Bli medlem i CCR

Competence Centre Recycling (CCR) vid Chalmers har som målsättning att vara en kreativ mötesplats och plattform för en bred samverkan inom området resurssmart materialanvändning. Här återfinns universitet, företag och institut som alla strävar mot ett mer effektivt resursutnyttjande. Med sina medlemmars samlade kompetens blir CCR en betydelsefull verksamhet inom området. Vi har funnits sedan 2007 men siktar nu på att utöka våra aktiviteter och bli en tydligare och mer nationellt närvarande aktör.

CCR erbjuder din organisation följande fördelar:
 • Insyn i offentliga FoU-projekt inom CCR
 • Möjlighet att initiera och delta i FoU-projekt samt vara med i ansökningar om forskningsfinansiering
 • Tillgång till ett nationellt och europeiskt nätverk av organisationer och kompetens
 • Möjlighet att få genomfört utredningar, examensarbeten eller ha industridoktorander
 • Information om internationell utveckling och bevakning av trender inom materialåtervinning och relaterad FoI
 • 8 timmar fri teknisk konsultation per år
 • Gratis deltagande på CCRs temadagar.
 • Marknadsföring av din organisation via presentationer på våra möten och vår hemsida
 • Vara med och påverka strategi och prioritering för nationell forskningsfinansiering

Våra aktiviteter:
 • Heldagsseminarium i form av temadagar, 2-3 ggr/år, där vi belyser olika områden inom cirkulär materialanvändning. Vid dessa tillfällen finns också möjlighet att köra match-making för gemensamma FoI-projekt och aktuella utlysningar av offentlig finansiering. Ofta finns också möjlighet att träffa forskningsfinansiärer vid dessa tillfällen
 • Medlems-/forskningsmöten, 5-6 gg/år, då specifika forsknings- och innovationsområden presenteras och diskuteras mer ingående. Härvid kan t ex företag presentera frågeställningar och utmaningar av särskilt intresse för den egna verksamheten
 • Möjlighet att lämna intresseanmälan för att delta i ansökningar eller föreslå projektidéer
 • Presentationer av våra medlemmar samt deras kompetens och verksamhet på CCRs hemsida
 • Kommunikation och samverkan med relevanta FoI-finansiärer
 • Regelbundet nyhetsbrev med information om verksamheten och aktuella aktiviteter

För mer information om medlemskap, kontakta oss oss gärna via kontaktuppgifterna till vänster i menyfältet.Sidansvarig Publicerad: må 07 feb 2022.