Att bo och trivas i trähus

​CBA har under 2021 gjort en förstudie finansierad av VGR. Professor Ola Nylander har varit projektledare och HSB, Riksbyggen, Linnéuniversitetet, Sweco och johanneberg Science Park medverkar. Träkansliet och Södra trä är med och motfinansierar. Förstudien har två delar. Inledningsvis görs en undersökning om vilka hindren är för ett ökat trähusbyggande i Västra Götaland. I projektets andra fas ska förutsättningar för en doktorand i bostäder i trä undersökas.

2021 presenterades bostadsundersökningen av massivträhusen i Frostaliden, Skövde. (White arkitekter) Under våren 2022 kommer en ny bostadsundersökning vara klar där massivträhusen i Fristad presenteras. (Tengbom arkitekter) Under 2022 kommer också bostadsundersökningar göras av trähus i Viskafors (Brunnberg&Forshed) och i Växjö (Arkitektbolaget).


Sidansvarig Publicerad: fr 28 jan 2022.