Socialt byggande 18-19 november

Mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende
​Socialt Byggande den 18-19 november är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. På konferensen möts praktiker, forskare, tjänstemän, folkrörelseaktiva, politiker och branschfolk i en ovanlig blandning. Här bjuds både inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte kring byggemenskaper, bogemenskaper, modernt självbyggeri, deltagandeplanering, social finansiering, offentlig-civilsamverkan och sociala projektformer. Årets tre huvudteman är Civilsamhällets förmåga, Inkludering och integration, samt Byggande för omställning.

Konferensen har i år både ett fysiskt och ett digitalt deltagandespår. Den fysiska varianten har i år cirka 250 sittplatser och äger rum på Garveriet i Floda, Göteborg. Socialt byggande har etablerats i samverkan mellan ett 20-tal organisationer, bland andra Boverket, Egnahemsbolaget, Coompanion, Chalmers, RISE, Bergsjön2021, Föreningen för Byggemenskaper.
Mer information och anmälning https://socialtbyggande.se/


medarrangorer-750x750.jpg
Sidansvarig Publicerad: må 25 okt 2021.