Bostadens ekonomi

Centrum för Boendets Arkitektur, CBA arrangerar under 2020 en kurs i bostadens ekonomi för praktiserande arkitekter.

Det är en utmaning att öka bostadens kvaliteter och att bygga bättre städer, både rumsligt och materialmässigt ur hållbarhetssynpunkt, samtidigt som kostnadsramarna hålls. Relationen mellan pris/kostnad och kvalitet rymmer många utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Vilka möjligheter finns för att bygga bättre bostadskvaliteter, stadsbyggnadsmässigt, rumsligt och materialmässigt och ur hållbarhetssynpunkt till samma eller lägre kostnad?


Kursstart är den 20 februari och utbildningen omfattar 5 heldagar, vilket motsvarar 2hp.
Utbildningsort är Göteborg.
Kursledare är professor Anders Svensson. Examinator är professor Ola Nylander.

Prisinformation
För medlemmar i CBA är priset 20.000 SEK. Medlemskap måsta anges vid anmälan för att rabatten ska gälla.
För icke medlemmar i CBA är priset 30.000 SEK EX MOMS.


Sidansvarig Publicerad: on 04 sep 2019.