Chalmers ska dela ut bostadspris

​Centrum för boendets arkitektur på Chalmers, CBA, kommer att dela ut Bostadspriset från och med 2023

​År 2021 avslutades Sveriges Arkitekters bostadspris. Men CBA tycker ett bostadspris behövs. Det är ett utmärkt sätt att lyfta fram betydelsen av arkitekturkvalitet för boende och bostad. Därför kommer CBA att ”ta över” bostadspriset. CBA gör det med bifall från Sveriges Arkitekter. 

Priset ska enligt stadgarna delas ut vartannat år för att stimulera och öka kännedomen och gott bostadsbyggande i Sverige. En jury om fyra personer utses av CBA:s styrgrupp och priset består av ett diplom till byggherren och arkitekten. 

Första priset kommer delas ut på CBA:s bostadsdag i november 2023. Och nu bjuds företag och andra in att förslå kandidater. 

För att kunna komma i fråga ska projektet vara klart och inflyttat tidigare än augusti det år priset delas ut och det ska vara högst två år gammalt.

Enligt stadgarna ska juryn särskilt beakta boendekvaliteter och en väl löst planlösning. Juryn ska också beakta bostadsprojektets innovationer och kvalitativa designlösningar som bidrar till social, ekologisk och/eller ekonomisk hållbarhet. Sidansvarig Publicerad: fr 01 jul 2022.