trä

​Att bo och trivas i trähus

CBA gör under 2021 en förstudie finansierad av VGR
Professor Ola Nylander driver projektet där HSB, Riksbyggen, Linnéuniversitetet, Sweco och Johanneberg Sciense Park medverkar. Träkansliet och Södra trä är med och motfinansierar. Förstudien har två delar. Inledningsvis görs en undersökning om vilka är hindren för ett ökat trähusbyggande i Västra Götaland. I projektets andra fas ska förutsättningar för en doktorand i bostäder i trä undersökas.  

Sidansvarig Publicerad: ti 09 mar 2021.