Aktuella nyheter från CBABostadsdag  i Stockholm och bokrelease inställda

På grund av C-19 viruset ställer vi CBA in den planerade bokreleasen 26mars och bostadsdagen 31mars.
När det finns mer information och säkerhet återkommer vi och gör ett försök igen.
Bokrelease - De byggde gemenskap

Onsdagen 26 februari var det bokrelease för Helena Westholms bok ”De byggde gemenskap”. I en fullsatt lokal i Lagerhuset, vid Järntorget, hälsade Ola Nylander välkommen. Helena berättade om bokprojektet och de som deltagit i projektet. Kerstin Kärnekull gjorde en bakgrundsbeskrivning av bogemenskaper. Från scenen fördes ett samtal om bogemenskaper och representanter från fyra av de bogemenskaper som Helena beskriver i boken berättade om sina erfarenheter. Därefter fick den stora publiken möjlighet att ställa frågor och diskutera. Gunnar Persson, från Framtiden, berättade i ett inlägg om allmännyttans satsningar på bogemenskaper. Boken fanns till försäljning under kvällen till bokreleasepris. De som vill köpa boken kan göra det hos Svensk Byggtjänst. 


Hållbarhet in i minsta detalj

Ett hus som ska stå i hundra år kräver gedigna material och omsorg om hur de olika materialen möter varandra. Det är dags för arkitekterna att ta makten över detaljerna.

CBA medlemmar intervjuades i Arkitekten: https://arkitekten.se/nyheter/hallbarhet-in-i-minsta-detalj/
Cancelled: Housing design research in UK and Sweden: Cultural perspectives on architectural practice and architectural research

The event is cancelled in light of growing concerns around COVID-19
 
SABRE Multiplier Event. Chalmers University of Technology, Gothenburg
 
Om forskningsmetoder inom arkitekturpraktik och arkitekturforskning, ett samarbete mellan Bartlett UCL, London, UK, och Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige.
 
The theme for the event is housing and methods and knowledge production in architectural research and architectural practice. During the event day both the research from the collaboration research, the SABRE-research project (see below), as well as interesting projects from architectural practice in London and Gothenburg will be presented.

Some background for the SABRE-research project
The research presented during the event is a research project collaboration between London and Gothenburg, the Bartlett, UCL (UK) and Chalmers University of Technology (Sweden). The research is part of the SABRE-research project (Strengthening Architectural and Built Environment Research) that is an EU-financed project and Erasmus + Strategic Partnership project 2017-2019, involving the Bartlett, UCL (UK); Chalmers University (Sweden); ETH Zurich (Switzerland); TU Delft (The Netherlands); and TU Munich (Germany).
Focus for the London-Gothenburg research project is on methods and knowledge production in architectural research and architectural practice. Two slightly different approaches are being tested in the research. The London team is composed of an academically based group informed by an expert group of actors from practice and society, while the Gothenburg team is put together by an advanced architectural team based on an architectural office informed by an expert group from the academy. The London team preferably works with a self-created, fictional idea project that is based on real relationships, while the Gothenburg team works with a real project that can be added as an increased degree of exploration and speculative dimensions to create new design ideas and solutions.


Bostadsdag 4 februari 2020, Malmö

Inför en fullsatt sal på FormDesignCenter i Malmö anordnade Centrum för boendets arkitektur (CBA) en bostadsdag tisdagen 4 februari.

Temat för bostadsdagen var hur forskning kan bidra till ökad kvalitet och hållbarhet i bostadsbyggandet.

Ola Nylander inledde bostadsdagen med att berätta om CBA, med bakgrund och syfte och målsättning.

CBA, har varit verksamma sedan 2017 på Chalmers och är plattform för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi med ambitionen att positivt bidra till ökad kvalitet i bostadsbyggandet.. Idag är ett 40-tal företag och organisationer betalande medlemmar i CBA.

CBA forskarna Kajsa Crona och Anna Braide presenterade aktuell bostadsforskning. Pernilla Hagbert KTH-A presenterade sin populariserade avhandling.

Forskare Mattias Kärrholm, Iason Bournes, Erik Johansson och Ivette Arroyo och Per-Johan Dahl från Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet presenterade pågående forskning och utvecklingsprojekt inom kompetensområdena arkitektur, boende och bostadsutveckling samt energi- och byggnadsdesign.

I en Mentimeter-workshop frågade TD Kaj Granath publiken om intresset för de frågor CBA har fokus på: Mer kunskap om arkitektur, mer kunskap om ekonomi och mer kunskap om de boende. Det var samtycke från åhörarna. I den följande frågan om andra viktiga frågor var det många som tyckte segeregation, hållbarhet var angeläget att forska mer om. Men även teknik och regelverk. I de förslag på frågor som åhörarna skrev in i följande fråga om ytterligare frågor kom politik, hälsa, förtätning och tillgänglighet upp som viktiga ämnen. Mentimeter undersökningen finns redovisad.

Nästa bostadsdag för CBA är Stockholm 31mars.

Föreläsningar (pdf)Anna Braide


Kajsa Crona


Mattias Kärrholm


Iason Bournas


Per-Johan Dahl


Pernilla HagbertIvette Arroyo och Erik JohanssonPubliken

Brf Viva - Göteborgs bästa byggnad 2019

Brf Viva, Södra Guldheden, har fått det prestigefulla priset Göteborgs bästa byggnad 2019, från Per och Alma Olssons fond. Vi gratulerar två av CBAs medlemsföretag – Riksbyggen som byggherre och Malmström och Edström som arkitekt.
Brf Viva har också varit en del av PhD Anna Braides forskning och under kommande 5-årsperiod kommer CBA leda en bostadsundersökning av Viva. Mer att läsa på GP:s hemsida


Bostadsdag 16 januari 2020

CBA arrangerar 16 januari 2020 en bostadsdag på temat:
Göteborg bygger bostäder – vision och verklighet
 
CBA presenterar bygglovsbok, analys av Bostad 2021 och granskning av bostadsekonomin.
 
CBA diskuterar bostadsbyggandet i Göteborg. Forskarna Kaj Granath och Ola Nylander berättar om boken Göteborg bygglov 2016, där samtliga bygglov för flerbostadshus presenteras tillsammans med en analys över typer, antal, storlekar mm. CBA vill med bygglovsboken initiera en diskussion om vad det är som byggs, vilka lägenhetsstorlekar, vilka typer, var i staden nya bostäder byggs, vem som bygger, vilka arkitekter som ritar och även arkitekturkvaliteter i planlösningarna. Bygglovsboken är tänkt med en årlig utgivning och arbetet med Bygglov 2017 pågår.
 
Under bostadsdagen kommer också professor Anders Svensson presentera den granskning hans forskarteam har gjort över satsningen BoStad 2021, då 7000 bostäder ska byggas i en särskild satsning fram till jubileumsåret 2021.
 
Professor Kajsa Crona presenterar CBAs kortrapport Att bygga billigt blir dyrt. Bokens slutsatser sammanfattades i en debattartikel, GP 19 september, av Kajsa Crona och Ola Nylander, där läget i bostadsbyggandet beskrevs med ordet Byggskam.
 
Fler punkter kommer finnas i programmet, som kommer presenteras i detalj i mitten av december.
 
Var? Bostadsdagen äger rum i Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
 
När? 16 januari 2020 kl. 13–17
 
Bostadsdagen är gratis för CBAs medlemsföretag. För icke medlemmar finns en kostnad på 2500 kronor, i mån av plats.  


Program
CBA presenterar aktuell forskning och lyfter en diskussion om kvalitet och utveckling i bostadsbyggandet

13         Om CBA och kvalitet i bostadsbyggandet
Ola Nylander CBA, introduktion bostadsdagen

13.20    Bygglov Göteborg 2016
Analys och kommentar av de bostäder som är på gång att byggas i Göteborg
Kaj Granath, forskare CBA

14         Att bygga billigt är dyrt
Utredning om kostnader och det ekonomiska regelverkets relation till hållbart bostadsbyggande
Kajsa Crona, adjungerad professor CBA, och Sweco

14,30    Paus med kaffe

15        Snabbare och bättre? Stadsbyggnadskvaliteter i BoStad2021
Professor Anders Svensson, Chalmers ACE

15,40    Volym med kvalitet
Om allmännyttans utmaning att bygga stora volymer med kvalitet till rätt pris
Arkitekter Anders Jurin och Gunnar Persson
Framtiden Byggutveckling

16,10    Paneldebatt
moderator Ola Nylander

17         Bostadsdagen avslutas Nya böcker

Böckerna kan beställas via studentlitteratur, arkitektur förlag och svensk byggtjänst

Bostadsgården

Vad gör en bra bostadsgård? I den här boken betonas att bostadsgårdar har en underskattad potential att skapa värden för de boende och ta tillvara deras engagemang. En bra gård erbjuder plats för lek och rörelse, för samvaro, odling och grönska. Det är inte bara fråga om att skapa trivsel utan gården gör nytta både för de boende och för stadens temperaturreglering och motståndskraft mot torka och översvämningar. En dålig bostadsgård, däremot, är den som bara ”blir över” mellan andra värden som skapats (som bostäder, service, parkering, gator och så vidare). Boken baseras på forskningsstudier om hur boende ser på sina bostadsgårdar och hur olika bebyggelseformer tolkas av människor i territoriella termer. Författaren menar att gården ska ses som en del av hemmet snarare än en del i stadens offentliga rum, och att arkitekter behöver prioritera gården tidigt i projektet. För stort fokus på hur arkitekturen ser ut kan medföra bristande inlevelse i vad arkitekturen gör, till exempel när bostadsnära utemiljöer utformas utan tillräcklig hänsyn till de boendes användning, ansvar, trygghet och integritet. Med bra gårdar kan stadens kompakta liv konkurrera med villalivet som ett barnvänligt sätt att bo.
Eva Minoura, arkitekt SAR/MSA, är doktor i arkitektur och projektledare på Sveriges Arkitekter. Hennes forskning belyser glappet mellan avsikt och utfall i den gestaltade miljön.

Ett hållbart hem

I Pernilla Hagberts bok Ett hållbart hem problematiserar och diskuterar författaren begreppet hållbarhet med utgångspunkt från upplevelser eller förväntningar i uttryck som ”grönt” stadsbyggande och hållbar bostadsutveckling. Byggaktörer, arkitekter och boende lägger inte samma betydelser i dessa begrepp, för den boende handlar det mindre om teknik eller material och mer om hållbara boendemiljöer som inte nödvändigtvis baseras på konsumtion av nya lösningar utan också på samarbete och kollektiv. Den boende värderar ofta den sociala dimensionen av hållbar utveckling på ett annat sätt än en byggaktör tycks göra, där det också finns en misstro mot att etablerade aktörer faktiskt har kapacitet att ställa om ”på riktigt”.
– Något som förvånade mig och som vi alltför sällan pratar om i den ofta mer teknikbaserade förståelsen av hållbarhet, är vilken otroligt viktig arena som våra hem utgör för den omställning vi står inför och att intresset för att bo på alternativa och resurssparande sätt är betydligt större än vad den allmänna bostadsdiskussionen signalerar, säger Pernilla Hagbert.


Samverkan för det goda boendet med Chalmersområdet som bas

Med strategisk placering på Chalmersområdet arbetar Centrum för boendets arkitektur för att lyfta svensk bostadsarkitektur till internationell toppnivå. Genom kreativ samverkan med bransch, akademi och näringsliv ligger fokus på att höja kvaliteten på svenska bostäder, sätta det goda boendet på agendan samt stimulera ett hållbart byggande.
– På 1950-talet reste omvärlden till Sverige för att inspireras av god bostadsarkitektur. Idag har vi en bostadspolitik med årligt mål på 70.000 nya bostäder utan att vare sig kvalitet eller arkitektur nämns. Tillsammans vill vi ändra på detta, säger Ola Nylander, professor i arkitektur på Chalmers samt föreståndare för CBA.


Två av CBAs medlemmar Riksbyggen och Viskaforshem är nominerade till BoInstitutets Bostadspris. 

”Jag blir irriterad på att vi ska bygga billigt och fort”

Snabbt och billigt har blivit ett mantra inom bostadsbyggandet, men det borde vara långsiktigt och hållbart i stället. Den åsikten lyfts fram i en ny rapport från CBA (Centrum för boendets arkitektur) och Sweco, som sätter finansieringens påverkan på boendets kvalitet och hållbarhet i fokus.Socialt byggande och modernt självbyggeri

CBA var en av arrangörerna bakom konferensen Socialt byggande och modernt självbyggeri. 300 deltagare föreläste, diskuterade och workshopade i två dagar om socialt bostadsbyggande och självbyggeri. Bilden som fotades på fredagen i trapporna upp från Chalmersplatsen, sammanfattar den känsla som kom att prägla mötet: öppenhet, intresse, och ett genuint och brett engagemang som tar sin utgångspunkt i byggande och boende och därifrån grenar sig ut mot de andra samhällsområden som kopplar till detta; kulturell och social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet, miljö och klimat. Vi är glada & tacksamma för att få vara med och bidra till denna gemensamma start.


Länk


Ateljélägenheter i Biskopsgården

Ateljélägenheter i Biskopsgården berättar historien om hur man i Göteborg under folkhemsperioden beslutade att bygga ett antal ateljélägenheter åt konstnärer. Ateljélägenheter byggdes i Guldheden, Kortedala, Biskopsgården, Tynnered, Högsbohöjd och Tuve, och var en satsning för att möta verksamma konstnärers behov. Idag är det bara i Biskopsgården och på Guldheden som de fortfarande hyrs ut till konstnärer.

 

Göteborgs Stadsmuseum har publicerat skriften, som beskriver bakgrunden till fenomenet, samt innehåller intervjuer med konstnärer som bor i ateljélägenheterna i Biskopsgården. 

 

Vanja Larberg, som står bakom skriften, är arkitekt. Hon jobbar med kulturvärdenas roll i hållbar stadsutveckling på Kulturförvaltningen i Göteborg.


Läs skriften här (pdf)

 

Artikel i GP - "Byggskammen växer – dags för nytt regelverk"

"Bostadsbristen har präglat Sverige under en lång tid. Nu är det dags att staten tar sitt ansvar och gynnar dem som bygger långsiktigt hållbart och kvalitetssäkrat. Först då kan vi bygga bättre bostäder och samtidigt få lägre boendekostnader, skriver professorerna Kajsa Crona och Ola Nylander."


Läs artikeln i Göteborgs-Posten här


Sämst, mest, dyrast - svensk bostadsstandard under 150 år

Under 1900-talets början bodde vi sämst i Europa, kring 1960-talet byggde vi mest i Europa och idag bygger vi dyrast i Europa. Vad ligger bakom den utvecklingen?


12 september presenterar Ola Nylander sin bok "Svensk bostadsarkitektur, utveckling från 1800-tal till 2000-tal" i Lohrs Pocket MedMera, bokhandel, vid Landala torg. 

Tider: 18,30-19,30, Plats: Kapellplatsen 2.


Mer info


CBA i Almedalen

Klimatförändring står för dörren och vi behöver en ekonomi som stärker att vi bygger hållbara och klimatsäkra bostäder. För att lyckas måste vi inte bara titta på byggregler och standarder utan även hur våra ekonomiska regler styr kalkyl och ekonomisk hållbarhet. Hur kan vi tillsammans hitta lösningen? Adjungerad professor Kajsa Crona arrangerar seminariet ”Att bygga billigt är dyrt. Att bygga långsiktigt är billigt” i Almedalen 2 juli kl. 14.00. Plats Arkitekturträdgården. Medverkar gör också professor emeritus Hans Lind och förre SABO chefen Kurt Eliasson, m fl. Seminariet sänds live på arkitekt.se #sweco #almedalen #Sverigesarkitekter .

Program finns på http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58893. Kortrapporten Att bygga billigt är dyrt finns att ladda ned här.
 

Nya medlemmar

Under våren har avtal för medlemskap i CBA skrivits med Älvstranden Utveckling, ETTELVA arkitekter och Forum Arkitekter.

CBA träffar bostadsminister Per Bolund 13juni var CBA genom Ola Nylander, Anna Braide, Kaj Granath och Kajsa Crona inbjudna till bostadsministern Per Bolund. Under mötet presenterades CBA och ett par pågående forskningsprojekt. Fokus för mötet var – Sverige behöver mer resurser till bostadsforskning.Flytt i samband med renovering, Preliminära resultat från en pilotstudie

Slutrapport från en pilotstudie om flytt i samband med renovering är färdig. Studien är en del av ett forskningsprojekt som beräknas pågå under totalt tre år där flytt och kvarboende i samband med renovering av allmännyttiga hyresbostäder studeras.


Projektledare är Paula Femenías vid ACE och CBA, och pilotstudien har finansieras av Förvaltning AB Framtiden och CMB Centrum för Management i Byggsektorn.


Resultat från studien har presenterats vid SBE Helsinki i maj 2019 där den fick ett bästa paper pris. I höst kommer studien att presenteras och diskuteras vid ett frukostseminarium arrangerat av CMB den 6 september på Chalmers teknikpark samt på Stockholm Business Arena den 19 september.

 

Socialt byggande och modernt självbyggeri, Konferens 19-20 september

"Den nationella konferensen Socialt byggande och modernt självbyggeri 2019 löper under två dagar och innehåller ett 60-tal programpunkter med talare, paneldeltagare och andra inbjudna gäster från Sverige och andra länder. 


Vi eftersträvar ett program som är både inspirerande och folkbildande och både ger en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer i byggandet.


Programmets bas utgörs av fyra temablock med föreläsningar och diskussionspanaler i den största salen i Chalmers konferenscenter, under ledning av moderator Pernilla Warberg som möjliggör en interaktion mellan scen och åhörare. Passen i stora salen kompletteras med två seminarieblock med valbara inriktningar.


Då konferensen även skall vara en mötesplats ger vi även gott om plats för mingel, diskussioner och kontaktbyggande mellan deltagare."


Mer info

 

Dwelling in time: Studies on life course spatial adaptability

Anna Braides avhandling tar upp frågan om hur lägenheters utformning kan bidra till ökad social hållbarhet i boendesituationer, fokus är på anpassbara lägenheter och kontexten är svenskt bostadsbyggande. Forskningen syftar till att lyfta frågan om social hållbarhet i designarbetet med lägenheter, och riktar sig till arkitekter, beställare och planerare. Bakgrunden är bland annat den demografiska förändringen och behovet av lägenheter som kan möta många olika boendebehov i en tid när många nya lägenheter ska byggas. För att utforma långsiktigt hållbara lägenheter, och ett hållbart bostadsbestånd behöver lägenheterna som byggs utformas med en bred kapacitet att möta olika boendebehov både för närtid och framtid.

          Forskningen omfattar kvalitativa metoder med empiriska studier och ett research by design moment i masterstudios med arkitektstudenter på Chalmers. I de empiriska studierna undersöks boendesituationer och designlösningar i lägenheter med olika kapacitet att anpassas för olika boendebehov och i research by design momentet undersöks designstrategier för anpassbara lägenheter.

          Resultaten visar på att hushållets möjlighet att påverka och anpassa den egna lägenheten till förändrade boendebehov påverkar många sociala kvaliteter, både för den egna boendesituationen och för sociala dimensioner i grannskapet. Trygghet, välmående och rekreation och social sammanhållning, är några av de sociala kvaliteter som påverkas. Resultaten visar också på kvaliteter för ett antal anpassbara designlösningar. Detta spår kommer nu att vidareutvecklas i ett kommande forskningsprojekt där Anna fått anslag från Boverket att utveckla designmodeller för anpassbara lägenheter.  


Länk

Boksläpp

Den 9 maj presenteras Rita bostäder, en bok om bostadsarkitektur och kvalitet som CBA gjort tillsammans med KUB arkitekter. Rita bostäder är tänkt som inspiration för allt ifrån arkitektstudenter och praktiserande arkitekter till byggherrar och andra intresserade.


Mer info


Architectural anthropology of urban space and everyday life

Seminarium 8-9 maj


Bostaden - En välfärdsfråga? 


Centrum för boendets arkitektur CBA, presenterar tre gästföreläsningar under våren 2019

27 mars
Egnahemsfabriken- att gå från idé till verklighet,
Arkitekt Tinna Harling

3 april
Bostadsbyggandet i Göteborg,
Lukas Jonsson, Göteborgs Fastighetskontor

10 april
Dags för bostadspolitik: Detta borde partierna kunna komma överens om,
Professor Hans Lind


Nyhetsbrev, CBA 2017-2019

Hej CBA medlemmar och bostadsintresserade

CBA har nu varit igång under drygt två år. Med det här nyhetsbrevet vill vi visa något av verksamheten och det som vi planerar göra. Brevet går även ut till alla på CBA epostlista, för att ansluta och få nyhetsbrev mm direkt till din mail kontakta oss.

Artikel GP: "Vi måste bo mindre"

"Nybyggda hus och områden marknadsförs ofta som gröna, men hur innovativa är de egentligen? Inte särskilt, menar Pernilla Hagbert som forskar på framtidens boenden och samhällen. Det är snarare ändrade boendemönster som krävs i framtiden, än ett ekobageri i bottenvåningen" -GP


Läs artikeln här


Det blir dyrt att bygga billigt

Professor Kajsa Crona har för CBA, i samarbete med Sweco, skrivit en kortrapport om villkoren för dagens bostadsbyggande.


De rådande finansieringssystemen motverkar ett hållbart bostadsbyggande. Det finns idag inget incitament att göra investeringar i material med hög kvalitet, smarta energisystem, bra inomhusmiljö eller koldioxidneutrala material. Detsamma gäller investeringar för låga underhållskostnader. För de som vill engagera sig i sitt boende och exempelvis skapa en byggemenskap ställer bankerna extra höga krav.

Istället byggs det billiga och allt mindre bostäder, vilket Kajsa Crona i sitt slutord varnar för. Det skapar segregation och ökade klassklyftor. Istället för att bygga sämre bostäder borde ett nytt regelverk skapas där långsiktighet, hållbarhet och kvalitet premieras. Läs rapporten här


Centrum för boendets arkitektur (CBA) på Chalmers, får 9 miljoner i forskningsanslag av Boverket

CBA har fått forskningsanslag från Boverket utlysning om Innovativt och hållbart byggande av bostäder. Av fem CBA ansökningar beviljades tre projekt.


·  Den anpassbara lägenheten. Där forskaren Anna Braide kommer att utforska och presentera några designmodeller för lägenhetsplanlösningar. Modellerna ska ge vägledning i hur de lägenheter vi bygger kan utformas för att ge en ökad och breddad användning, med målet att bättre kunna möta fler boendesituationer för olika hushåll och en större mångfald av boendebehov.


·  Digital analys, simulering och verifiering av boendekvaliteter. Gästforskaren Kaj Granath arbetar tillsammans med Ola Nylander med forskningsprojektet ”Volym med kvalitet” för Framtidenkoncernen i Göteborg. I det projektet utvecklas ett verktyg för att definiera och säkerställa bostadskvaliteter i det nya bostadsbyggandet. I det nya projektet med anslag från Boverket handlar det om att utveckla redskap för att hantera boendekvaliteter i en digital planerings- och projekteringsprocess.


·  Spaces – glasade utrymmen för ett resurseffektivt, socialt och hälsofrämjande boende, Kajsa Crona, i samarbete med Paula Wahlgren byggnadsfysik. Ett projekt med tvärvetenskaplig forskning för att undersöka och utveckla glasade utrymmen i bostadshus som en robust lösning inför nya klimatutmaningar ur ett energiperspektiv, hälsoperspektiv och matperspektiv.


Sammanlagt innebär Boverkets anslag ny forskning inom CBA med drygt 9 miljoner kronor.

Boverkets forskningsanslag innebär en efterlängtad möjlighet att växla upp CBAs bostadsforskning. Inspirerande för oss på CBA och samtidigt ett stort ansvar att vara med och bygga upp kunskap för bättre bostäder och boendemiljöer i Sverige.


CBA kursen Detaljens betydelse

Under hösten har kursen Detaljens betydelse pågått. Deltagarna har gjort studieresor, lyssnat på föreläsningar och praktiskt övat på att bygga, mura och bocka plåt. Kursen avslutas med workshopar på Ringön 24/11. Veckan därpå onsdagen 5 dec, mellan kl 17 – 19 bjuder CBA in till vernissage på Ringön. Deltagarna visar sina arbeten.


Läs mer och anmälan.

 

Europas Brasilia – En film om Sagal Hussein från Hjällbo

Inspirerade av Le Corbusiers idéer om staden som en maskin, och estetiken från Brasiliens nya huvudstad Brasilia, försökte stadsplanerarna i Göteborg bygga en ny stad för 200 000 invånare, mitt ute i skogen. Ingenting blev som dom hade planerat. Europas Brasilia berättar den episka historien om de nordöstra förorterna i Sveriges största industristad Göteborg. 

 

Välkomna till en spännande kväll med filmvisning och efterföljande panelsamtal som leds av filmens regissör Carl Pontus Hjorthén och Alfredo Torrez, projektledare på Hyresgästföreningen. Panelen kommer bl. a. bestå av Ola Nylander, forskare med fokus på arkitektur och stadsbyggnad, Kicki Persson, projektledare på Hyresgästföreningen och Kristofer Lundberg,  regionordförande Hyresgästföreningen västra Sverige.


Anmälan och mer info.

Bra start för CBA:s kurs Bostadens ekonomi!

Under hösten har CBA genomfört kursen Bostadens ekonomi för yrkesverksamma med ett tjugotal deltagare. Majoriteten var praktiserande arkitekter med lång erfarenhet av att rita bostäder, men här deltog också till exempelprojektutvecklare från HSB, strateger från Älvstranden Utveckling och förhandlare påHyresgästföreningen. Mixen av deltagare var en stor tillgång i diskussionerna. Läs mer.


Kursdeltagarna är överlag mycket positiva i sina omdömen om kursen, vilket inspirerar oss på CBA att köra en ny omgång framöver. Skicka gärna intresseanmälningar till Ola Nylander (ola.nylander@chalmers.se)
så ser vi när det kan vara läge att dra igång omgång 2.

Toppbetyg för bostadskurs

Adjungerad professor Kajsa Crona är sedan några år tillbaka kursansvarig för AT2 kursen Byggnad&Klimat. Det är en bostadskurs där flera medarbetare i CBA medverkar som föreläsare, handledare och kritiker. Docent Paula Wahlgren från Byggnadsteknologi har också en viktig del i kursen. Studenterna gestaltar ett radhus på en aktuell plats i Göteborg, ritar planlösningar och gör energiberäkningar.

 

Nu har studenternas kursutvärdering presenterats och det är ett toppbetyg på 4,86, på en 5-gradig skala. Det är ett av de högsta betygen som registrerats i det kursutvärderingssystem som lanserades på Chalmers 2013. Detta är något som CBA självklart vill lyfta fram. Nu jobbar vi på att bostadskurserna på A-kandidaten och Masterstudion ska få samma resultat i kursutvärderingarna. Det är kurser som också har betyg en bit över betyg 4, men där Kajsas prestation inspirerar till att göra kommande kurser snäppet bättre.

 

Kajsa Crona är med CBA styrgrupp och bostadsansvarig på Sweco.

 Bilder från vårens AT2 projekt: av Studenter Joline Schikan, Jimmy Örtendal och Rasmus Karlsson Berntsson har gjort bilderna.


Save the Date! Hälsa och arkitektur

Mini-symposium inom ramen för C-ARC med fokus på teori- och metodutveckling.
Onsdag 20 februari genomförs ett symposium kring temat hälsa och arkitektur. Ämnets relevans är stor, hälsofrågan är en av vår tids stora utmaningar och vi möter ständigt ökande evidens att den byggda fysiska miljön har inverkan på människans hälsa genom olika mekanismer. Läs mer.

Begränsat antal platser, mer info om anmälan kommer i december.

Föreläsningar hösten 2018

Under november och december är CBA med och arrangerar fem föreläsningar om bostadsarkitektur och bostadsrelaterade frågor. Föreläsningarna är kopplade till den pågående kursen Stadsbostaden, årskurs 2, men är öppna för alla på Chalmers ACE. CBAs medlemmar är också välkomna.


Föreläsningarna börjar kl 16 och pågår fram till 17. Föreläsningssal SB-H1, Sven Hultins gata 6.


För mer information om föreläsarna och deras ämnen klicka på länkarna nedan.

7 november, Inifrån och ut.
Ludmilla Larsson, Brunnberg&Forshed arkitektkontor

14 november, Bostadsarkitektur och stadsbyggnad
Mats Egelius, White arkitekter

21 november, Den öppna planlösningens bostad - Öppen eller stängd?
Maja Willén, Konstvetenskap, Stockholm

28 november, Barnfamiljer i bostadskrisens skugga – varför har inte alla barn i Sverige rätt till ett hem?
Tove Samzelius , doktorand i socialt arbete vid Malmö Universitet

5 december, Bostadsbyggandet i Göteborg
Lukas Jonsson, analytiker Fastighetskontoret och Kaj Granath, forskare CBA

 

 

Framtidens bostäder – så bygger vi volym med kvalitetFramtiden och CBA (Centrum för Boendets Arkitektur) presenterade under ett välbesökt frukostseminarium den 27/9 i JSP ett nytt forskningsprojekt för att utveckla ett verktyg för att säkerställa bostadskvaliteter i det nya bostadsbyggandet.

 

Ola Nylander (Konstnärlig Professor Chalmers) inledde med Erfarenheter från miljonprogrammet, Gunnar Persson (Framtiden Byggutveckling) fortsatte med Framtidens utmaningar i 'det nya miljonprogrammet', och Kaj Granath (Gästforskare Chalmers) berättade om det nya projektet Volym med kvalitet – utveckling av ett verktyg för praktiken.


Läs mer.


CBA Bostadsskola 2018

CBA bjuder in till en bostadsskola i form av endagskurs 14 november i Göteborg och 21 november i Stockholm. Ambitionen med bostadsskolan är skapa ökad kunskap om bostadskvaliteter med syfte att utveckla CBA företagens arkitektur- och beställarkompetens.


Bostadsskolans fokus är på planlösningar och vänder sig i första hand till CBAs medlemmar som arbetar som projektledare, projektutvecklare och handläggare i byggföretag, bostadsföretag, likväl som kommunala tjänstemän. Kursdeltagare behöver inte ha tidigare arkitektutbildning.


Läs mer.

Anmälning

Obs! att det är samma kurs som går på två olika platser.

Arkitekten.se skriver om CBAs kurs Detaljens betydelse


CBA kurser är igång

22 augusti var det kursstart på CBAkursen Bostadens ekonomi. Drygt 20 kursdeltagare samlades i Chalmersska huset där kursledare Anders Svensson från Caselab tog emot. 

 


23 augusti var det kursstart på CBA kursen Detaljens betydelse. Kursledare August Orrling, från Fredblads och Magnus Almung från Tengboms inledde kursen med en studieresa till Danmark och Petersens tegelbruk. På studieresan blandades studiebesök och praktiska inslag med murning.

 

 


Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Göteborgs ytterstadsdelar: en uppföljningsstudie

28 maj levererade CBA en uppföljningsstudie om den ombildning av hyresrätter till bostadsrätter som skett i tre miljonprogramsområden i Göteborg. Utvärderingen är gjord på uppdrag av Stadsledningskontoret och med hjälp av Radar arkitektur och planering.

   

Slutrapporten finns att läsa här.


CBA kurs, Detaljens betydelse

 


Läs mer om kursen här (pdf)

Maila ditt intresse för kursen Detaljens betydelse, senast den 25 maj 2018 till, cba.arch@chalmers.se​och magnus@almung.se​.CBA boken Göteborg bygger 2016

CBA boken Göteborg bygger 2016.pngFöreläsning, onsdag 11 april 

Föreläsning, onsdag 28 mars

Tid :kl 16, Plats: Sal SB H2, Sven Hultinsgata 6

 

 

 

CBA Bostadsdag 25 januari i Stockholm

Torsdagen 25 januari genomfördes CBAs bostadsdag i Stockholm i en fullsatt ArkDes Aula. Temat för dagen var åter "Svensk bostad i internationell toppklass" och CBA arrangerade denna dag i samarbete med Sveriges Arkitekter genom Julia Hertzman och ArkDes Monica Sand.

Bostäder och bostadskvaliteter från olika tider

I ett göteborgsperspektiv.


 


Läs artikeln här.Om Vallastaden i Jönköpings-Posten

 

Kaj Granath, Jönköping University, skriver om höstens stora bygghändelse utställningen i Vallastaden, Linköping. Läs artikeln här.

 

CBA Bostadsdag 28 november i Växjö

 

Stadsarkitekt Henrik Wibroe berättade om de många flerbostadshus i trä som byggs i Växjö.Tisdagen den 28 november samlades ett åttiotaltal representanter från näringsliv, akademi och politik för en fjärde bostadsdag i Centrum för Boendets Arkitekturs regi, i Södra-salen vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Temat för dagen var åter ”Svensk bostad i internationell toppklass” och CBA arrangerade denna dag i samarbete med Institutionen för Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet genom Åke Tyrberg och Per Reinholtz. Läs mer

 

 

CBA nyhetsbrev hösten 2017
Framtiden Byggutveckling rekryterar industridoktorand


PhD-student in industrial housing / För att öka möjligheterna till att effektivt och kostnadsmedvetet leverera bostäder i volym rekryterar Framtiden Byggutveckling nu en industridoktorand inom området industriellt byggande. Det görs i samarbete med Luleå tekniska universitet, en av de mest framstående aktörerna inom området i världen. ANSÖKAN SENAST 17 DECEMBER 2017.


Framtiden Byggutveckling rekryterar industridoktorand
CBA bostadsdag i Växjö 28 november


 

Temat för bostadsdagen är bostadskvalitet och hur vi åstadkommer det i de nya bostäder som byggs. Arkitekter och forskare verksamma inom CBA tillsammans med kollegor på Linnéuniversitetet, presenterar dels aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, och dels forskningsprojekt som nu sätts igång i CBAs regi. Tillsammans med medverkande politiker kommer vi, tillsammans med arkitekter, byggherrar och byggare i Växjö, diskutera bostadsbyggande och boende i toppklass, och hur vi når dit?


Mer information och program >>Nytt bokprojekt


 

Inspirerade av Bygglovsboken som Svensk Standard gav ut 2015 kommer CBA i bokform presentera de bostadsprojekt, för flerfamiljshus, som lämnades in som bygglovsansökningar i Göteborg 2016. Med en bok med samlade göteborgska bygglov vill CBA dels ge en heltäckande bild av de bostäder som planerades under 2016 och dels, tillsammans med de arkitekter, beställare, planerare och finansiärer, som står bakom arbetet med de inlämnade byggloven starta en diskussion om vad det är vi kommer att bygga de närmsta åren.

 Ola Nylander intervjuad i Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra

 


  

Hemsida, Hem och Hyra

 


 


 

Bostadsarkitektur i internationell toppklass

 

CBA medverkar i bo- och samhällsexpo i Vallastaden.

 
Den 21 september medverkar CBA och riksdagsledamot Emma Hult (MP) i Vallastaden där centrumet och dess forskning presenteras.
Seminariet har fokus på bostadskvalitet i relation till den kraftigt ökande bostadsproduktionen.

 

Plats och tid: Stora salen, Expoarenan, kl 14:15-15:45

 

https://www.vallastaden2017.se/program/bostadsarkitektur-med-internationell-toppklass/

 
 

CBA i Almedalen

 

CBA medverkade under sommarens Almedalsvecka i ett seminarium anordnat av Strategisk Arkitektur i Sveriges Arkitekters Arkitekturträdgård. Titeln för seminariet var Fort och fel-eller kan vi verkligen bygga bra bostäder billigt? Bransch, akademi och rikspolitik möttes i en diskussion om hur man kan värna kvalitet i bostadsbyggandet  i dagens situation på bostadsmarknaden.

 

 
foto: Strategisk Arkitektur

 

Ur programmet:

 

Beskrivning av samhällsfrågan

 

Debatterna är många om hur vi snabbt ska möta en växande bostadsefterfrågan och bygga billigare, men var förs diskussionen om kvaliteten i de bostäder som byggs? Marknaden försöker lösa bostadsförsörjningen med allt mindre ytor och andra förenklingar, men bygger vi då verkligen den goda bostaden?

 

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

 

Uppfyller nybyggda lägenheter de funktioner som låter människor få sina livsbehov tillgodosedda? Kommer bostäderna vara generella nog på sikt? Eller riskerar de att bli dagsländor som måste byggas om i framtiden? I en kraftigt växande sektor kan man rent av fråga sig om tillräcklig kunskap finns bland bostadsproducenter och arkitekter. Och vilket ansvar skall myndigheter och lagstiftare ta? Strategisk Arkitektur är huvudpartner i nystartade Centrum för boendets arkitektur på Chalmers tekniska högskola och tillsammans med doktoranden Hanna Morichetto möter vi miljöpartisten Emma Hult från rikspolitiken samt Fredrik Hemborg från Bonava för ett samtal kring boendekvalitet. Vad gör bostäder hållbara över tid, och vilka kvaliteter ska man satsa på för att få ut mest för pengarna? Klarar marknaden själv av att bygga tillräckligt bra bostäder, även där betalningsförmågan är begränsad, eller behöver staten säkerställa att gamla misstag inte görs om på nytt?

 

Arrangör: Strategisk Arkitektur

 

Medverkande:

 

Andreas Fries, Arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur, Fredrik Hemborg, Affärsenhetschef Sverige, Bonava, Emma Hult, Riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet, Hanna Morichetto, Arkitekt SAR/MSA, Doktorand, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, Ragnar Stenport, Projektutvecklingschef Stockholm, Stena Fastigheter

 

 

 

Läs mer i nyhetsbrevet från Strategisk Arkitektur:

 

http://www.strategiskarkitektur.se/wp-content/uploads/2017/08/Nyhetsbrev-nr-2-2017.pdf

 

 

 

Titta på seminariet via Sveriges Arkitekters hemsida:

 

https://www.arkitekt.se/arkitekturtradgarden-5-juli/

 


 
 
Gibraltarvallen - en markanvisningstävling om flerbostadshus i trä i stadsmiljö

Under våren 2017 avgjordes den av Göteborgs Stad arrangerade markanvisningstävlingen om flerbostadshus i trä på Gibraltarvallen i Johanneberg. Kajsa Crona, en av medarbetarna i CBA, och Jonas Carlsson lektor i Housingstudion står bakom ett av de båda vinnande förslagen ”Slå rot” och ”Osmos”.

 

Från Göteborgs Stads hemsida:

”Göteborgs stad bjuder in till markanvisningstävling om flerbostadshus i trä i stadsmiljö.
 
Målet är att få till stånd goda bostäder i energieffektiva hus och med nytänkande lösningar som testar gränser.
 
Med denna tävling vill vi utmana till innovation och lösningar som visar på hur man kan dra nytta av trähusets fördelar vad gäller arkitektur, teknik och hållbarhet. Tävlingen syftar också till att ta ett tydligt steg mot en normalisering av trähusbyggandet och att utveckla trähusbyggande på ett sätt som kan mana till efterföljd så att trä på sikt kan används oftare i byggandet av flerbostadshus.
 
Platsen för tävlingen är södra delen av Gibraltarvallen i Johanneberg. Tomten ligger väl till för kollektivtrafik och här finns ett stort utbud av små butiker och matställen. Offentliga bottenvåningar i det nya som byggs ska bidra till att stärka stadslivet ytterligare.”
 
 

Nyhetsbrev kvartal 2, 2017

Centrum för boendets arkitektur CBA har startat. Frukostmöte 28 februari, bostadsdag i Göteborg 21 mars och bostadsdag i Jönköping 10 maj, har varit tre välbesökta arrangemang i CBAs regi.
 

Bostadsdag i Jönköping 10 maj

 

Att utveckla svensk bostad till internationell toppklass.

 

​Bostadsbristen och allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs är bakgrunden till att Chalmers tidigare i år startade Centrum för boendets arkitektur (CBA). I regeringens nya bostadspolitik med 70000 nya bostäder årligen talas väldigt lite om kvalitet. Med CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. I samarbete med Tekniska Högskolan, Jönköping University, anordnar CBA en Bostadsdag i Jönköping. Temat för bostadsdagen är bostadskvalitet och forskare verksamma inom CBA och Tekniska Högskolan i Jönköping presenterar dels aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, och dels forskningsprojekt som nu sätts igång i CBAs regi.

 


 

Presentation från Bostadsdagen >>

 


 

Bostadsdagen 21 mars: Svensk bostad i internationell toppklass 

 

På bostadsdagen 21 mars har vi ett intensivt program och vi kommer denna gång ha fokus på kvalitet. Bostadsforskare knutna till CBA kommer presentera kunskapsläget inom boende och bostad. 
Emma Hult riksdagsledamot (MP) och Johannes Hulter byggnadsnämndens 1 vice ordförande, Göteborg, är våra gäster och berättar om relationen mellan bostadsbyggande och politik på nationell och lokal nivå.

 

Presentation från Bostadsdagen >>

 


 

Nytt centrum för boendets arkitektur!

 

Äntligen – CBA officiellt ett centrum på Chalmers! I måndags kom beskedet, Chalmers rektor gav ok för Centrum för boendets arkitektur. – Vi som jobbat med förberedelserna, Ola Nylander, Anna Braide Eriksson, Sten Gromark och Hanna Morichetto m fl, är förstås väldigt glada och nöjda med det. Nu börjar arbetet med CBA, säger Ola. Även styrkeområde Building Futures som blir värdar för centrumet välkomnar beslutet. ”Centrum för boendets arkitektur adresserar en mycket relevant samhällsutmaning, både i Sverige och globalt där vi från styrkeområdets perspektiv ser Centrum för boendets arkitektur som en mycket viktig nod i ett fokus på boendefrågor på Chalmers”, säger Henriette Söderberg, styrkeområdesledare för Building Futures. 

 

Läs mer om nytt centrum för CBA >>

 


 

Ansökan om centrumbildning

 

Ansökan har lämnats in till Chalmers rektor om att få starta Centrum för boendets arkitektur (CBA). Om allt går som beräknat kör vi igång officiellt 1 januari 2017.  Bakgrunden till vår satsning är den djupa bostadsbristen och den nya bostadspolitiken ställd mot allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs. Genom CBA vill vi utveckla kunskap och utmana i frågor där framtida samhällsbyggnadsinsatser formas. Vi har tidigare presenterat våra idéer med CBA i ett initieringsmöte hösten 2015 och en bostadsdag våren 2016. Sedan vår förra bostadsdag är det många företag som visat intresse för lunchföredrag och seminarier av forskare från Chalmers Arkitektur. Vi har under våren och hösten besökt en rad företag för information om Centrum för boendets arkitektur och kommande verksamhet.

 

Läs mer i Nyhetsbrev november 2016 >>

 


 


 Sidansvarig Publicerad: fr 07 aug 2020.