Bygglov Göteborg 2017

Centrum för boendets arkitektur, CBA, har sammanställt samtliga bygglov för flerfamiljshus som beviljats i Göteborg år 2017

​Vi har analyserat projekten och delat in dem i typer, antal och storlekar. Vi beskriver tendenser som identifierats i byggloven, exempelvis nya kökstyper som korridorköket och entréköket. Men även planlösningsproblematik med lägenheter där alla sovrum vetter ut mot loftgång och lägenheter med stor andel kommunikationsyta. Vi lyfter också fram de goda exemplen, föredömen, som finns i materialet.

Syftet med sammanställningen är att initiera en diskussion om vad som byggs, vilka lägenhetsstorlekar, vilka typer, var i staden nya bostäder byggs, vem som bygger, vilka arkitekter som ritar och vilka arkitekturkvaliteter som framgår av planlösningarna.

Vi har gjort en liknande sammanställning för 2016 och arbetar med bygglovssammanställningar för 2018 och 2019.

 

Sidansvarig Publicerad: må 19 sep 2022.