Bostadens ekonomi

Centrum för Boendets Arkitektur, CBA arrangerade under 2020 en kurs i bostadens ekonomi för praktiserande arkitekter.

Det är en utmaning att öka bostadens kvaliteter och att bygga bättre städer, både rumsligt och materialmässigt ur hållbarhetssynpunkt, samtidigt som kostnadsramarna hålls. Relationen mellan pris/kostnad och kvalitet rymmer många utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Vilka möjligheter finns för att bygga bättre bostadskvaliteter, stadsbyggnadsmässigt, rumsligt och materialmässigt och ur hållbarhetssynpunkt till samma eller lägre kostnad?


Kursstart var den 20 februari och utbildningen omfattade 5 heldagar, vilket motsvarar 2hp.
Utbildningsort var Göteborg.
Kursledare var professor Anders Svensson. Examinator var professor Ola Nylander.

Prisinformation
För medlemmar i CBA 20.000 SEK.
För icke medlemmar i CBA 30.000 SEK EX MOMS.
 

Sidansvarig Publicerad: må 25 okt 2021.