager i ett energisystem med väsentliga andelar solel.

Meng Tao
Vadim Kessler
Bengt Steen

Sidansvarig Publicerad: ti 07 nov 2017.