Utbildning

​Centrum för boendets arkitektur CBA är med i utbildningen av studenter på kandidatnivå och masternivå.

Exjobb

Medlemsföretagen i CBA bidrar med förslag till exjobbsprojekt. Det kan vara i form av bostadsrelaterade projekt företagen är involverade i eller liknande. CBA har också ett par projektförslag där företag presenterar platser i och omkring Göteborg där studenter kan utveckla ett bostadsprojekt.

CBAs exjobb kan göras som ett ritningsbaserat projekt där ritningen är det verktyg som studenten arbetar med. Ett andra alternativ, det som varit mest vanlig form, är att göra en booklet. Det vill säga ett förslag med ritningar på ett bostadsprojekt med fasader, sektioner, detaljer, planer. Men tillsammans med text där bostadsämnet fördjupas. Det tredje alternativet är ett rent textbaserat projekt.

Under VT19 har vi 16 nya examensarbeten inom ”Housing”. Det är en stor bredd på inriktning i de olika projekten, men de förenas i att de handlar om olika aspekter av hållbarhet, med en tyngdpunkt på de sociala perspektiven. Flera undersöker arkitekturens hälsofrämjande aspekter, i form av relationen mellan natur och arkitektur, ”slow architecture”, intergenerationsboende, eller bostäder medvetet utformade för att förbättra den psykosociala miljön för studenter och unga vuxna. Några utvecklar nya bostadstypologier för nya hushållstyper, och granskar kritiskt det svenska regelsystemet och våra kollektiva föreställningar om vad en god bostad innebär. Andra projekt undersöker hur den nya delningsekonomin kan påverka utformningen av ett bostadsprojekt, hur balkongen som gränsrum har utvecklats i svensk bostadsarkitektur, eller hur ungdomar idag tänker om bostäder, rum och bostadskvalitet. Ett par projekt arbetar med de arkitektoniska möjligheterna med den nya träbyggnadstekniken i form av massivträ, prefabricering och modularisering.

Vidareutbildning för yrkesverksamma

     Bostadens ekonomi. Ett ämnesområde där arkitekter generellt har behov av ökad kompetens. Mer information om kursen Bostadens ekonomi >>

     Detaljens betydelse.  En vidareutbildning om material och detaljer för yrkesverksamma arkitekter. Mer information om kursen Detaljens betydelse >>


Sidansvarig Publicerad: on 17 nov 2021.