Bokrelease och aw!

​Uppföljningen av Brf Viva 2021 som gjorts av Riksbyggen och CBA är färdig.
​På onsdag 10/11, kl 16-18 är det bokrelease med aw på restaurang Ooto på Chalmers.
Anmälan kan göras på: https://ui.ungpd.com/Events/db9aca16-e777-4194-aa6c-fa457928bd23

Brf Viva stod klart 2018. Bostadsprojektet har utvecklats som ett demonstrationsprojekt inom Positive Footprint Housing, Riksbyggens tvärvetenskapliga plattform för forskning och utveckling. Målsättningen har varit att skapa Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt. Brf Viva har en inriktning mot hållbara lösningar både för byggnad och teknik så väl som för sociala dimensioner för de boende.

Hur upplever man boendet, bidrar Brf Viva till en hållbar livsstil, och vad tillför de gemensamma rummen och delande av saker och tjänster?

Centrum för boendets arkitektur har gjort en bostadsundersökning och följt upp Brf Viva med enkäter och intervjuer av boende. Många är nöjda med sitt boende, och lägenheter och gemensamma rum tycker man har en hög kvalitet. Man är stolt över de vackra gårdarna och tycker att mobilitetstjänsterna med elcyklar och bilpool bidrar till att kunna leva mer hållbart. Men det finns också en del uppstartsfrågor som är negativa. En del tycker att de gemensamma rummen skötts dåligt av de som använt dem, det har förekommit störande ljud och dålig städning. Här kan man uppfatta att regler kring användningen behöver utformas tydligare. Detta är också ett arbete som pågår i bostadsrättsföreningen. Sammanfattningsvis är uppföljningen av Brf Viva en intressant läsning där många av de satsningar som gjorts på hållbara designlösningar har fått positiv respons från de boende.

Sidansvarig Publicerad: to 04 nov 2021.