Utbildning

​Centrum för boendets arkitektur CBA är med i utbildningen av studenter på kandidatnivå och masternivå.

Exjobb

Medlemsföretagen i CBA bidrar med förslag till exjobbsprojekt. Det kan vara i form av bostadsrelaterade projekt företagen är involverade i eller liknande. CBA har också ett par projektförslag där företag presenterar platser i och omkring Göteborg där studenter kan utveckla ett bostadsprojekt.

CBAs exjobb kan göras som ett ritningsbaserat projekt där ritningen är det verktyg som studenten arbetar med. Ett andra alternativ, det som varit mest vanlig form, är att göra en booklet. Det vill säga ett förslag med ritningar på ett bostadsprojekt med fasader, sektioner, detaljer, planer. Men tillsammans med text där bostadsämnet fördjupas. Det tredje alternativet är ett rent textbaserat projekt.

Under vårterminen 2022 är det 20 exjobbare verksamma.

Student

Title

Axel Svensson

Extensions of Balconies

Elin Holm

Facades

David Holst

Attack Architecture

Mahsa Mohammadi

A LANGUAGE FOR CLOUD NINE

Mine Erdem

Back to Rural

Helene Wallberg & Sara Moberg

A fair share!

Edvin Edström

Parallel activities in the home

Linnea Alenius

HOW CAN WE USE WHAT WE ALREADY HAVE?

Gry Hauge

Livets Efterrätt

Johanna Mattsson

THE FORECAST OF TOMORROW

Raquel Caldeira Azedo
 Afonso Domingues

Housing after Housing

Tobias Helmersson

FROM THE GROUND UP

Patricia Lundblad & Julia Ribeck

How green is your house?

Erik Lidén

Living Buildings

Jonatan Forsman

Navigating nostalgia

Jenny Helmer

A study of the Swedish bathroom and its future function

Filip Wikman

Reimagining a Million

Miriam Hägglöf

Cool DownVidareutbildning för yrkesverksamma

     Bostadens ekonomi. Ett ämnesområde där arkitekter generellt har behov av ökad kompetens. Vi planerar en ny kurs och förhoppningsvis med kursstart under 2022. Läs här om kursen som gick 2020. Mer information om kursen Bostadens ekonomi >>

     Detaljens betydelse.  En vidareutbildning om material och detaljer för yrkesverksamma arkitekter. Mer information om kursen Detaljens betydelse >>

     Bostadens planlösning. CBA har utvecklat ett nytt verktyg MAB Manual för Analys av Bostadskvaliteter. Vi planerar tillsammans med Sveriges Arkitekter en kurs i ämnet. Förhoppningsvis med kursstart under hösten 2022.

Sidansvarig Publicerad: fr 28 jan 2022.