Tingstorget-Arkitema

Markanvisningstävlingen som styrverktyg för att utveckla hållbara bostäder - ​Två exempel: Alby och Midsommarkransen

CBA Lunchföreläsning

​Uppdatering: Video från föreläsningen finns nu på Chalmers Play

Datum 10/2, kl 12-12.45
Länk för anslutning har skickats ut på CBAs epostlista. Om du inte har fått mail men vill följa föreläsningarna, kontakta asgeir.sigurjonsson@chalmers.se

Magnus Rönn, Arkitekt, tekn.Dr och docent, Chalmers tekniska högskola
Anna Braide, Arkitekt, tekn. Dr och lektor, Chalmers tekniska högskola

Hur används markanvisningstävlingen för att utveckla bostäder som är hållbara?  Och hur kan tävlingsprocessen vässas för att kommuner, tävlingsteam och jurygrupper ska kunna bidra till innovativa och nytänkande designlösningar som kan resultera i hållbara bostäder? Magnus Rönn och Anna Braide arbetar med ett FoU projekt som undersöker de här frågorna. I föreläsningen presenteras två markanvisningstävlingar i Alby respektive Midsommarkransen. 


Magnus Rönn

Från och med 2017 är Magnus Rönn affilierad till avdelningen Byggnadsdesign, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Magnus är vice president i Nordisk föreningen för Arkitekturforskning, NAF, och chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Nordisk Arkitekturforskning. Tidskriften är i Norge, Danmark och Finland rankad som en publikation på internationell nivå (nivå 2).

1998 blev Magnus Rönn utsedd till docent vid KTH/Arkitektur. Han har varit verksam som forskare och lärare vid KTH/A 1995-2016 och undervisat i grundutbildningen på avancerad nivå, genomfört doktorandkurser och ansvararat för fort-och vidareutbildningskurser med fokus på (a) kvalitet i arkitektur och stadsbyggnad, (b) utvärdering av arkitektur och (c) arkitekttävlingar som teori och professionell praktik. Magnus har medverkat i vetenskapliga konferenser om tävlandet i arkitektur och stadsbyggnad och gett ut flera engelskspråkiga antologier i ämnet. Han har även ett ut temanummer om tävlingar i vetenskaplig tidskrifter.

https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/mronn.aspx

 

Anna Braide

Anna Braide har en bakgrund inom arkitektpraktiken med erfarenheter av publika byggnader, kontor och bostäder. Från 2010 arbetar hon som forskare och lärare inom bostadsämnet på institutionen Arkitektur och samhällsbyggnad (ACE). En inriktning på hennes forskning är på bostäders utformning och användning. Fokus är på bostäders anpassbarhet, användbarhet och hållbarhet och på sociala kvaliteter i boendesituationer och hur dessa kan relateras till bostadens utformning och funktion. En annan inriktning omfattar strategier för samarbeten mellan forskning och arkitektpraktik och på vilket sätt den här typen av arbetsprocesser kan generera kunskapsutbyten, bidra till en bredare teoribyggnad och resultera i mer hållbara designlösningar.

Anna är sedan 2010 lektor på Chalmers. Hon disputerade 2019 med avhandlingen Dwelling in time, studies on life course spatial adaptability. Hon medverkar i Centrum för boendets arkitektur (CBA), Chalmers. En nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. Hon medverkar också i styrelsearbetet för Nordiska föreningen för Arkitekturforskning, NAF.Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.