Doktorander


Hanna Morichetto är arkitekt SAR/MSA utbildad vid Chalmers Arkitektur och Hochschüle der Künste, Berlin. Hon har varit praktiskt verksam arkitekt på såväl konsult- som beställarsidan. Sedan hösten 2014 är hon doktorand vis institutionen för Arkitektur, avdelning Byggnad och verkar inom forskningsprojektet AIDAH- Architectural Inventions for Dwelling, Ageing and Health. Hannas PhD-projekt bär titeln "Residential well-being and atmosphere" och intresserar sig för frågan vad som stödjer välbefinnande inom bostaden. Hon deltar i undervisningen i bostadsprojekt på kandidat- och mastersnivå

Anita Ollár ​är delfinansierad genom Centrum för boendets arkitektur (CBA) och kommer att arbeta inom det nya forskningsprojektet The Circular Kitchen (CIK), ett EU projekt. I sin forskning kommer Anita att fokusera på sociala aspekter av kökets användning och funktion i hemmet och dess framtida utveckling. Hon kommer också att studera miljömässiga aspekter av ett mer cirkulärt och hållbart kök med fokus på materialanvändning men också sociala aspekter av material i gränssnittet mellan brukare och designers. Målet är att ta fram praktisk kunskap som också kommer att utvecklas genom fullskaletester i HSB Living Lab. Redan i början på nästa år kommer en första prototyp av ett kök finnas på plats i HSB LL. 

Publicerad: ti 14 maj 2019.