Genomförda aktiviteter

2022 11 10 - CBA Bostadsdag på Chalmers, mer info

2022 11 09 - CBA Bostadsdag i Halmstad, mer info


2022 09 23 - Kaj Granath och Ola Nylander presenterar Bygglov Göteborg 2017 (CBAs medverkan under Bokmässan)

2022 03 30 - CBA Bostadsdag Stockholm. [mer info]

2022 03 15 - CBA Bostadsdag Karlstad [mer info]

2021 11 18-19 - Socialt byggande, medarrangör [mer info]

2021 11 10 - Uppföljningen av Brf Viva 2021 - Bokrelease och aw [mer info]

2021 10 19 - CBA Bostadsdag [program]

2021 04 14 - Cissi björk och Laila Reppen föreläste om Historisk utveckling av kök och badrum på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info]

2021 03 31 - Morgan Andersson och Kaj Granath föreläste om potential för kvarboende på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info]

2021 03 17 - Ola Nylander och Jan Larsson föreläste om Bostadshus i KL-trä på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info]

2021 03 02 - Dan Hallemar föreläste om Tiotalets svenska bostad på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info]

2021 02 17 - Frida Nerdal föreläste om sin bok om arkitekten Elsa Sundling på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info]

2021 02 10 - Anna Braide och Magnus Rönn föreläste om arkitekttävlingar på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info] [video]

2020 11 27 - Janne Larsson föreläste om Mjuka värden av trä på Energi och miljöcentrum Halland (EMC)

2020 11 02 - Janne Larsson föreläste om Hus i trä för Kungälvs kommun

2020 11 02 - 20201203 CBA höstföreläsningar [mer information]

2020 11 06 - CBA bostadsdag med tema Nordic Housing [mer information och video]

2020 10 28 - CBA forskaren Anna Braide berättade om pågående Boverks finansierade forskningsprojektet Den anpassningsbara bostaden. [se video]

2020 10 14 - Antti Kurvinen föreläsning om Lönsamhetskalkyler för hållbart bostadsbyggande. CBA webbinarium. [se video]

2020 09 30 - Hållbara hem och bostadsgårdar - Bostadsforskning som verktyg för samhällsbyggandet.
Medverkande: Pernilla Hagbert - KTH, Eva Minoura - Sveriges arkitekter, Jennie Wiederholm - Hyresgästföreningen, Ulrika Signal - Malmö Stad, Ola Nylander - Chalmers CBA [se video]

2020 09 23 - Helena Westholm presenterar sin bok De byggde gemenskap,
om 10 svenska Bygg och bogemenskaper.

2020 09 17 - Installationsföreläsning, adjungerad professur, av Hilda Esping Nordblom

2020 09 15 - Applied Research in the Marketplace: Architectural Design Research.

2020 04 02 - Janne Larsson föreläste på träseminarium i Värnamo

2020 03 20 - Helena Westholm presenterade sin bok "De byggde gemenskap" på Kapsylen, Stockholm

2020 02 04 - Bostadsdag på FormDesignCenter med temat Hur forskning kan bidra till ökad kvalitet och hållbarhet i bostadsbyggandet

2020 02 26 - Bokrelease på Vi byggda gemenskap med författaren Helena Westholm

2020 02 26 - Bokrelease, De byggde gemenskap

2019 09 19-20 - Konferens, Socialt byggande och modernt självbyggeri

2019 06 06 - Workshop, Hur planerar vi framtidens cirkulära kök?

2019 05 22 - Seminarium, Bostaden - En välfärdsfråga?

2019 05 09-09 - Seminarium, Architectural anthropology of urban space and everyday life

2019 05 09 - Boksläpp, 'Rita bostäder', en bok om bostadsarkitektur och kvalitet som CBA gjort tillsammans med KUB arkitekter. Rita bostäder är tänkt som inspiration för allt ifrån arkitektstudenter och praktiserande arkitekter till byggherrar och andra intresserade.

2019 04 10 - Föreläsning, Dags för bostadspolitik: Detta borde partierna kunna komma överens om, Professor Hans Lind

2019 04 03 - Föreläsning, Bostadsbyggandet i Göteborg, Lukas Jonsson, Göteborgs Fastighetskontor
2019 03 27 - Föreläsning,  Egnahemsfabriken - att gå från idé till verklighet, Arkitekt Tinna Harling

2018 12 05 - Föreläsning, Bostadsbyggandet i Göteborg, Lukas Jonsson, analytiker Fastighetskontoret och Kaj Granath, forskare CBA

2018 12 05 - CBA kurs, Detaljens betydelse, vernissage

2018 11 28 - Föreläsning, Barnfamiljer i bostadskrisens skugga - varför har inte alla barn i Sverige rätt till ett hem?, Tove Samzelius, doktorand i socialt arbete vid Malmö Universitet

2018 11 21 - Föreläsning, Den öppna planlösningens bostad - Öppen eller stängd?, Maja Willén, Konstvetenskap, Stockholm

2018 11 21 - CBA Kurs, Bostadsskola, Stockholm

2018 11 14 - Föreläsning, Bostadsarkitektur och stadsbyggnad, Mats Egelius, White arkitekter

2018 11 14 - CBA Kurs, Bostadsskola, Göteborg

2018 11 07 - Föreläsning, Inifrån och ut, Ludmilla Larsson, Brunnberg&Forshed arkitektkontor

2018 10 09 - Föreläsning, Bostadens utveckling och kvalitet, Ola Nylander, föreläsning på BHT, Fysisk planering, Karlskrona


2018 10 09 - Föreläsning, Om Centrum för boendets arkitektur, Ola Nylander, föreläsning på Boverket, Karlskrona


2018 10 02 - Föreläsning, Bostadens arkitektur, Ola Nylander, föreläsning för Sveriges Arkitekter, Västmanland, Västerås


2018 09 27 - Frukostseminarium "Framtidens bostäder – så bygger vi volym med kvalitet", Framtiden och CBA, Ola Nylander, Gunnar Persson, Kaj Granath

Sidansvarig Publicerad: fr 11 nov 2022.