Illustration från framsidan

Spatial Design for Circularity: Exploring Spatial Aspects in Housing Design with Focus on the Kitchen

Välkommen till licentiatseminariet av Anita Ollár torsdag den 25 februari kl. 10:00
​Anita är arkitekt och genomför sina doktorandstudier vid Chalmers tekniska universitet. Hennes forskning fokuserar på rumslighet och anpassbarhet i bostadshus för att möjliggöra cirkularitet i den byggda miljön. Byggbranschen och särskilt flerbostadshus är ansvariga för en stor del av miljöpåverkan, energianvändning och resursutnyttjande. Det finns därför ett behov av att flytta mot mer hållbara designlösningar för sådana byggnader, vilket kan uppnås genom att anta strategier för cirkulär ekonomi. Anitas avhandling utvecklar kunskap om hur man formulerar lösningar för cirkulär bostadsdesign genom att analysera problematik kopplad till en viktig funktion av bostäder, köket. Denna del av hemmet är föremål för täta renoveringar och omfattande materialflöden som drivs av regler, designtrender och slutanvändares preferenser. Resultaten av avhandlingen visar att rumsliga egenskaper av bostäder och anpassbarhet är viktiga i samband med cirkularitet. Avhandlingens huvudsakliga bidrag är att känna igen de rumsliga egenskaper som är viktiga att tänka på när man skapar en framtida cirkulär köksdesign. Dessutom, bidrar avhandlingen till den pågående utvecklingen av en cirkulär byggindustri genom att presentera kunskap om cirkulära möjligheter för den byggda miljön och belysa anpassningsbarhet och rumsliga egenskaper som viktiga faktorer i cirkulär bostadsdesign.

Seminariet kommer att hållas online via Zoom. Länken till Zoom-mötet nås här. Man kan ladda ner en digital version av uppsatsen på samma webbplats.

Sidansvarig Publicerad: må 15 feb 2021.