CBA Bostadsskola 2018

CBA bjuder in till en bostadsskola i form av endagskurs 14 november i Göteborg och 21 november i Stockholm. Ambitionen med bostadsskolan är skapa ökad kunskap om bostadskvaliteter med syfte att utveckla CBA företagens arkitektur- och beställarkompetens.

Med bostadsskolan vill CBA erbjuda en möjlighet till att fördjupa kunskapen om bostadskvalitet. Bostadsskolans fokus är på bostadsplanlösningen. Kursen vänder sig i första hand till CBAs medlemmar som arbetar som projektledare, projektutvecklare och andra aktörer i bostadsbranschen, i byggföretag, bostadsföretag, likväl som kommunala tjänstemän. Genomgången kurs är tänkt att utveckla arkitektur- och beställarkompetens hos deltagarna. 

Kursdeltagare behöver inte ha tidigare arkitektutbildning, men erfarenhet av bostadsutveckling, bostadsplaner och/eller bostadsbyggande.

Genom föreläsningar och praktiska övningar utvecklar deltagarna kunskap om bostadsarkitektur. Övningarna sker i mindre grupper. Som komplement till föreläsningarna finns fördjupningstexter. 

Kursledning

Kursen leds av professor Ola Nylander och arkitekt, gästforskare, Kaj Granath, från CBA. Bostadsskolan i Stockholm görs i samarbete med Strategisk Arkitektur (CBA Huvudpartner) som medverkar som värdar och handledare.

Tid och plats

Kursdag i Göteborg är 14 november, kl 9-17. Kursen äger rum på Chalmers ACE, Sven Hultins gata 6. Rum SB-S393.

Kursdag i Stockholm är 21 november, kl 9-17. Kursen äger rum på Drottninggatan 25, hos Strategisk Arkitektur.

Kostnad

CBA medlemmar 2500kr
Icke CBA medlemmar 7500kr

Kurslitteratur

Bostadens omätbara värden, pdf, Ola Nylander, Svensk byggtjänst/HSB, 2011.
Svensk bostadsarkitektur, Ola Nylander, Studentlitteratur, 2018.​
Sidansvarig Publicerad: må 20 sep 2021.