Cirkulär materialanvändning för ökad resurseffektivitet

Competence Centre Recycling (CCR) vid Chalmers har som målsättning att vara en kreativ mötesplats och plattform för en bred samverkan inom området cirkulär materialanvändning. Återanvändning av produkter och komponenter samt tekniker för återvinning är centrala delar av en resurseffektiv materialanvändning för ökad konkurrenskraft och ett hållbart samhälle. En sådan omställning ställer oss inför flera komplexa frågeställningar som måste bearbetas utifrån olika aspekter. CCR innehåller en palett av kompetenser som gör detta möjligt.

Sidansvarig Publicerad: on 18 maj 2022.