Nyheter: Centrum CBAhttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaSat, 21 May 2022 23:32:26 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/Föreläsning-Kjell-Forshed.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/F%C3%B6rel%C3%A4sning-Kjell-Forshed.aspxFöreläsning med Kjell Forshed<p><b>​20 april kl 16-18. Sal H2, Chalmers Arkitekturskola. CBA arrangerar. </b></p><div>Kjell Forshed har under 50 år ritat nya stadsdelar och bostäder och mejslat fram ett unikt hantverk i den svenska arkitekturen. Nu delar han med sig av sina erfarenheter i boken ”Att vara sin formel trogen – arkitekturens hantverk”. </div> <p class="chalmersElement-P">20 april gästar Kjell Forshed Chalmers arkitekturskola och berättar om några av de projekt som finns beskrivna i boken bland annat Lomma, Eklanda trädgårdsstad, Grimstaby, Mariefred, Stumholmen, S:t Erik, Tullinge trädgårdsstad.</p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><em>   16 Kjell Forshed presenterar boken</em></p> <p class="chalmersElement-P"><em> </em></p> <p class="chalmersElement-P"><em>   17 Samtal mellan Kjell Forshed och Claes Caldenby</em></p> <p class="chalmersElement-P"><em> </em></p> <p class="chalmersElement-P"><em>   17,30 avslutning</em></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div>Mer om boken finns att läsa på Arkitekturs hemsida:<span> </span><a href="https://arkitekten.se/annons/annons-annons/kjell-forshed-det-ar-pinsamt-att-arkitektkaren-inte-kan-tala-om-skonhet/">LÄNK</a></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">Läs mer om boken och några av projekten på Brunnberg&amp;Forsheds hemsida:<span> </span><a href="https://www.brunnbergoforshed.se/kjell-forshed-intervjuas-i-dn-om-tradgardsstaden/">LÄNK</a></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">I samband med föreläsningen finns också möjlighet att köpa boken.</p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><img src="/sv/centrum/cba/nyheter/PublishingImages/CBA220406_bild2_2.jpg" alt="" style="margin:5px;width:500px;height:694px" /><br /><br /><br /><strong></strong></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>  </div>Tue, 12 Apr 2022 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/Bostäder-i-Norrköping.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/Bost%C3%A4der-i-Norrk%C3%B6ping.aspxBostäder i Norrköping<p><b>​Norrköpings kommun genomför två markanvisningstävlingar under 2022 i samarbete med forskare från Chalmers och Halmstad högskola</b></p><p class="chalmersElement-P"><span>Tävlingarna genomförs på två olika tomter i Norrköping, en i Björkalund nära Vrinnevisjukhuset och en i Inre hamnen.</span><br /><span></span> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span>Tävlingarna organiseras som professionella laboratorier med forskarstöd för utveckling av innovativa bostadslösningar där fokus svarar mot viktiga utmaningar i samhället såsom anpassbara bostäder och smarta energilösningar med reducerad CO2-utsläpp till överkomliga hyror. Tävlingarna genomförs som en inbjuden tävling respektive en allmän tävling under 2022. Inbjudan till designteam, programarbete och utlysning av tävlingar görs innan sommaruppehåll, och inlämning av tävlingsförslag och juryarbete görs under hösten. Forskningsprojekt syftar till att utveckla markansvisningstävlingen som ett verktyg för innovationer för ett hållbart bostadsbyggande. Forskningen är kopplad till CBA (Centrum för boendets arkitektur) och projektet genomförs av forskarna Magnus Rönn, Christian Koch och Anna Braide med stöd från Vinnova. Referensgrupp är Boverket, Sveriges byggherreförening, Varbergs kommun och Partille kommun, och arbetet genomförs med Sveriges arkitekter som tävlingssekreterare.</span><span></span> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span></span><a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CBA/Inbjudan%20Amfiteatern%2020220328.pdf"></a></p> <p class="chalmersElement-P"><span><span><br /></span></span></p> <p class="chalmersElement-P"><em>INBJUDEN TÄVLING BJÖRKALUND</em> </p> <p class="chalmersElement-P"><a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CBA/Inbjudan%20Amfiteatern%2020220328.pdf">Intresseanmälan för prekvalificering</a></p> <p class="chalmersElement-P">Beslut och urval av inbjudna designteam (info kommer)</p> Tävlingsprogrammet med bilagor <span> (info kommer)<span style="display:inline-block"></span></span> <div>Tävlingsförslag <span> (info kommer)<span style="display:inline-block"></span></span> </div> <div><p class="chalmersElement-P">Expertgranskning - utvärdering av klimatavtryck (klimatdeklaration) <span> (info kommer)<span style="display:inline-block"></span></span></p> <p class="chalmersElement-P">Expertgranskning - utvärdering av energilösning <span> (info kommer)<span style="display:inline-block"></span></span></p> <p class="chalmersElement-P">Juryutlåtande <span> (info kommer) <br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span><br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span></span><span><em>ALLMÄN TÄVLING INRE HAMNEN</em></span><br /><span></span> </p> <p class="chalmersElement-P">Tävlingsprogrammet med bilagor (info kommer)<br /></p> <p class="chalmersElement-P">Tävlingsförslag (info kommer)</p> <p class="chalmersElement-P"><span>Expertgranskning - utvärdering av klimatavtryck (klimatdeklaration) <span> (info kommer)<br /></span></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span><span><span style="display:inline-block"></span></span></span><span>Expertgranskning - utvärdering av energilösning <span> (info kommer)<span style="display:inline-block"></span></span></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Juryutlåtande <span> (info kommer) <span style="display:inline-block"></span></span></span></p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <p class="chalmersElement-P"><a href="https://www.norrkoping.se/marktilldelning">Norrköpings kommun hemsida</a><br /></p> <p class="MsoNormal" style="font-size:11pt;line-height:normal;margin:0cm;font-family:calibri, sans-serif;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"><span style="line-height:normal;font-size:10.5pt;color:black"><span style="display:inline-block"><span></span><br /></span></span></p></div> <p class="chalmersElement-P"><a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CBA/Inbjudan%20Amfiteatern%2020220328.pdf"></a> </p> <div> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><br /><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;calibri light&quot;, sans-serif;color:black"></span><span style="color:black"></span></p> <div> </div>Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/220224harträbetydelse.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/220224hartr%C3%A4betydelse.aspxHar trä betydelse för boendetrivseln?<p><b>​Nytt forskningsprojekt i CBA</b></p><p class="chalmersElement-P">​</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span>Vi är stolta över att vi har fått forskningsanslag från Smart Housing för att göra två bostadsundersökningar där vi ställer frågan:<br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Har trä betydelse för boendetrivseln? Med följdfrågan: Vad i trähusets gestaltning är viktigt för boendetrivseln?</span></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span>Två aktuella bostadsprojekt har valts ut för forskningsprojektet.</span><span><br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Det ena är ett nyproducerat högt flerbostadshus i massivträ; kvarteret<span> </span><span>Strandsnäckan i Växjö</span>, ritat av Arkitektbolaget.</span><span><br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Det andra projektet är hyresrättsvillor i massivträ i<span> </span><span>Källsprångsliden i Viskafors</span>, ritade av Brunnberg&amp;Forshed arkitekter för allmännyttiga bostadsbolaget<span> </span><span>Viskaforshem</span>. Med på bilden.</span><span><br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Studien kommer utgå från den kunskapsplattform som byggts upp i tidigare forskning i projekt som Wood2New (Nord 2014) och bostadsundersökning i Frostaliden, Skövde (Nylander, Larsson, Granath 2021). Men även i det samarbete som CBA utvecklat med Thomas Bader och hans kollegor på Linnéuniversitetet.</span><span><br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Bostadsundersökningarna kommer göras under sommar och höst 2022 och presenteras i december 2022. Ansvariga forskare från CBA är professor Ola Nylander och TD Kaj Granath.<br /></span></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><img src="/sv/centrum/cba/nyheter/PublishingImages/Brunnberg-Forshed-Arkitektkontor-AB-Kallsprangsvagen-1L-2.jpg" alt="" style="margin:5px;width:650px;height:462px" /><br /><br /><br /><span></span></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p>Thu, 24 Feb 2022 00:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/CBA-bostadsdag-Stockholm-30-mars.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/CBA-bostadsdag-Stockholm-30-mars.aspxCBA bostadsdag Stockholm 30 mars<p><b></b></p>​ <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><b><span style="font-size:12pt;color:black">Bostadsdag  i Stockholm</span></b><span style="color:black"></span><b><span style="font-size:12pt;color:black"> 30 mars</span></b><span style="color:black"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><b><span style="font-size:12pt;color:black">Tema – kunskap från forskningen en möjlighet för hållbar bostadsutveckling</span></b><span style="color:black"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="color:black">Bostadsdagen är nu genomförd <a href="http://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/evenemang/genakt/Sidor/CBA-Bostadsdag%2c--22%2c-Stockholm.aspx">LÄS MER HÄR</a><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="color:black"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><em>Plats KTH Arkitekturskolan, kl 13-17.</em></span></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><em> </em></span></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><em>Vi kommer då presentera CBA och de aktiviteter som är planerade under 2022 och om kommande samarbete mellan KTH och Chalmers. Bostadsforskare kommer presentera aktuell forskning från CBA och KTH. Arkitekter kommer presentera nya bostadsprojekt.</em></span></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><em> </em></span></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><em>Det kommer bli en kunskapsfylld eftermiddag med ett program mellan 13-17.</em></span></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><em> </em></span></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CBA/evenemang/30mars%20cba%20bostadsdag%202022.pdf"><em>Program (pdf)</em></a></span></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><em> </em></span><em></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><em> </em></span></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><em>Välkomna</em></span></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><em>Professor Ola Nylander, Chalmers CBA</em></span></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 96.9pt 0cm 0cm;line-height:normal"><span style="color:black"><em>Arkitekt och lektor Erik Stenberg, KTH Arkitekturskolan</em></span></p> Wed, 09 Feb 2022 00:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/CBA-bostadsdag-Karlstad-15-mars.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/CBA-bostadsdag-Karlstad-15-mars.aspxCBA bostadsdag Karlstad 15 mars<p><b></b></p>​ <p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:14pt">Bostadsdag  i Karlstad 15 mars</span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:12pt">Tema – kunskap från forskningen en möjlighet för hållbar bostadsutveckling</span></b></p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt">Bostadsdagen är nu genomförd <a href="/sv/centrum/cba/evenemang/genakt/Sidor/CBA-Bostadsdag,--22,-Karlstad.aspx">LÄS MER HÄR</a><br /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt"><br /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt"><em>Centrum för boendets arkitektur (CBA), tillsammans med KLARA arkitekter och Abako arkitektkontor, bjuder in till en bostadsdag i Karlstad tisdagen 15 mars. </em></p> <em> </em><div><br /></div> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt"><em>Vi kommer då berätta om aktuell bostadsforskning från CBA och aktuella bostadsprojekt i Karlstad. Stadsarkitekten Henrik Sjöberg berättar om planer och kommande stadsbyggnadsprocesser.</em></p> <em> </em><div><br /></div> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt"><em>Det kommer bli en kunskapsfylld eftermiddag med ett program mellan 13-16. Vi avslutar med studiebesök i Karlstad hamnområde. </em><br /></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt"><br /></p> <em> </em><p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt"><em>Det är ett begränsat antal platser då vi antar att det kommer finnas någon form av pandemirestriktioner under våren.</em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt"><br /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt"><a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CBA/evenemang/CBA%20bostadsdag%20i%20karlstad.pdf">PROGRAM (pdf)</a><br /></p> <div><br /></div> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt">Välkomna</p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt">Professor Ola Nylander, Chalmers CBA</p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt">Arkitekter Maria Andersson och Fredic Ernstson, KLARA Arkitekter</p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt">Arkitekt Maria Niklasson, Abako arkitektkontor</p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt"><br /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt"><img src="/sv/centrum/cba/nyheter/PublishingImages/Bryggudden2.jpg" alt="" style="margin:5px;width:500px;height:375px" /><br /><br /><br /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:96.9pt"><br /></p> Thu, 27 Jan 2022 00:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/cba-pa-facebook.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/cba-pa-facebook.aspxCBA på Facebook<p><b>​CBA har numera en sida på Facebook.</b></p>​Varmt välkomna att följa och gå med i vår offentliga <a href="https://www.facebook.com/groups/311250724233431">grupp</a> på Facebook!<br />Wed, 22 Dec 2021 15:40:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/bostadsundersokning-i-arkitekten.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/bostadsundersokning-i-arkitekten.aspxBostadsundersökning uppmärksammas i Arkitekten<p><b></b></p><div>Tidningen Arkitekten uppmärksammar i senaste numret (dec 2021) CBAs bostadsundersökning av Brf Viva, Riksbyggens Kasper Salinprisbelönta bostadshus på Guldheden, Göteborg. Ritat av Malmström och Edström. CBA forskaren Anna Braide har med intervjuer och enkäter sammanställt de boendes intryck av flexibla lägenheter, gemensamma ytor, hållbarhet i bilpooler, cykelverkstad mm. Boken är en första delrapport och presenterades på en bokrelease 10 november. Studien kommer pågå under fem år. Medskribent Ola Nylander. Boken om Viva säljs genom <a href="https://byggtjanst.se/bokhandel/byggnader/bostader/uppfoljning-av-brf-viva-2021">Svensk Byggtjänst</a>. Som för alla CBA böcker har <a href="https://mannberg.com/">Maria Mannberg</a> gjort layout.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/CBA/Nyheter/2021/brf-viva-scan-600w.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br /></div>Tue, 21 Dec 2021 15:45:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/ny-bok-potential-for-kvarboende.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/ny-bok-potential-for-kvarboende.aspxNy bok från CBA<p><b>​Potential för kvarboende</b></p><div>​En studie med fokus på planlösningen för seniorboende. Vad händer när byggbranschens krav på mindre bostäder möter vårdens behov av ökat kvarboende. Är det möjligt att bo kvar i en ytkomprimerad lägenhet om man har behov av vård i hemmet? I den här studien har CBA forskarna Morgan Andersson och Kaj Granath, tillsammans med Ola Nylander, utvecklat tre begrepp: <strong><em>sovrumskapacitet</em></strong>, <em><strong>rumslig närhet</strong></em> och<strong><em> funktionell autonomi</em></strong>. Med begreppen finns en potential för utveckling av planlösningen i en bostad som svarar upp mot de krav de boende och vården ställer på kvarboende. Boken säljs via <a href="https://byggtjanst.se/bokhandel/byggnader/bostader/potential-for-kvarboende">Svensk Byggtjänst<br /></a></div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/CBA/Nyheter/2021/Potential%20för%20kvarboende%20omslag%20600w.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br /><a href="https://byggtjanst.se/bokhandel/byggnader/bostader/potential-for-kvarboende"></a></div>Tue, 21 Dec 2021 15:40:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/glasade-utrymmen-i-bostadshus.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/glasade-utrymmen-i-bostadshus.aspxGlasade utrymmen i bostad<p><b>Stöd för arkitektonisk och teknisk utformning</b></p>​Författarna och forskarna Kajsa Crona, arkitekt, och Paula Wahlgren, ingenjör, såg ett behov av att undersöka glasade utrymmen i anslutning till bostadshus ur både ett tekniskt och ett socialt perspektiv. Detta resulterade i projektet Spaces, där atrier, glasade takutrymmen och glasade balkonger undersöktes med avseende på tekniska, arkitektoniska och sociala aspekter. Denna bok ger insyn i ett antal flerbostadshus där glasade utrymmen har använts för sociala aktiviteter och beskriver de förutsättningar som ger väl fungerande utrymmen. Den termiska komforten är viktig för att glasade utrymmen ska användas, och hjälpmedel för att bedöma hur den termiska komforten ändras vid olika typer av glasade geometrier finns förklarade i boken. Boken riktar sig främst till arkitekter med förhoppningen att den kan bidra till glasade utrymmen för människor att vistas och trivas i.<br /> <div><br /></div> <div>Här kan du ladda ner boken <a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CBA/publikationer/2021/Glasade%20utrymmen%20i%20bostadshus.pdf">Glasade utrymmen i bostadshus</a> samt verktygen <a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/gzfes24c9jhw55puj1t6r2drtkbmyfhi">Spaces Calculator </a>med <a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CBA/publikationer/2021/Manual%20Spaces%20Calculator.pdf">manual </a>samt <a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/CBA/publikationer/2021/Checklista_for_utformning_av_atrier.pdf">Checklista för utformning av atrier</a>.<br /></div>  <br />Med vänlig hälsning <br /><br /><div>Kajsa och Paula</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/CBA/Nyheter/2021/glasade-utrymmen-500w.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br /></div> <br />Tue, 14 Dec 2021 14:50:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/bokrelease-och-aw.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/bokrelease-och-aw.aspxBokrelease och aw!<p><b>​Uppföljningen av Brf Viva 2021 som gjorts av Riksbyggen och CBA är färdig.</b></p>​På onsdag 10/11, kl 16-18 är det bokrelease med aw på restaurang Ooto på Chalmers.<br />Anmälan kan göras på: <a href="https://ui.ungpd.com/Events/db9aca16-e777-4194-aa6c-fa457928bd23">https://ui.ungpd.com/Events/db9aca16-e777-4194-aa6c-fa457928bd23</a><br /><div><br /></div> <div>Brf Viva stod klart 2018. Bostadsprojektet har utvecklats som ett demonstrationsprojekt inom Positive Footprint Housing, Riksbyggens tvärvetenskapliga plattform för forskning och utveckling. Målsättningen har varit att skapa Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt. Brf Viva har en inriktning mot hållbara lösningar både för byggnad och teknik så väl som för sociala dimensioner för de boende. <br /><br />Hur upplever man boendet, bidrar Brf Viva till en hållbar livsstil, och vad tillför de gemensamma rummen och delande av saker och tjänster? <br /><br />Centrum för boendets arkitektur har gjort en bostadsundersökning och följt upp Brf Viva med enkäter och intervjuer av boende. Många är nöjda med sitt boende, och lägenheter och gemensamma rum tycker man har en hög kvalitet. Man är stolt över de vackra gårdarna och tycker att mobilitetstjänsterna med elcyklar och bilpool bidrar till att kunna leva mer hållbart. Men det finns också en del uppstartsfrågor som är negativa. En del tycker att de gemensamma rummen skötts dåligt av de som använt dem, det har förekommit störande ljud och dålig städning. Här kan man uppfatta att regler kring användningen behöver utformas tydligare. Detta är också ett arbete som pågår i bostadsrättsföreningen. Sammanfattningsvis är uppföljningen av Brf Viva en intressant läsning där många av de satsningar som gjorts på hållbara designlösningar har fått positiv respons från de boende.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/CBA/Nyheter/2021/Framsida-uppfoljning-brf-600.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br /></div>Thu, 04 Nov 2021 08:55:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/socialt-byggande.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/socialt-byggande.aspxSocialt byggande 18-19 november<p><b>​Mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende</b></p><div>​Socialt Byggande den 18-19 november är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. På konferensen möts praktiker, forskare, tjänstemän, folkrörelseaktiva, politiker och branschfolk i en ovanlig blandning. Här bjuds både inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte kring byggemenskaper, bogemenskaper, modernt självbyggeri, deltagandeplanering, social finansiering, offentlig-civilsamverkan och sociala projektformer. Årets tre huvudteman är Civilsamhällets förmåga, Inkludering och integration, samt Byggande för omställning. </div> <br />Konferensen har i år både ett fysiskt och ett digitalt deltagandespår. Den fysiska varianten har i år cirka 250 sittplatser och äger rum på Garveriet i Floda, Göteborg. Socialt byggande har etablerats i samverkan mellan ett 20-tal organisationer, bland andra Boverket, Egnahemsbolaget, Coompanion, Chalmers, RISE, Bergsjön2021, Föreningen för Byggemenskaper.<br /><div>Mer information och anmälning <a href="https://socialtbyggande.se/">https://socialtbyggande.se/</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><img src="/sv/centrum/cba/nyheter/PublishingImages/medarrangorer-750x750.jpg" alt="medarrangorer-750x750.jpg" style="margin:5px" /><br /><br /><br /></div> <br />Mon, 25 Oct 2021 15:55:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/Vad-hände-med-boendeperspektivet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/Vad-h%C3%A4nde-med-boendeperspektivet.aspxVad hände med boendeperspektivet?<p><b>Debattartikel i tidskriften PLAN (nr 3-4 2021)</b></p>Årets Kasper Salinpris, som delas ut av Sveriges Arkitekter, gick till somligas både förtret och förvåning till ett ombyggnadsprojekt istället för till nyproduktion. Bland de nominerade kandidaterna fanns, bland andra, Norra Tornen i Stockholm. Utvecklat av Oscar Properties och ritat av OMA utgör det kanske kulmen av en kort epok med extremt påkostade livsstilsprojekt för en begränsad men ytterst köpstark målgrupp av bostadskonsumenter, främst i Stockholm, som under de senaste åren kunnat välja ur en exklusiv katalog av signaturprojekt. Jag är mer förvånad, och bekymrad, över att branschen själv väljer att lyfta fram ett bostadsprojekt med så tveksamma boendekvaliteter, en högrest designdinosaurie formgiven utifrån och in, där vardagslivets praktikaliteter får underordna sig en skulptural volym. Sovrum under fem kvadratmeter, balkonger som bara nås från sovrummen och kök som inte klarar kraven på avskiljbarhet i de dyraste bostadskvadrat som sjösatts på den svenska marknaden i modern tid. Hur blev det så? Och hur kan vi tro att respekten för baskraven kan upprätthållas när de åsidosätts i lyxsegmentet? Varför ska nyproducerade hyresrätter i förorten ha avskiljbara kök med dagsljus när det inte behövs på trettionde våningen i en bostadsrätt i Vasastan? <br /><div>Kanske ställer jag frågan på fel sätt. Och kanske är den snart överspelad. Det svenska byggregelsystemet är för närvarande föremål för flera översyner, både avseende struktur (hur regelsystemet är uppbyggt) och innehåll (vad man faktiskt reglerar). Signalerna är tydliga: det är inte boendeperspektiv och baskrav som är i fokus. Efter avregleringen i början av 90-talet har reglerna gradvis anpassats till en ny verklighet, där marknadens aktörer får en alltmer avgörande roll. Studerande och ungdomar fick ta en rejäl stöt 2014 när kvaliteter som att kunna sova med öppet fönster, att ha direkt solljus i något rum i bostaden och att ha direkt dagsljus i gemensamma sociala rum förvandlades till överkurs. När <em>Kommittén för modernare byggregler</em> presenterade sitt slutförslag 2019 redovisades en problembild där ”tillämparna av regelverket” var missnöjda. Dit hörde främst bostadsutvecklare och byggbolag. Mest nöjda med de befintliga byggreglerna var arkitekter och kommunala tjänstemän. Detta skulle man kunna se som tecken på att regelverket faktiskt fungerar: ju sämre projekt du försöker få igenom, desto mer problem får du. I sitt slutförslag, paketerat under parollen ”förutsägbart, förenklat, flexibelt” vantolkade kommittén en underlagsutredning som beställts från White arkitekter och föreslog att de nya vardagsrummen skulle kunna rymmas på nio kvadratmeter, att drygt fyra kvadratmeter borde räcka för ett sovrum, att dagsljus i kök var onödigt att kravställa och att marknaden kunde tillhandahålla lägenhetsförråd för de som äger mer prylar än vad som ryms i den nya familjelägenhetens fyra garderober. Till slut blev de kanske själva lite förvånade över torftigheten i sina egna förslag, och kompletterade texten med en brasklapp till marknadskrafterna: </div> <br /><blockquote><div><em>“Om inte marknaden anpassar utrymmenas ytor utifrån olika gruppers behov kan de minimimått som föreslås upplevas som snålt tilltagna. Det kan också upplevas som att möblerbarheten minskar genom att utrymmesmåtten krymper.”</em></div></blockquote> <br /><div>Man skulle kunna tro att syftet med ett regelverk är att göra begrepp som funktionsmått och möblerbarhet till definierade storheter, möjliga att hantera i en formaliserad och reglerad byggprocess. Men här gör man ytor till upplevelsevärden, och lämnar till marknaden att säkerställa att bostäderna faktiskt fungerar.</div> <br /><div>Utredningen fick kritik, inte minst av Sveriges Arkitekter, men påfallande många remissinstanser var påfallande positiva, även etablerade arkitektkontor och erfarna bostadsproducenter med högt ställda interna kvalitetskrav. Vad de boende tyckte? Det framgår inte av utredningen. De betraktas väl inte som tillämpare av regelverket.</div> <br /><div>Den skarpaste reaktionen kom från Boverket. I ett sällsynt salt stycke svensk förvaltningsprosa slaktade man förslaget, främst på formella och juridiska grunder. De nya detaljreglerna ville Boverket inte ens kommentera, möjligen för att försvara sitt eget revir i en märklig variant av parallella uppdrag, där staten lagt ut två överlappande utredningsuppdrag samtidigt, till två olika instanser. Kommittén för modernare byggregler hade fått i uppdrag att se över ett antal kapitel i befintligt regelverk, samtidigt som Boverket arbetade med ”Möjligheternas byggregler”: en ny struktur för hela regelverket, kopplat till ny teknik för en mer digitaliserad process. </div> <br /><div>Boverket verkar ha gått segrande ur den här maktkampen, åtminstone i det korta perspektivet. Kommittéförslaget om Modernare byggregler ledde inte till något lagförslag, medan Boverket fått fortsatt uppdrag att se över strukturen i regelverket. Men det innebär inte nödvändigtvis att omsorgen om svensk bostadsarkitektur är tryggad. Boverkets egna förslag till huvudprinciper i ett framtida regelverk har nyss varit ute på remiss. Tjänstemän berättar om att de uppmanas till en uttalat ”företagarvänlig” attityd, och det syns tydligt i dokumentet. Det präglas av en tydlig maktförskjutning, från myndigheten till branschaktörerna, och en bristfällig diskussion om konsekvenserna för det som ändå måste ses som regelverkets huvuduppgift att säkerställa och värna: kvaliteten i de nya bostäder som byggs, ur ett brukarperspektiv. Man föreslår att branschen får ansvar för verifiering och framtagande av verifieringsmetoder, och att byggherren får tolkningsföreträde för vad som är en mindre avvikelse. Som argument för man fram svepande och ogrundade påståenden om att dagens regelverk ”leder till att brukarnas preferenser inte fullt ut tillgodoses”. Men det finns ingen diskussion om exakt vilka dessa regler är, eller vilka önskemål de omöjliggör.</div> <br /><div>I en annan, nyss avslutad utredning om att ”Bygga och bo till lägre kostnad” föreslår man regelförändringar för att stimulera till industrialiserat byggande och serietillverkning. Man ger en utförlig lista över de problem som möter de serietillverkande bostadsproducenterna: negativa attityder från kommunala tjänstemän, alltför detaljerade detaljplaner, krav på anpassning till omgivande bebyggelse, krav på gestaltning, krav på varierande takhöjd, krav på funktionsblandning, krav på parkering, bullerkrav som gör det svårt att bygga smålägenheter i bullerutsatta miljöer, olika bedömning i olika kommuner, kostnadsdrivande europeiska standardiseringskrav. Standardiserat byggande är därför lättast att åstadkomma i perifera ytterområden utan närliggande bebyggelse, konstaterar man, eftersom detaljplaner i sådana områden sällan innehåller hindrande krav på anpassning. Det finns också vissa kommuner där situationen, ur producentperspektiv, tydligen är bättre:</div> <br /><blockquote><div><em>“I vissa kommuner finns en medvetenhet om att allt inte behöver vara gestaltat medan motsatsen förefaller vara situationen på andra håll.”</em></div></blockquote> <br /><div>Lösningen? Att ge serietillverkade hus ett generellt undantag från detaljplaneregler. Som läsare måste man till slut ställa sig den fråga som aldrig ställs i utredningen: är det verkligen kraven som är problemet? Eller är det kvaliteten på produkten? I utredningsdirektivet fanns ett uttalat uppdrag att man skulle beakta boendemiljö och upplevd boendekvalitet. Av detta finns i utredningen inga spår.</div> <br /><div>Det finns en slentrianmässig, svepande och onyanserad diskussion om att dagens regler förhindrar kreativitet och innovation. En genomgripande översyn av regelverket borde, utöver strukturen i själva lagtexten, främst besvara tre grundläggande frågor:</div> <br />·  Vilka bestämmelser i nuvarande regelverk gör det omöjligt att bygga riktigt dåliga bostäder? Dessa regler borde behållas.<br />·  Vilka bestämmelser i nuvarande regelverk gör det svårt att bygga bra bostäder? De reglerna borde ses över och strykas eller förändras.<br /><div>·  Vad är lägsta godtagbara standard för en nyproducerad svensk bostad? Det har alltid varit tillåtet att bygga bättre än vad lagen kräver. Regelverkets främsta uppgift är att säkerställa en acceptabel nivå på det sämsta som byggs.</div> <br />Idag finns det i Sverige ungefär fem miljoner bostäder. Nyproduktionen utgör omkring 1 % per år. Föreställ er att det lilla vi bygger nytt skulle vara bättre än de bostäder som redan finns. Är det verkligen för mycket begärt?<br /><div><br /></div> <div><br /></div> <div>Kaj Granath</div> <div><br /></div> <div> Arkitekt, gästforskare, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers ACE</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/CBA/Nyheter/2021/plan-600w.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br /></div>Thu, 14 Oct 2021 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/cba-bostadsdag-19-oktober-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/cba-bostadsdag-19-oktober-2021.aspx​CBA bostadsdag 19 oktober<p><b>​Program och anmälan</b></p><div>Nu är det dags för comeback för CBA bostadsdagar. 19 oktober presenterar CBA aktuell bostadsforskning. Vi kommer presentera projekt om Den föränderbara bostaden, VMK - ett kvalitetsverktyg, inglasade strukturer och en bostadsundersökning i Riksbyggens prisbelönta bostadshus Viva på Guldheden, Göteborg. Vi kommer också presentera CBA verksamhet, vad vi gjort och vad vi kommer och vill göra framgent. </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Program </h2> <div> </div> <div>13.00 </div> <div><strong>Intro, om CBA och framåt </strong></div> <div>Ola Nylander </div> <div> </div> <div>13.20 </div> <div><strong>Den anpassbara lägenheten, ett Boverksprojekt</strong></div> <div>Anna Braide </div> <div> </div> <div>13.50 </div> <div><strong>Spaces – glasade rum, ett Boverksprojekt</strong></div> <div>Paula Wahlgren och Kajsa Crona </div> <div> </div> <div>14.20 </div> <div><strong>Paus </strong></div> <div> </div> <div>14.50 </div> <div><strong>VMK och Digital analys av bostadskvaliteter </strong></div> <div>Kaj Granath, Ola Nylander och Gunnar Persson </div> <div> </div> <div>15.20 </div> <div><strong>Bostadsundersökning Brf Viva </strong></div> <div>Anna Braide </div> <div> </div> <div>15.50 </div> <div><strong>Trivsel i trähus, en bostadsundersökning i kv Frostaliden, Skövde </strong></div> <div>Ola Nylander och Jan Larsson </div> <div> </div> <div>16.00 </div> <div><strong>Potential för kvarboende </strong></div> <div>Morgan Andersson och Kaj Granath </div> <div> </div> <div>16.15 </div> <div><strong>Avslutning med kommande CBA projekt Bygglov 2017 och 2018 </strong></div> <div>Kaj Granath </div> <div><strong>VGR om trähusbyggande </strong></div> <div>Ola Nylander </div> <div> </div> <div>16.45 </div> <div><strong>Bostadsdagen avslutas.</strong></div> <div> </div> <div>Deltagande är gratis för CBA medlemmar. Övriga faktureras 5000 kr. <br /></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/557a7dc7-7ed7-44c9-aea0-8dd1d9e2c722">Till anmälan<br /></a></div> <div><br /></div> <div>Zoom länk:</div> <div> <p class="MsoNormal"><a href="https://chalmers.zoom.us/j/66931126235">https://chalmers.zoom.us/j/66931126235</a></p> <p class="MsoNormal"> Password: 819750</p> <br /></div> <div>Det kommer även att vara möjligt att ansluta till bostadsdagen på Zoom utan kostnad. Vi kommer dock inte att kunna säkra kvalitén på Zoom sändningen som görs med befintlig utrustning på ett event som genomförs i första hand som ett live event. </div> <div> </div> <div>Välkomna</div> <div>Ola Nylander</div> <div>Professor Chalmers arkitekturskola, föreståndare CBA</div>Wed, 29 Sep 2021 14:20:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/nyhetsbrev-sommar-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/nyhetsbrev-sommar-2021.aspxNyhetsbrev sommar 2021<p><b>​​Hej CBA medlemmar och bostadsintresserade</b></p>Vi är tillbaka efter sommarledigheterna. Nu hoppas vi på en försiktig återgång, och en postpandemic höst där vi återigen kan träffas. <br />Vi inleder med ett kort sommarnyhetsbrev där vi presenterar några kommande aktiviteter. <br /><br /><strong>Kurser</strong><br />CBA lanserade under våren tre vidareutbildningskurser i Detaljens betydelse. Det är tre separata kurser i Plåt, Tegel och Trä. CBA gör kurserna i samarbete med Sveriges arkitekter (SA). <br />Tegel och Träkurserna är fullbokade. Några få platser finns kvar i Plåtkursen. I den här länken finns mer information om kurserna och anmälningsmöjlighet: <a href="https://www.arkitekt.se/detaljens-betydelse">www.arkitekt.se/detaljens-betydelse</a><br /><br /><strong>CBA bostadsdag</strong><br />Skriv in <span style="text-decoration:line-through">28 september</span> 19 oktober i almanackan. Då kör CBA en bostadsdag där aktuell forskning presenteras tillsammans med diskussion om aktuella bostadsfrågor. Bostadsdagen sker i Chalmersska huset, kl 13-17, men kommer också sändas via zoom till alla CBA medlemmar. Mer info om program och medverkande kommer.<br /><br /><strong>Nya böcker</strong><br />I början av juli kom en ny CBA bok från tryckeriet - <em>Trivsel i trähus</em>, om en bostadsundersökning i Frostaliden i Skövde. Boken finns på Svensk Byggtjänst (250kr) och kan beställas via <a href="https://byggtjanst.se/bokhandel/byggnader/bostader/trivsel-i-trahus">https://byggtjanst.se/bokhandel/byggnader/bostader/trivsel-i-trahus</a>. <em>Trivsel i trähus</em> kommer vara en av punkterna på kommande bostadsdag.<br />Ännu en CBA bok kommer inom kort. Anna Braide har gjort en första del av bostadsundersökning i Brf Viva. Riksbyggens prisbelönta bostadsprojekt, granne med Chalmers. <br /><br /><br />Hälsningar<br />Ola Nylander<br />Professor, bostadens arkitektur<br />Föreståndare för CBA<br />Thu, 26 Aug 2021 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/ny-cba-bok_trivsel-i-trahus.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/ny-cba-bok_trivsel-i-trahus.aspxNy CBA bok: Trivsel i trähus<p><b>Finns på Svensk byggtjänst</b></p><em>​Centrum för boendets arkitektur (cba) är ett centrum på Chalmers, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Genom cba vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. cba utvecklades genom forskningsprojektet aidah, finansierat av Formas.</em><br /><br /><em>Bostadsundersökningen av trähusen i Frostaliden är finansierad av cba i samarbete med vgr, Västra Götalandsregionen. Bostadsundersökningen ingår som en del i en förstudie cba gör för vgr. Förstudien omfattar två delar.</em><br /><br /><div><em>Dels att identifiera de hinder som finns för ett ökat byggande med trä. Och dels att ta fram förutsättningar för ett doktorandprojekt om trä och relationen till boende och bostad. Förstudien i sin helhet kommer vara klar i slutet av 2021.</em></div> <div><br /></div> <div><a href="https://byggtjanst.se/bokhandel/byggnader/bostader/trivsel-i-trahus">https://byggtjanst.se/bokhandel/byggnader/bostader/trivsel-i-trahus</a><br /></div>Tue, 24 Aug 2021 12:05:00 +0200