Om oss

​Med centrum för boendets arkitektur vill vi bygga en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad.

Med CBA vill vi verka för ökad samverkan mellan näringsliv och akademin. Idag finns intresseanmälningar från ett 20-tal arkitektföretag och bostadsbyggarorganisationer. Boendefrågor har länge varit ett eftersatt forskningsområde alltsedan det stora statliga engagemanget i bostadspolitiken, i praktiken upphörde i början av 1990-talet.

Med CBA vill vi skapa en plattform där akademi och näringsliv kan mötas och diskutera bostadsrelaterade frågor, göra gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt för bostadsutvärderingar och bostadsutveckling, men även FoU-projekt som kan utveckla ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar. En viktig del av målsättningen med CBA är, förutom att bedriva forskning, också aktivt sprida forskningsbaserad kunskap om boende och bostad.

Förutom forskningsverksamhet kommer CBA årligen arrangera en bostadsdag för att lyfta aktuella bostadsfrågor. CBA kommer ha sin bas på institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola.

Sidansvarig Publicerad: on 17 nov 2021.