Forskning

​Forskningsambitionerna för CBA är att utveckla ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar, och bland annat genom bostadsundersökningar skapa en evidensbaserad kunskap om boendet och de boendes värderingar. 


CBA arbetar med en praktiknära, samhällsrelevant forskning inom området boende och bostad. 
Ambitionen med plattformen CBA är att öka samverkan i med medlemsföretag i form av industridoktorander och adjungeringar inom ämnet. 


Forsknings- och utvecklingsprojekt

Publikationer

Doktorander

Seniorforskare

Adjungeringar


Sidansvarig Publicerad: to 01 nov 2018.