Foto av Elsa Sundling från bokomslaget

Arkitekt Elsa Sundling - Av lust och ohejdad vana

På denna CBA lunchföreläsning berättar författaren Frida Nerdal om Elsa Sundlings liv och verksamhet

Frida Nerdal är arkitekt och författare. Våren 2020 utkom hon med boken ”Arkitekt Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana” – en vidareutveckling och fördjupning av det examensarbete hon skrev på Chalmers 2018. Den bärande berättelsen är den om en kvinnlig arkitekt vars gärningar fallit i glömska, en av alla de många förebilder som författaren saknade under sin utbildning.
 
I ett föredrag får vi följa modernisten och livskonstnären Elsa Sundlings (1902-1964) liv och verksamhet – från arkitekturstudier under Auguste Perret, biografarkitektur i Paris, återuppbyggnadsarbete efter andra världskriget, lyxvillor i Tanger till efterkrigstidens stadsförnyelser i svenska städer. Trots sin unika och omfattande verksamhet skrevs Sundling aldrig in i den svenska arkitekturhistorien. Föredraget berör således också utmaningarna bakom ett forskningsprojekt likt detta och vikten av att lyfta fram kvinnors historiska bidrag inom arkitektur. 

Datum och tid: 17/2 2021 kl 12:00-12:45
Länk för anslutning har skickats ut på CBAs epostlista. Om du inte har fått mail men vill följa föreläsningarna, kontakta asgeir.sigurjonsson@chalmers.se

 
Mer om boken på balkongforlag.se

Sidansvarig Publicerad: fr 12 feb 2021.