Trähusen i Frostaliden

Boendekvalitet i flerbostadshus i KL-trä

​Lunchföreläsning den 17 mars
Under CBA lunchföreläsning 17 mars berättar professor Ola Nylander, tillsammans med adjungerad professor Jan Larsson om en bostadsundersökning i stadsdelen Frostaliden i Skövde. Bostadsundersökningen gjordes under 2019 och 2020 av CBA och hade fokus på de boendes upplevelse av att bo i höga flerbostadshus byggda med KL-trä. Frostaliden är en del av Skövdes stora satsning på trähusbyggande och en del av Trästad Sverige.

Bostadsundersökningen har haft fokus på Frostaliden 6 och 8, de två 8-våningshus som White arkitekter genom Janne Larsson, tillsammans med Daniel Stenqvist och Fredrika Georgsson, ritat för Brunnen bostad. Forskarna Nylander och Larsson har gjort intervjuer med de boende som följts upp av en enkät till samtliga hushåll i de båda husen. I arbetet med rapporten har TD Kaj Granath, från CBA, medverkat med analys- och textarbete.

Studiens huvudfråga: Har trä betydelse för boendetrivseln, kan i princip besvaras med ett enkelt - Ja, trä har betydelse för boendetrivseln. Det finns fyra aspekter som tillsammans bygger upp betydelsen av trä och kopplingen till boendetrivsel:

  1. Träfasaderna är en viktig del. De boende tycker husens träspånsfasader är vackra.
  2. Träfasaderna är viktig för de boendes identitet och ses som en symbol för hållbarhet.
  3. Husen med träfasader och massivträ är unika och därmed väl kända i Skövde.
  4. KL-trä i interiören var uppskattat av de boende.

Bostadsundersökningen kommer publiceras som en bok senare under våren och kan beställas via Svensk byggtjänst. 


Länk har skickats ut på CBAs epostlista. Om du inte har fått mail men vill följa föreläsningarna, kontakta asgeir.sigurjonsson@chalmers.se


Sidansvarig Publicerad: må 08 mar 2021.