Om oss


​Med centrum för boendets arkitektur bygger Chalmers en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. CBA har sin bas på institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Mer information om CBA och medlemskap finns i CBAs informationsfolder (klicka här). Om ditt företag vill bli medlem så maila föreståndare professor Ola Nylander cba.arch@chalmers.se så börjar vi diskussionen där.

CBA verkar för ökad samverkan mellan näringsliv och akademin. Idag har CBA 37 medlemmar i form av arkitektföretag, myndigheter, byggare och bostadsbyggarorganisationer. Boendefrågor har länge varit ett eftersatt forskningsområde alltsedan det stora statliga engagemanget i bostadspolitiken, i praktiken upphörde i början av 1990-talet.

Med CBA skapas en plattform där akademi och näringsliv kan mötas och diskutera bostadsrelaterade frågor, göra gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt för bostadsutvärderingar och bostadsutveckling, men även FoU-projekt som kan utveckla ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar. En viktig del av målsättningen med CBA är, förutom att bedriva forskning, också aktivt sprida forskningsbaserad kunskap om boende och bostad.

CBA arrangerar årligen  bostadsdagar runt om i Sverige för att lyfta aktuella bostadsfrågor och presentera gjord forskning.

CBA delar vartannat år (med start 2023) ut ett bostadspris och årligen ett pris för bästa exjobb inom bostadsämnet.

 

Sidansvarig Publicerad: to 25 aug 2022.