Examensarbeten


CBA och Exjobb

 
Medlemsföretagen i CBA bidrar med förslag till exjobbsprojekt. Det kan vara i form av bostadsrelaterade projekt företagen är involverade i eller liknande. CBA har också ett par projektförslag där företag presenterar platser i och omkring Göteborg där studenter kan utveckla ett bostadsprojekt.
 
CBAs exjobb kan göras som ett ritningsbaserat projekt där ritningen är det verktyg som studenten arbetar med. Ett andra alternativ, det som varit mest vanlig form, är att göra en booklet. Det vill säga förslag med ritningar på ett bostadsprojekt med fasader, sektioner, detaljer, planer. Men tillsammans med text där bostadsämnet fördjupas. Det tredje alternativet är ett rent textbaserat projekt.

Under VT19 har vi 16 nya examensarbeten inom ”Housing”. Det är en stor bredd på inriktning i de olika projekten, men de förenas i att de handlar om olika aspekter av hållbarhet, med en tyngdpunkt på de sociala perspektiven. Flera undersöker arkitekturens hälsofrämjande aspekter, i form av relationen mellan natur och arkitektur, ”slow architecture”, intergenerationsboende, eller bostäder medvetet utformade för att förbättra den psykosociala miljön för studenter och unga vuxna. Några utvecklar nya bostadstypologier för nya hushållstyper, och granskar kritiskt det svenska regelsystemet och våra kollektiva föreställningar om vad en god bostad innebär. Andra projekt undersöker hur den nya delningsekonomin kan påverka utformningen av ett bostadsprojekt, hur balkongen som gränsrum har utvecklats i svensk bostadsarkitektur, eller hur ungdomar idag tänker om bostäder, rum och bostadskvalitet. Ett par projekt arbetar med de arkitektoniska möjligheterna med den nya träbyggnadstekniken i form av massivträ, prefabricering och modularisering.

Exjobb vårterminen 2019 

Comtemporary Living, a complement to the current housing stock for modern household constellations av Cajsa Tingdal

Home Free Home, a polyvalent approach to housing av Johanna Glán Brinkenberg och Sonja Miettinen

Durable Temporality, design and temporality in modular architecture av Sofia Nordin

Care of Masthuggskajen, modern cohousing with focus on sharing and social interaction av Gustav Jönsson
 

Exjobb vårterminen 2018


Exjobbet The Urban Garden av Alesia Wessfeldt. Energy efficient and ecological multifamily housing in Gothenburg


Höstterminen 2017


Under höstterminen 2017 gjorde fyra examensarbeten med fokus på bostadens arkitektur.


Exjobbet Reform the Norm av Emma Anderberg och Matilda Leffler diskuteras boende och bostad ur ett genusperspektiv. How can residential architecture challenge gender norms and promote gender equality?


Exjobbet Viskaplus, Första plusenergiområdet i Viskafors av Miran Alwan visar hur 22 nya hyresrättsvillor kan komplettera Viskafors centrum. De nya husen ligger kring en konstgjord sjö som också är en del i projektets energisystem.


Exjobbet STUDENT HOUSING FOR A BETTER FUTURE av Gabriela Stojanovska presenterar ett studentbostadshus med fokus på sociala mötesplatser för de boende, plusenergisystmen, och möjligheter till odling i vertikala växthus.


Exjobbet Spatial Boundaries in a Housing Context av Erik Åström har också fokus på hur mötesplatser kan utvecklas i ett studentboende. How can the shared areas within a housing context be developed and designed so that new interactive relationships between functions can be formed?

 
Vårterminen 2017
 
Vårterminen 2017 gjorde Theresa Brander ett textbaserat projekt om byggkostnad och ekonomi.
 
Vårterminen 2017 gjorde tre studenter exjobb med förslag till idé som Riksbyggen ville belysa. Bostäder för unga vuxna i Lindholmshamnen i form av booklets. Andra ämnen var bostäder för unga vuxna i form av kollektivboende vid Bohusgatan och bostäder i höghus.

Qiaoyi Tong

Hang Out Inside - a possibility of young adults living responding to Nordic climate

 

Felicia Davidsson

A-PART-MENT - transitions between different degrees of privacy in a co-living setting

 

Tung Phan

Dwellings for Young Adults - the contributions of daylight and shared space to compact apartments 

Sidansvarig Publicerad: må 17 jun 2019.