Doktorander

Circular kitchen, doktorand Anita Ollar

Anita Ollár genomförde 25 februari sitt licseminarium. Anita är delfinansierad genom Centrum för boendets arkitektur (CBA) och arbetar inom forskningsprojektet The Circular Kitchen (CIK), ett EU projekt. I sin forskning fokuserar Anita på sociala aspekter av kökets användning och funktion i hemmet och dess framtida utveckling. Anita studerar de miljömässiga aspekter av ett mer cirkulärt och hållbart kök med fokus på materialanvändning men också sociala aspekter av material i gränssnittet mellan brukare och designers. Handledare är docent Paula Femenias, bihandledare professor Ulrika Rahe och gästforskare Kaj Granath. Examinator är professor Ola Nylander.

Sidansvarig Publicerad: ti 02 mar 2021.