Genomförda aktiviteter

20210414 - Cissi björk och Laila Reppen föreläste om Historisk utveckling av kök och badrum på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info]

20210331 - Morgan Andersson och Kaj Granath föreläste om potential för kvarboende på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info]

20210317 - Ola Nylander och Jan Larsson föreläste om Bostadshus i KL-trä på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info]

20210302 - Dan Hallemar föreläste om Tiotalets svenska bostad på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info]

20210217 - Frida Nerdal föreläste om sin bok om arkitekten Elsa Sundling på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info]

20210210 - Anna Braide och Magnus Rönn föreläste om arkitekttävlingar på CBA lunchföreläsning, digitalt. [mer info] [video]

20201127 - Janne Larsson föreläste om Mjuka värden av trä på Energi och miljöcentrum Halland (EMC)

20201102 - Janne Larsson föreläste om Hus i trä för Kungälvs kommun

20201102 - 20201203 CBA höstföreläsningar [mer information]

20201106 - CBA bostadsdag med tema Nordic Housing [mer information och video]

20201028 - CBA forskaren Anna Braide berättade om pågående Boverks finansierade forskningsprojektet Den anpassningsbara bostaden. [se video]

20201014 - Antti Kurvinen föreläsning om Lönsamhetskalkyler för hållbart bostadsbyggande. CBA webbinarium. [se video]

20200930 - Hållbara hem och bostadsgårdar - Bostadsforskning som verktyg för samhällsbyggandet.
Medverkande: Pernilla Hagbert - KTH, Eva Minoura - Sveriges arkitekter, Jennie Wiederholm - Hyresgästföreningen, Ulrika Signal - Malmö Stad, Ola Nylander - Chalmers CBA [se video]

20200923 - Helena Westholm presenterar sin bok De byggde gemenskap,
om 10 svenska Bygg och bogemenskaper.

20200917 - Installationsföreläsning, adjungerad professur, av Hilda Esping Nordblom

20200915 - Applied Research in the Marketplace: Architectural Design Research.

20200402 - Janne Larsson föreläste på träseminarium i Värnamo

20200320 - Helena Westholm presenterade sin bok "De byggde gemenskap" på Kapsylen, Stockholm

20200204 - Bostadsdag på FormDesignCenter med temat Hur forskning kan bidra till ökad kvalitet och hållbarhet i bostadsbyggandet

20200226 - Bokrelease på Vi byggda gemenskap med författaren Helena Westholm

200226 - Bokrelease, De byggde gemenskap

190919-20 - Konferens, Socialt byggande och modernt självbyggeri

190606 - Workshop, Hur planerar vi framtidens cirkulära kök?

190522 - Seminarium, Bostaden - En välfärdsfråga?

190509-09 - Seminarium, Architectural anthropology of urban space and everyday life

190509 - Boksläpp, 'Rita bostäder', en bok om bostadsarkitektur och kvalitet som CBA gjort tillsammans med KUB arkitekter. Rita bostäder är tänkt som inspiration för allt ifrån arkitektstudenter och praktiserande arkitekter till byggherrar och andra intresserade.

190410 - Föreläsning, Dags för bostadspolitik: Detta borde partierna kunna komma överens om, Professor Hans Lind

190403 - Föreläsning, Bostadsbyggandet i Göteborg, Lukas Jonsson, Göteborgs Fastighetskontor
190327 - Föreläsning,  Egnahemsfabriken - att gå från idé till verklighet, Arkitekt Tinna Harling

181205 - Föreläsning, Bostadsbyggandet i Göteborg, Lukas Jonsson, analytiker Fastighetskontoret och Kaj Granath, forskare CBA

181205 - CBA kurs, Detaljens betydelse, vernissage

181128 - Föreläsning, Barnfamiljer i bostadskrisens skugga - varför har inte alla barn i Sverige rätt till ett hem?, Tove Samzelius, doktorand i socialt arbete vid Malmö Universitet

181121 - Föreläsning, Den öppna planlösningens bostad - Öppen eller stängd?, Maja Willén, Konstvetenskap, Stockholm

181121 - CBA Kurs, Bostadsskola, Stockholm

181114- Föreläsning, Bostadsarkitektur och stadsbyggnad, Mats Egelius, White arkitekter

181114 - CBA Kurs, Bostadsskola, Göteborg

181107 - Föreläsning, Inifrån och ut, Ludmilla Larsson, Brunnberg&Forshed arkitektkontor

181009 - Föreläsning, Bostadens utveckling och kvalitet, Ola Nylander, föreläsning på BHT, Fysisk planering, Karlskrona


181009 - Föreläsning, Om Centrum för boendets arkitektur, Ola Nylander, föreläsning på Boverket, Karlskrona


181002 - Föreläsning, Bostadens arkitektur, Ola Nylander, föreläsning för Sveriges Arkitekter, Västmanland, Västerås


180927 - Frukostseminarium "Framtidens bostäder – så bygger vi volym med kvalitet", Framtiden och CBA, Ola Nylander, Gunnar Persson, Kaj Granath

Sidansvarig Publicerad: ti 25 maj 2021.