Forskning

Glasade utrymmen i bostadshus

Författarna och forskarna Kajsa Crona, arkitekt, och Paula Wahlgren, ingenjör, såg ett behov av att undersöka glasade utrymmen i anslutning till bostadshus ur både ett tekniskt och ett socialt perspektiv. Detta resulterade i projektet Spaces, där atrier, glasade takutrymmen och glasade balkonger undersöktes med avseende på tekniska, arkitektoniska och sociala aspekter. Denna bok ger insyn i ett antal flerbostadshus där glasade utrymmen har använts för sociala aktiviteter och beskriver de förutsättningar som ger väl fungerande utrymmen. Den termiska komforten är viktig för att glasade utrymmen ska användas, och hjälpmedel för att bedöma hur den termiska komforten ändras vid olika typer av glasade geometrier finns förklarade i boken. Boken riktar sig främst till arkitekter med förhoppningen att den kan bidra till glasade utrymmen för människor att vistas och trivas i.


På CBA hemsida finns verktyget Spaces Calculator med manual samt Checklista för utformning av atrier


https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/nyheter/Sidor/glasade-utrymmen-i-bostadshus.aspx
Uppföljning av Brf Viva 2021

Brf Viva, fick finaste arkitekturpriset förra året. Nu har CBA, med Anna Braide som ansvarig, gjort en bostadsundersökning och sammanställt de boendes intryck av flexibla lägenheter, gemensamma ytor, hållbarhet i bilpooler, cykelverkstad mm. Boken är en första delrapport och presenterades på en bokrelease 10 november. Studien kommer pågå under fem år.Trivsel i trähus

Bostadsundersökningen om Frostaliden, Skövde, är en del av CBAs satsning på forskning och kunskapsutveckling om flerbostadshus i trä. Ola Nylander, Jan Larsson och Kaj Granath har intervjuat boende, jobbat med en enkät för att fånga vad de boende tycker om att bo i ett trähus. Frostaliden, Skövde, som CBA genomfört. Det här är den första bostadsundersökningen där forskare frågar vad de boende tycker om att bo i trähus. Resultatet visar att de boende uppskattar väggar av massivträ och träspånfasader.
Potential för kvarboende

Vad händer när byggbranschens krav på mindre bostäder möter vårdens behov av ökat kvarboende. Är det möjligt att bo kvar i en ytkomprimerad lägenhet om man har behov av vård i hemmet? I den här studien utvecklade vi tre begrepp sovrumskapacitet, rumslig närhet och funktionell autonomi. Med begreppen finns en potential för utveckling av planlösningen i en bostad som svarar upp mot de krav de boende och vården ställer på kvarboende. Begreppen har under hösten använts vid lägenhetsanalyser vid seminarier med Micasa.

 

Studien har också publicerats som en vetenskaplig artikel itidskriften HERD.
Bostadsundersökning Främlingsvägen

Tillsammans med medlemsföretaget Brunnberg & Forshed har CBA gjort en bostadsundersökning på Främlingsvägen, Midsommarkransen, Stockholm. De ansvariga arkitekterna, tillsammans forskare från CBA återvänder till projektet genom att ställa frågan – Hur blev det? Vad tyckte de boende om alla de intentioner som fanns med vid designarbetets olika faser. Vad blev bra och uppskattat och vad kan man ta med sig till nästa projekt?
Projektet presenterades 2018 i boken: Förtätning på Främlingsvägen. 


Forsknings- och utvecklingsprojekt

Publikationer

Doktorander

Seniorforskare

Adjungeringar


Samtliga böcker är layoutade av Maria Mannberg och säljs via Svensk Byggtjänst https://byggtjanst.se/bokhandel


Sidansvarig Publicerad: fr 28 jan 2022.